Statuetki Orły 2006

Rok 2006

W dniu 21 lipca 2006 r. na wniosek Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w czasie uroczystej akademii z okazji „Święta Policji”, które odbyło się w Jaśle w siedzibie Poszukiwań Nafty i Gazu po raz pierwszy wyróżniono osoby numerowanymi statuetkami „ORŁY 2006”, które to w szczególny sposób wspierały działalność JKMiRD na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dzieci i młodzieży. Statuetki wręczył prezes JKMiRD Józef Biernacki.

Statuetki otrzymali:

Nr 1 – Józef Folcik – Prezes Lotos Jasło,
Nr 2 – Zbigniew Myśliwiec – Prezes „TRANS-Wiert” Jasło,
Nr 3 – Jan Łazowski – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle,
Nr 4 – Zdzisław Maciocha – Prezes Firmy „ALIMA” Jasło,
Nr 5 – Jerzy Bilut – Prezes „MTM” Straszęcin,
Nr 6 – Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło,
Nr 7 – Zbigniew Mróz – Wójt Gminy Osiek Jasielski,
Nr 8 – Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec,
Nr 9 – Józef Kozioł – Wójt Gminy Kołaczyce,
Nr 10 – Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród.

Powołanie Kapituły

W dniu 06 października 2006 r. Zarząd Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego podjął uchwałę o powołaniu Kapituły przyznającej statuetki „ORŁY 2006” dla zasłużonych osób wspierających działalność Klubu na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dzieci i młodzieży.

Statuetki nadawane będą kolejno w latach następnych i będą nosiły zawsze nazwę „ORŁY 2006”!

Skład Kapituły:

Józef Folcik – przewodniczący,
Zbigniew Myśliwiec – wiceprzewodniczący,
Zdzisław Maciocha – wiceprzewodniczący,
Jerzy Bilut – wiceprzewodniczący,
Jan Łazowski – sekretarz.

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystego zakończenia VI Samochodowego Rajdu Niepodległości oraz sezonu motorowego w dniu 11 listopada 2006 r. w Firmie „TRANS-Wiert” Jasło przewodniczący Kapituły Józef Folcik wręczył kolejne 8 numerowanych statuetek „ORŁY 2006” zasłużonym osobom za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz BRD dzieci i młodzieży.

Statuetki otrzymali:

Nr 11 – Stanisław Zając – Poseł na Sejm RP,
Nr 12 – Janusz Kruczak – Prezes Firmy PNiG Jasło Sp. z o.o.,
Nr 13 – Jan Abram – Komendant WKU Jasło,
Nr 14 – Marian Gancarz – Starosta Jasielski,
Nr 15 – Czesław Fiałkiewicz – Prezes Firmy „ELEKT” Jasło,
Nr 16 – Andrzej Czernecki – Burmistrz Miasta Jasła,
Nr 17 – Edward Gierut – Prezes Firmy „JAFAR” Jasło,
Nr 18 – Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy PSP Jasło.

Rok 2007

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystego zakończenia VII Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości oraz sezonu motorowego w dniu 11 listopada 2007 r. Przewodniczący Kapituły Józef Folcik wręczył kolejne 9 numerowanych statuetek „ORŁY 2006” zasłużonym osobom za wspieranie działalności Klubu na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dzieci i młodzieży.

Statuetki otrzymali:

Nr 19 – Stanisław Bolek – Prezes Firmy „LAMP-ART”,
Nr 20 – Maria Kurowska – Burmistrz Miasta Jasła,
Nr 21 – Andrzej Dybaś – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Jasła,
Nr 22 – Jan Krzyżak – Prezes Firm WOD – Kan. Jasło,
Nr 23 – Stanisław Zając – Prezes Firmy „LAMP-ART”,
Nr 24 – Stanisław Jureczko – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle,
Nr 25 – Jerzy Czech – Dyrektor WORD Krosno,
Nr 26 – Adam Matuszewski – Prezes PRDM Jasło,
Nr 27 – Jan Jędrzejko – Wiceprezes ZO PZM Rzeszów.

Rok 2008

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystości Święta Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle dniu 27 maja 2008 r. na wniosek JKMiRD, członek Kapituły Jan Łazowski wręczył kolejne statuetki „ORŁY 2006” zasłużonym osobom za wspieranie działalności Klubu rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Statuetki otrzymali:

Nr 28 – dh Franciszek Labut – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
Nr 29 – Krzysztof Szajnicki – Wójt Gminy Tarnowiec,
Nr 30 – Stanisław Kalisz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieczu.

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystego zakończenia VIII Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości oraz sezonu motorowego w dniu 11 listopada 2008 r. w Firmie „TRANS – Wiert” Jasło, na wniosek JKMiRD członek Kapituły Zbigniew Myśliwiec wręczył kolejne numerowane statuetki „ORŁY 2006” zasłużonym osobom za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dzieci i młodzieży.

Statuetki otrzymali:

Nr 31 – Mariusz Pykosz – Wójt Gminy Osiek Jasielski,
Nr 32 – Zbigniew Betlej – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
Nr 33 – Józef Cetnar – Wiceprezes Firmy „Trans-Wiert” Jasło,
Nr 34 – Czesław Skocz – Przewodniczący Rady Gminy Krempna.

Rok 2009

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystego zakończenia IV Zlotu Ratowników Drogowych w Przemyślu w dniu 23 maja 2009 r., na wniosek JKMiRD zostały wręczone kolejne numerowane statuetki „ORŁY 2006” zasłużonym osobom za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Statuetki otrzymali:

Nr 35 – Bogdan Ziemba – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle,
Nr 36 – Jan Janusz – Dyrektor WORD Przemyśl,
Nr 37 – Andrzej Zapałowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego Przemyśl,
Nr 38 – Wojciech Sosnowski – Inspektor ds. BRD w WORD Przemyśl,
Nr 39 – Adam Bałut – Sekretarz WR BRD w Rzeszowie.

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystości Święta Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle w dniu 26 maja 2009 r., na wniosek JKMiRD wręczono kolejne numerowane statuetki „ORŁY 2006” zasłużonym osobom za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Statuetki otrzymali:

Nr 40 – Kazimierz Chorążak – Komendant WKU Jasło,
Nr 41 – dh Tadeusz Kiełbasa – Naczelnik OSP Świerchowa.

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystego zakończenia IX Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości oraz sezonu motorowego w dniu 11 listopada 2009 r. w Firmie „TRANS – Wiert” Jasło, na wniosek JKMiRD członek Kapituły Zbigniew Myśliwiec wręczył kolejne numerowane statuetki „ORŁY 2006” zasłużonym osobom za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dzieci i młodzieży.

Statuetki otrzymali:

Nr 42 – Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna,
Nr 43 – Małgorzata Salacha – Wójt Gminy Kołaczyce,
Nr 44 – Bogdan Rzońca – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Rok 2010

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystego zakończenia V Zlotu Ratowników Drogowych w Przemyślu (22 maja 2010 r.), na wniosek JKMiRD została wręczona kolejna numerowana statuetka „ORŁY 2006” osobie zasłużonej za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Nr 45 – Jerzy Tarkowski – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przemyśl.

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystego zakończenia Finału Wojewódzkiego OT BRD w Jaśle w dniu 27 maja 2010 r. na wniosek JKMiRD, została wręczona kolejna numerowana statuetka „ORŁY 2006” osobie zasłużonej za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Nr 46 – Adam Smorul – Nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle.

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystego zakończenia konkursu rysunkowego ” Droga Bezpieczna do Szkoły LOTOS” w dniu 17 czerwca 2010 r. na wniosek JKMiRD, zostały wręczone kolejne numerowane statuetki „ORŁY 2006” osobom zasłużonym za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Nr 47 – Marcin Węgrzyn – prezes Czarnych Jasło,
Nr 48 – Agata Pucykowicz – regionalistka, GOK Korczyna,
Nr 49 – Wojciech Tomkiewicz – dyrektor GOK Korczyna,
Nr 50 – Józef Gdański – Komendant Podkarpackiej Policji.

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystości 135 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu w dniu 18 lipca 2010 r. na wniosek JKMiRD zostały wręczone kolejne numerowane statuetki „ORŁY 2006” osobom zasłużonym za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Nr 51 – Stanisław Bolek – Skarbnik OSP Załęże,
Nr 52 – Stanisław Witusik – Prezes OSP Załęże,
Nr 53 – Kazimierz Barański – Sekcja Ruchu Drogowego KPP Brzozów,
Nr 54 – Jerzy Brokowski – prezes ZP LOK.

Statuetki „ORŁY 2006”

W czasie uroczystego zakończenia X Jubileuszowego Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości oraz sezonu motorowego w dniu 11 listopada 2010 r., na wniosek JKMiRD przewodniczący Kapituły Józef Folcik i członek Kapituły Zbigniew Myśliwiec, wręczyli kolejne numerowane statuetki „ORŁY 2006” zasłużonym osobom za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz BRD dzieci i młodzieży oraz działań statutowych Klubu:

Nr 55 – Daniel Baron – reporter Telewizji Obiektyw,
Nr 56 – Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki,
Nr 57 – Anna i Piotr Bialikowie – Firma ARGUS Jasło,
Nr 58 – Piotr Walko – wicedyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział Solina,
Nr 59 – Andrzej Czajka – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZTS GAMRAT S.A. Jasło,
Nr 60 – Andrzej Sabik – zastępca Podkarpackiego KWP w Rzeszowie,
Nr 61 – Adam Kmiecik – Starosta Jasielski,
Nr 62 – Łucjan Wota – dyrektor PBS Sanok O/Jasło.

W czasie uroczystego zakończenia sezonu motorowego i działan na rzecz BRD w ZO PZM w Rzeszowie w dniu 19 grudnia 2010 r. na wniosek JKMiRD, zostały wręczone kolejne numerowane statuetki „ORŁY 2006” zasłużonym osobom za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz BRD dzieci i młodzieży oraz działań statutowych Klubu:

Nr 63 – Waldemar Pieniowski – Wydział Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie
Nr 64 – Zdzisław Grzyb – prezes ZO PZM w Rzeszowie

Rok 2011

W dniu 18 maja podczas zakończenia Podkarpackiego Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół gimnazjalnych, w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle na wniosek Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego została wręczona statuetka „ORŁY 2006” za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz BRD dzieci i młodzieży oraz działań statutowych Klubu.

Nr 65 – Zdzisław Sudoł – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie

W dniu 11 listopada podczas uroczystego zakończenia sezonu motorowego 2011 Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego została wręczona statuetka „ORŁY 2006” za całokształt działalności na rzecz BRD dzieci i młodzieży oraz działań statutowych Klubu.

Nr 66 – Magdalena Adam i Jerzy Adam – działacze JKMiRD

Rok 2012

W dniu 11 listopada podczas uroczystego bankietu z okazji piętnastolecia działalności Klubu zostały wręczone statuetki „Orły 2006” za działania na rzecz BRD dzieci i młodzieży w powiecie jasielskim.

Nr 67 – dyrektor WORD Krosno Stefan Pinderski
Nr 68 – Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku
Nr 69 – koordynator programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” Iwona Mostowska
Nr 70 – Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro
Nr 71 – właściciel firmy Astra-Słodycze Stanisław Stasiowski
Nr 72 – wydawca portalu regionalnego terazJaslo.pl Damian Palar

Rok 2013

W dniu 11 listopada podczas uroczystego podsumowania sezonu motorowego 2013 i działalności statutowej naszego stowarzyszenia w mijającym roku zostały wręczone statuetki „Orły 2006” za działania na rzecz BRD dzieci i młodzieży w powiecie jasielskim.

Nr 73 – Krzysztof Godek, wiceprezes Zarządu JKMiRD
Nr 74 – Roland Szafarz, wiceprezes Zarządu JKMiRD
Nr 75 – Marek Hejnar, wicedyrektor WORD w Krośnie
Nr 76 – Andrzej Przebięda, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Jaśle
Nr 77 – Andrzej Zajdel, Wydział Ruchu Drogowego KPP w Jaśle

ROK 2014

W roku 2014 nie przyznano żadnej statuetki.

ROK 2015

Fot. © Damian Palar

Fot. © Damian Palar

Ostatnim uhonorowanym statuetką „ORŁY 2006” (nienumerowaną, za całokształt działalności społecznej) został prezes Zarządu JKMiRD Józef Biernacki, któremu nagrodę wręczył podczas uroczystego podsumowania sezonu w dniu 11 listopada 2015 roku przewodniczący kapituły Zbigniew Myśliwiec.

Tym samym nastąpiło rozwiązanie kapituły przyznającej statuetki, jednocześnie zobowiązano przyszły Zarząd Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, który zostanie wyłoniony w trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 27 listopada 2015 roku, aby w przyszłości rozpatrzeć inną formę honorowania osób, które współpracują ze stowarzyszeniem w zakresie realizacji jego działalności statutowej.