Aktualności

Składki członkowskie i licencje sędziowskie 2023

Zarząd Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego informuje, że składka członkowska na 2023 rok wynosi 60 zł.

W celu prolongaty licencji sędziego sportu samochodowego prosimy o wpłaty:

  • składki członkowskiej w wysokości 60 zł
  • opłaty za prolongatę licencji w wysokości 40 zł – sędziowie klasy I
  • opłaty za prolongatę licencji w wysokości 30 zł – sędziowie klasy II

Konto bankowe do przelewów: Bank Pekao SA 

46 1240 2337 1111 0010 9874 6410

Zapraszamy również wszystkich chętnych do przyłączenia się do JKMiRD i aktywnego uczestnictwa  w działalności statutowej.

Zarząd JKMiRD