Realizacja planu działania w 2009

Styczeń.

W dniu 8 stycznia br. rozpoczęcie realizacji akcji zgodnie z podpisaną umową  z LOTOS Gdańsk na przeprowadzenie akcji „Droga bezpieczna do szkoły z LOTOSEM” – światełka odblaskowe i konkurs rysunkowy o tej samej tematyce. Transport z Lotos Jasło otrzymanych materiałów do Klubu; Zdzisław Wiśniowski, Marian Baran, Józef Biernacki,  Roland Szafarz.
W dniach od 7 do 10 stycznia br. w siedzibie Klubu pracowała Komisja Rewizyjna w składzie Zdzisław Maciocha – przewodniczący, Janusz Rak – wiceprzewodniczący i Jerzy Adam – sekretarz Klubu, która przeprowadziła kompleksową kontrole działalności Klubu za 2008 r.
W dniu 10 stycznia br. zakończono spis z natury w siedzibie Klubu przez komisje spisową w składzie; Marian Baran. Lesław Czechowicz. Radosław Sajdak informacji udzielał Józef Biernacki na zakończenie nastąpiło podpisanie protokołów spisowych.
W dniu 13 stycznia br. odbył się transport światełek odblaskowych i materiałów edukacyjnych „LOTOS Droga bezpieczna do szkoły” do WORD Przemyśl: Józef Biernacki.
W dniu 28 stycznia br. w Urzędzie Miasta  Przemyśla odbyło się wręczenie światełek odblaskowych
i materiałów edukacyjnych dla dzieci klas pierwszych całego powiatu przemyskiego; Obecni z ramienia LOTOS Gdańsk –  Roman Kościow, WORD Przemyśl – Dyrektor Jan Janusz, JKMiRD Jerzy Tarkowski, Józef Biernacki, Wojciech Sosnowski.

 

Luty.

W dniu 2 lutego br. odbyło się I posiedzenie Zarządu Klubu.
W dniu 5 lutego br. w siedzibie JKMiRD odbyło się spotkanie poświecone podpisaniu umowy miedzy JKMiRD
a Automobilklubem Małopolskim a tematem było  udzielenie pożyczki na dokończenie remontu siedziby
A. Małopolskiego. Ze strony Gości; Wiesław Dymiński – prezes i Robert Szelc – skarbnik Klubu a że strony gospodarzy Józef Biernacki – prezes i Beata Szatkowska – skarbnik oraz Roland Szafarz – wiceprezes.
W dniu 19 lutego br odbyła się konferencja w Jasielskim Domu Kultury poświecona przekazaniu światełek odblaskowych dla dzieci klas pierwszych powiatu jasielskiego, ufundowanych przez LOTOS Gdańsk w spotkaniu uczestniczyło wg listy 40 osób, obsługa JKMiRD: Józef Biernacki, Roland Szafarz, Marian Baran, Ryszard Faber i Piotr Urbanik.
W  dniu 20 lutego br. udział w sesji Rady Gminy Krempna kol. Józefa Biernackiego i Ryszarda Faber, którzy przedstawili propozycje przeprowadzenia jednej próby sportowej powtarzanej 2 razy w roku bieżącym tj.  w czasie rozgrywania IX Jasielskiego Rajdu Samochodowego na terenie Gminy Krempna w m. Kotań.
W dniu 22 lutego br. w Rzeszowie odbyło się podsumowanie sezonu motorowego i działań BRD za 2008 r.
W spotkaniu tym uczestniczyli: Jerzy Tarkowski, Ryszard Faber, Piotr Urbanik, Józef Biernacki. Maria Kurowska, Hubert Palider, Andrzej  Czajka, Jerzy Węgrzyn, Kolega Hubert Palider wśród kierowców w klasie II zdobył tytuł  II – Wicemistrza Okręgu PZM w KJS, natomiast JKMiRD w Nawigacyjnych Mistrzostwach Okręgu PZM zajął III – miejsce. Srebrnym Honorowym  Odznaczeniami PZM zostali wyróżnieni: Pani Burmistrz Miasta Jasła – Maria Kurowska, Andrzej Czajka – prezes Gamrat Jasło  i Jerzy Węgrzyn – Radny Rady Miasta.

 

Marzec.

W dniu 1 marca br. w Bieczu  odbyła się I runda z cyklu IV Eliminacji Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w KJS „Super OeS” o puchar Starosty Gorlickiego Mirosława Wędrychowicza. JKMiRD reprezentowały dwie załogi w klasie II zajmując II Hubert Palidr – kierowca i Wiesław Orliński – pilot  na 17 załóg startujących w tej klasie.
W dniu 6 marca br. w świetlicy w KPP Jasło, odbyło się wspólnie organizowane z JKMiRD, spotkanie poświecone organizacji Turnieju BRD i Motoryzacyjnego. W dniu 7 marca br. MOSIR Jasło obsługa Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle z programu prewencji „Bezpieczny Powiat”.
W dniu 9 marca br. na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół w Trzcinicy uczestniczył Józef Biernacki na  uroczyste podsumowanie realizacji projektu przez Szkołę „Akademia misia ratownika” oraz „Droga bezpieczna do szkoły LOTOS”. Dzieciom klasy pierwszej wręczono materiały edukacyjne i światełka odblaskowe.

W dniu 11 marca 2009 r. zakończono kurs na stopień ratownik drogowy PZM, który przeprowadzono w ITD Rzeszów. Kurs ukończyło 13 osób, zajęcia prowadził: Józef Biernacki,
W dniu 15 marca br. w m, Bircza odbyła się Konkursowa Jazda Samochodem I Eliminacja Mistrzostw Okręgu i Mistrzostw Strefy Wschodniej.  W klasie II startowało 10 załóg. JKMiRD reprezentowała jedna załoga; Hubert Palidr – kierowca i Wiesław Orliński – pilot  zajmując w tej klasie I – miejsce
W dniu 16 marca br. odbyło się szkolenie związane z zmianami w wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zmiany w ustawie o PRM, praktyczne szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz współpraca oraz praktyczna pomoc przy przeprowadzaniu kontroli drogowych w ww. zakresie dla Inspektorów Transportu Drogowego  WITD Rzeszów  a zostało przeprowadzone przez Józefa Biernackiego i Grzegorza Szudego.
W dniu 20 marca br. odbyło się II posiedzenie Zarządu Klubu.
W dniu 21 marca br. w ZO PZM odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu ZO PZM poświecone przygotowaniom do Zjazdu prezesów Klubów i Automobilklubów w m. maju br, W spotkaniu z ramienia JKMiRD uczestniczyli zaproszeni Józef Biernacki i Jerzy Tarkowski.
W dniu 30 marca br. na zaproszenie Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzozowie z okazji organizacji cyklicznych spotkań brzozowskich został zaproszony Józef Biernacki, który na spotkaniu z mieszkańcami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych w sali posiedzeń Urzędu Miasta Brzozowa wygłosił prelekcję nt. „Życie jest najcenniejszym darem” a dotyczącą wychowania komunikacyjnego, szerzenia wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz udzielaniu pierwszej pomocy. W spotkaniu tym uczestniczył również Kazimierz Barański z KPP Brzozów.
W dniu 31 marca br. obsługa Finału Miejskiego w Jaśle i Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  w Gminie Brzyska: Józef Biernacki.

 

Kwiecień.

W dniu 6 kwietnia br. odbył się transport materiałów do przeprowadzenia drugiej edycji konkursu rysunkowego „LOTOS Droga bezpieczna do szkoły” „Uwolnić odblaski” do WORD Przemyśl oraz opis trasy IV Zlotu RD: Józef Biernacki i Jerzy Tarkowski.
W dniu 7 kwietnia br. dystrybucja materiałów „Uwolnić odblaski” na powiat jasielski: Józef Biernacki, Ryszard Faber, Jerzy Adam, Bogusław Mszański, Marian Baran.

W dniu 10 kwietnia br. odbyło się III posiedzenie Zarządu Klubu.
4. W dniu 14 kwietnia br. weryfikacja trasy Zlotu (ITINERER) przez Marcin Fiejdasza na IV Zlot Szkoleniowy Ratowników Drogowych Jarosław – Przemyśl.
W dniu 17 kwietnia br. przeprowadzono Ogólnopolski Turniej BRD Finał Powiatowy w Gimnazjum nr 2 obsługa Turnieju: Sędzia główny Andrzej Przebięda KPP Jasło, Adam Smorul, Andrzej Zajdel KPP Jasło, Józef Biernacki, Marian Baran, Komisja obliczeń  Artur Domasławski.
W dniu 21 kwietnia br. przeprowadzono Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Zespole Szkół Nowy Żmigród: obsługa Turnieju:  Sędzia główny Józef Biernacki. Sędziowie Marian Baran, Bogusław Musząński, Wiesław Rogowski Posterunek Policji Nowy Żmigród, Andrzej  Zajdel Komenda Powiatowa Policji Jasło,  Komisja obliczeń Artur Domasławski, Jerzy Wickowski.
W dniu 22 kwietnia br. w siedzibie WORD Krosno Finału Powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego obsługa konkurencji z pomocy przedmedycznej przez Józefa Biernackiego.
W dniu 25 kwietnia br. udział załogi JKMiRD w IV Zlocie Szkoleniowym RD. Zlot  organizowany  przez Automobilklub Stalowa Wola. W Zlocie uczestniczyło 15 załóg.  JKMiRD reprezentował: Marian Baran – Wojciech Zapór,  Jerzy Tarkowski oraz Zdzisław  i  Dariusz Wiśniowscy brali udział jako obserwatorzy,
W dniu 25 kwietnia br. udział Józefa Biernackiego w zabezpieczeniu medycznym Halowego turnieju piłki nożnej organizowanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle.
W dniu 28 kwietnia br.  przeprowadzono szkolenie z pomocy przedmedycznej policjantów z MKP w Krośnie – szkolenie prowadził; Józef Biernacki.
W dniu 30 kwietnia br. w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, obsługa i udział w komisji Turnieju BRD J. Biernackiego (finał miejski) o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

Maj.

W dniach od 1 do 3 maja br. zabezpieczenie Wyścigu Górskiego „Prządki 2009” I i II Runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Obsługa sędziowska JKMiRD: Beata Szatkowska, Marian Baran, Magdalena Adam, Jerzy Adam.
W dniu 9 maja br. podczas Rajdu „KRYTERIUM KROKUSY” Gorlice obsługa przegrupowania przez sędziów JKMiRD: Beata Szatkowska, Magdalena Adam Jerzy Adam, Krzysztof Godek.
W dniu 13 maja br. spotkanie Józefa Biernackiego z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego Kołaczyce w sprawie kursu na stopień ratownika drogowego.

W dniu 15 maja br. udział Józefa Biernackiego w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu. Wygłoszenie referatu edukacyjnego z BRD dla  dzieci do otrzymania karty rowerowej i motorowerowej – prezentacja multimedialna na temat BRD w ruchu drogowym.
W dniu 16 maja br. JKMiRD wspólnie z SON Jasło przeprowadził IX Jasielski Turystyczno – Nawigacyjny Rajd Samochodowy „PODKARPACIE 2009”. W Rajdzie uczestniczyło 6 załóg z Rzeszowa, Tarnowa i Jasła: Obsługa sędziowska Jerzy Adam, Magdalena Adam, Krzysztof Godek, Marian Baran, Józef Biernacki. JKMiRD reprezentowała załoga: Aleksander Borkowski – Jacek Borkowski.
W dniu 19 maja br. udział w komisji Józefa Biernackiego oceniającej wykonywanie pierwszej pomocy przez uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju BRD w Nozdrzcu pow. Brzozów.
W dniu 21 maja br udział w komisji sprawdzającej wiedze z zakresu udzielania pierwszej pomocy, opracowanie testu i udział w komisji Józefa Biernackiego w XXXVII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju  Turystyczno – Krajoznawczym, Eliminacje Wojewódzkie Lesko.
W dniu 23 maja br. organizacja przez JKMiRD i Centrum Ratownictwa Drogowego w Jarosławiu oraz WORD Przemyśl  IV Zlotu Szkoleniowego Ratowników Drogowych PZM, Jarosław – Radymno – Przemyśl. Indywidualnie I miejsce zajęła załoga: Wyzga Andrzej – Soboń Krzysztof, A. Mielecki, II – miejsce Aleksander Borkowski – Jacek Borkowski, JKMiRD, III – miejsce Dominiczak Michał – Wajsztuch Bartosz,  JKMiRD natomiast w klasyfikacji Klubowej kolejno: I – miejsce – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, II – miejsce – Automobilklub Mielecki, III – miejsce – Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego NIL Kolbuszowa,  IV – miejsce – Automobilklub Rzeszowski,  V – miejsce – Automobilklub Stalowa Wola, VI – miejsce – Automobilklub Małopolski Krosno, VII – miejsce – Straż Miejska Jarosław. Komandor Zlotu -Jerzy Tarkowski, Przewodniczący Jury -Józef Biernacki, Sędzia Główny -Wojciech Sosnowski.
W dniu 26 maja br. udział J. Biernackiego w uroczystościach święta Straży Pożarnej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Jaśle.
W dniach od 29 do 31 maja br. udział Józefa Biernackiego w Zgromadzeniu Członków Polskiego Związku Motorowego, które odbyło się w Hotelu Gołuń /k Kościerzyny.

Czerwiec.

W dniu 2 czerwca br. odbyło się posiedzenie Jury do oceny prac plastycznych wykonanych przez dzieci pow. przemyskiego i jasielskiego „Uwolnić odblaski” w składzie Agata Pucykowicz – Regionalista UG Korczyna –  przewodnicząca Jury, Wojciech Tomkiewicz – dyrektor GOK w Korczynie – sekretarz  Jury, Roman Kościow – LOTOS Jasło  –  członek Jury, Bogusław Czeluśniak – PZW Krosno – członek Jury, Marian Baran – JKMiRD – członek Jury, Wiesław Dymiński – prezes  Automobilklub Małopolski – obserwator, Józef Biernacki – prezes JKMiRD – gospodarz posiedzenia członków Jury.
W dniu 6 czerwca br, w zakończonych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Ratowników Drogowych PZM w, których to startowało 25 Załóg reprezentujących 7 Klubów PZM. JKMiRD rentowało 4 Załogi:  Marian Baran  Adam  Jerzy, Jerzy Tarkowski – Tadeusz Klaczkowski, Aleksander Borkowski – Jacek Borkowski, Waldemar  Młynarczyk – Agnieszka Ferenc. Przewodniczącym Jury  Mistrzostw był Józef Biernacki. Załoga Jerzy Tarkowski – Tadeusz  Klaczkowski w klasyfikacji Generalnej zajęła III – miejsce. Kolejne Załogi JKMiRD zajęły kolejno: VI, VIII i X – miejsce. Natomiast JKMiRD w klasyfikacji Klubowej również zajął III – miejsce.
W dniu 15 czerwca br. w siedzibie LOTOS Jasło, odbyło się zakończenie II edycji programu zleconego przez LOTOS SA Gdańsk konkursu „Uwolnić odblaski” na którym to wręczono nagrody zwycięzcom. Obecni: Robert Bialik – prezes LOTOS Jasło, Roman Kościow – Lotos Jasło, Jan Janusz – dyrektor WORD Przemyśl, Wojciech Sosnowski – Inspektor BRD WORD Przemyśl, Adam Bałut – sekretarz WR BRD Rzeszów, Jan Jędrzejko – Wiceprezes ZO PZM Rzeszów, Wójt Gminy Brzyska, Dyrektor Szkoły Lipnica Polna, Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej Jasło, Straży Miejskiej Jasło, Dyrektor Podkarpackiego Banku Spółdzielczego O/Jasło, Skład Jury Konkursu oraz Józef Biernacki, Janusz Rak, Marian Baran JKMiRD.
W dniu 15 czerwca br. po zakończeniu konkursu „Uwolnić odblaski” w siedzibie JKMiRD odbyła się spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyli: Jan Jedrzejko  – Wiceprezes ZO PZM Rzeszów, Adam Bałut – Sekretarz WR BRD Rzeszów, Jan Janusz – Dyrektor WORD Przemyśl, Wojciech Sosnowski – Inspektor BRD WORD Przemyśl, Agata Pucykowicz – Regionalista Urząd Gminy Korczyna, Dyrektor Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Jaśle, Marian Baran – członek JKMiRD, Józef Biernacki – prezes JKMiRD oraz  trójka nauczycieli i trzech uczniów z Przemyśla.
W dniu 19 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie została wręczona nagroda przez Józefa Biernackiego dla ucznia klasy pierwszej Wilka Łukasza za hasło w programie plastycznym „Uwolnić odblaski”.
W dniu 22 czerwca br. przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy (resuscytacja krążeniowo – oddechowa na fantomie dla grupy  uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nozdzcu pow. Brzozów  przez Józefa Biernackiego.
W dniu 25 czerwca br, przeprowadzono szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie dla  policjantów KPP Jasło P. Guzik Izabela i P. Korczykowski Tomasz przez  IRD Mariana Barana i Józefa Biernackiego.

 

Lipiec.

W dniu 1 lipca br. w godz. od 19,00 – 21,00 w Jaśle odbyła się XX edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków” – etap II. W zabezpieczeniu  Międzynarodowego  Wyścigu Kolarskiego „SOLIDARNOŚCI” i Olimpijczyków uczestniczyli nw. działacze JKMiRD: Adam Jerzy, Baran Marian, Bartuś Lucjan,
Biernacki Józef, Bućko Jacek, Bućko Kamil, Burbelka Janusz, Chochołek Waldemar, Czechowicz Lesław, Musiał Anna, Muszański Bogdan, Muszański Kamil, Szepieciński Łukasz, Urbanik Piotr, Wiśniowski Dariusz, Wiśniowski Zdzisław.
W dniu 14 lipca br. odbyło się w siedzibie Klubu spotkanie poświęcone  organizacji Zlotu 4×4.
W dniu 24 lipca br. udział; J. Biernackiego, w uroczystościach z okazji  Święta Policji w Jaśle.
W dniu 25 lipca br. odbył się Zlot Ratowników Drogowych organizowany przez Automobilklub Mielecki i KMiRD „NIL” Kolbuszowa. JKMiRD reprezentowały trzy Załogi które

w klasyfikacji generalnej zajęli kolejno: Waldemar Młynarczyk – Agnieszka Ferenc I – miejsce, Jerzy Tarkowski – Tadeusz Klaczkowski  V – miejsce, Aleksander Borkowski – Jacek Borkowski VIII – miejsce. W klasyfikacji Klubowej  JKMiRD zajął I – miejsce, obserwatorem Zlotu był Józef Biernacki. W Zlocie uczestniczyło 10 Załóg.
W dniu 26 lipca br. udział Józefa Biernackiego w pracach Jury na Turnieju Sołectw Gminy Korczyna.

W dniu 31 lipca br. nieodpłatne przewiezienie z Jasła do Woli Dębowieckiej na budowę mostka (tor jazd 4×4), zakupionych 5 szt. kręgów  betonowych oraz nieodpłatnie otrzymanych od TRANS – Wiert Jasło 2 płyt drogowych używanych przez transport Bogusława Muszńskiego.

W dniu 31lipca br. została zawarta umowa dzierżawy pomiedzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. w Jaśle a JKMiRD o dzierżawę działki pod garaż typ blaszak z przeznaczeniem na sprzęt Klubowy.

Sierpień.

W dniu 5 sierpnia br. nieodpłatny transport  (platforma) użyczony przez TRANS – Wiert Jasło sprzętu (spychacz) będący własnością naszego kolegi Stanisława Witusika do W. Dębowieckiej, który użyczył nam nieodpłatnie oraz wykonanie drogi dojazdowej do toru jazd, tym samym skrócenie dojazdu    i ominięcie działek prywatnych a zarazem uzyskanie dodatkowego torudo jazd terenowych, zaangażowani kol. Bogusław Muszański, Józef Biernacki i Stanisław Witusik.

W dniu 6 sierpnia br. 66.Tour de Pologne przejeżdżał  przez Jasło. Na trasie przejazdu kolarze witani byli przez tłumy kibiców. Około godziny 14.40 kolumna wyścigu przekroczyła granicę powiatu jasielskiego. Do Jasła kolarze wjechali ul. Bieszczadzką, kolejno przejechali przez ul. Przemysłową,   ul. Metzgera, ul. 3 Maja, minęli Trzcinicę i Przysieki, kierując się w stronę Biecza.

Obsługę w zabezpieczeniu przejazdu kolarzy na prośbę jasielskiej policji pełnili działacze JKMiRD w osobach: Bogusław Muszański, Janusz Burbelka, Jerzy Adam, Wiesław Pająk, Józef Biernacki, Stanisław Witusik, Lucjan Bartuś, Piotr Urbanik.

W dniu 8 sierpnia wykonanie prac przy drożności mostka (tor jazd) w Woli Dębowieckiej przez Bogusława Muszańskiego, Rolanda Szafarza i Józefa Biernackiego.

W dniu 14 sierpnia br. pokaz wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach przez Mariana Barana i Józefa Biernackiego w czasie zawodów strzeleckich WKU Jasło z okazji Święta Wojska Polskiego.

W dniu 18 sierpnia br. naprawa drogi dojazdowej do toru jazd terenowych w Woli Dębowieckiej przez działaczy JKMiRD  w osobach: Bogusław Muszański, Roland Szafarz, Marian Baran, Jerzy Adam, Waldemar Chochołek, Jacek Wronkowicz.

W dniu 19 sierpnia br. przygotowanie toru jazd w Załężu; Bogusław Muszański,  Marian Baran, Jerzy Adam, Waldemar Chochołek,  Marek Chochołek.

W dniu 22 -23 sierpnia br. JKMiRD organizował „VIII Zlot Samochodów Terenowych 4×4 TRAPER ” , który odbywał się na terenie dwóch Gmin; Osiek Jasielski i Dębowiec. Dyrektor Zlotu:

Jerzy Aam, ZSS  Marian Baran – przewodniczący, Roland  Szafarz i Józef  Biernacki członkowie ZSS, Sędziowie: Krzysztof  Godek, Magdalena Adam, Zdzisław Łopatkiewicz, Jerzy Tarkowski,
Wiesław Pająk. W Zlocie uczestniczyło 25 załóg z polski południowo – wschodniej.

Wyniki końcowe Zlotu:

I – miejsce; Waldemar Chochołek – Marek Chochołek JKMiRD,

II – miejsce; Bogusław Muszanski – Kamil Muszański JKMiRD,

III – miejsce; Marek Chochołek – Waldemar Chochołek JKMiRD.

Klasyfikacja Klubowa.

I – miejsce; JKMiRD;

II – miejsce; Suzuki 4×4,

III – miejsce; Rzeszów 4×4.

W dniach  od 29 – 30 sierpnia br. współorganizacja i obsługa sędziowska „XIII Zlotu Samochodów Terenowych Czarnorzeki – Korczyna 2009”. Organizatorzy Zlotu: Gmina Korczyna,

Gminny Ośrodek Kultury Korczyna oraz  Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Józef Biernacki – Dyrektor Zlotu, Wojciech. Tomkiewicz – Dyrektor d/s Organizacyjnych,
Roland Szafarz – Przewodniczący ZSS, Jerzy  Adam i Wiesław Pająk – członkowie ZSS, Zdzisław Łopatkiewicz i Marek Cecuła – sędziowie.
W Zlocie brało udział 41 Załóg z polski południowo – wschodniej startując w dwóch klasach sportowej i turystycznej.

Wyniki końcowe Zlotu klasyfikacja turystyczna

I – miejsce; Kmon Tomasz – Malita Wojciech,

II – miejsce; Podkalicki Marek – Tomków Łukasz,

III – miejsce; Józefczyk Konrad – Zawisza Dariusz.

Wyniki końcowe Zlotu klasyfikacja sportowa

I – miejsce; Borowy Robert – Borowy Rafał,

II – miejsce; Wronkowicz Jacek – Muszański Bogusław JKMiRD,

III – miejsce; Chrząszcz Paweł – Chrząszcz Marcin.

Klasyfikacja Klubowa.

I – miejsce: Suzuki 4×4,

II – miejsce; JKMiRD,

III – miejsce; Mielec 4×4.

 

 

Wrzesień.

W dniu 17 września br, udział Józefa Biernackiego w posiedzeniu Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady BRD w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Rzeszów.

Na zaproszenie Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie w dniach 14 – 19 września przebywały dzieci sprawne inaczej  z Czortkowa na Ukrainie. W dniu 17 września 2009 r. w godz. popołudniowych działacze JKMiRD Sekcja „TRAPER” w osobach: Roland Szafasz, Andrzej Lidwin, Łukasz Krzakiewicz, Paweł Gąsiorowski oraz Wiesław Kłosowicz własnymi samochodami terenowymi nieodpłatnie z daru serca przez parę godzin po pięknym terenie krajobrazowym Korczyny urządzili dzieciom przejażdżkę. Natomiast około godziny 19 00 na wspólną kolację do dzieci zawitał Przewodniczący Rady Gminy Korczyna, Dyrektor GOK Korczyna oraz  działacze JKMiRD w osobach:

Marian Baran i Józef Biernacki, którzy przekazali dzieciom skromne prezenty. Dzieci odwzajemniły się również pięknym artystycznym występem oraz przekazały dla nas również prezenty i piękne dyplomy.

W dniach 18 – 20 września br. obsługa sędziowska Wyścigu Górskiego organizowanego przez

Automobilklub Małopolski 2009” przez JKMiRD: Beata Szatkowska, Marian Baran, Magdalena Adam, Jerzy Adam. Wojciech Tomkiewicz.

W dniach od 25 – 27 września br. ratownicy drogowi JKMiRD brali udział XII Mistrzostwach Polski Ratowników Drogowych PZM w składzie; Waldemar Młynarczyk – Agnieszka Ferenc, Jerzy Tarkowski – Tadeusz Klaczkowski,   Wojciech Zapór – Remigiusz Łucki zajmując w klasyfikacji generalnej 6,16 i 33 miejsce.

W klasyfikacji Klubowej JKMiRD zajął IV – miejsce, natomiast   ZO PZM Rzeszów zdobył wicemistrzostwo Polski w klasyfikacji Okręgów PZM. W MPRD startowało 35 Załóg reprezentując 15 Klubów i w tym 10 Okręgów PZM.

W dniu 29 września br. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle i Gimnazjum nr 1 w Jaśle wraz ze służbami niosącymi pomoc ludziom w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia zorganizowali uroczyste powiatowe obchody; „Światowego Dnia Pierwszej Pomocy”

Współorganizatorzy:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle,

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle,

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego,

Szpital Specjalistyczny w Jaśle – Pogotowie,

Straż Miejska w Jaśle,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Jaśle.

 

Październik

W dniu  4 października br. udział Józef Biernackiego w Zlocie Motocyklistów Mała /k Ropczyc pod hasłem „RAZEM i BEZPIECZNIE”. Pokaz resuscytacji krążeniowo – oddechowej na dwóch fantomach.

W dniu 7 października 2009 br. w siedzibie JKMiRD odbyło się spotkanie członków Społecznego Komitetu Budowy Miasteczka Ruchu Drogowego a poświecone wykonaniu końcowych prac na MRD w Jaśle.

W dniu 7 października br. odbiór materiałów edukacyjnych w LOTOS – Jasło, Marian Baran, Józef Biernacki.

W dniu  9 października br. rozpoczęto kurs na stopień Ratownika Drogowego PZM w LO Kołaczyce.

W dniu 19 października br. udział Józefa Biernackiego w uroczystej Sesji Rady Powiatu
z okazji 25 Męczeńskiej Śmierci Ks. Jerzego Popieuszki.

W dniu 23 października 2009 br. organizacja Konferencji prasowej na temat: LOTOS – Droga Bezpieczna do szkoły z ramienia Klubu Józef Biernacki i Marian Baran w konferencji uczestniczyło 35 osób.

W dniu 24 października 2009 br.  udział Józefa Biernackiego w składzie Jury święta pasterskiego w Majscowej organizowanego przez Stowarzyszenie „WRZOS” Dębowiec,

W dniu 28 października br. udział Józefa Biernackiego w posiedzeniu WR BRD w Rzeszowie.

W dniu 29 października br. odbyła się odprawa osób funkcyjnych przed Rajdem 11.11.2009 r.

W dniu 29 października br. odbyło się IV posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 30 października br. prezentacja multimedialna  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle dla dzieci z zakresu BRD w ruchu drogowym.

 

Listopad.

W dniu 05 listopada  br. odbyło się IV posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 11 listopada br. organizacja IX Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości 2009 r., który był jednocześnie VI Eliminacją Mistrzostw Okręgu PZM w KJS oraz VII Eliminacją Strefy Wschodniej w KJS. Dyrektor Rajdu Magda Adam.

W Rajdzie wzięło udział 53 załogi, które startowały w 7 klasach.

Po zakończeniu Rajdu odbyło się podsumowanie sezonu 2009 na którym wiceprzewodniczący Kapituły „ORŁY 2006” Pan Zbigniew Myśliwiec wręczył zasłużonym osobom  za wspieranie działalności Klubu na rzecz BRD dzieci i młodzieży kolejne 3 numerowane statuetki „ORŁY 2006”

Statuetki otrzymali: Małgorzata Salacha, Bogdan Rzońca oraz Kazimierz Miśkowicz.

Z ramienia ZO PZM w Rajdzie uczestniczył wiceprezes ZO PZM w Rzeszowie Jan Jędrzejko.

W dniu 18 listopada br. w Przedszkolu przy Zespole Szkół nr 2 w Jaśle odbyło się spotkanie Józefa Biernackiego z dziećmi na którym zostało wygłoszenie prelekcji na temat: ‘Droga bezpieczna do szkoły” oraz przekazanie materiałów edukacyjnych Firmy LOTOS.

W VII Ogólnopolskich Warsztatach Szkoleniowych dla IRD organizowanych w dniach 21 – 22 listopada br. uczestniczyli: Waldemar Młynarczyk, Agnieszka Ferenc, Jerzy Tarkowski, Józef Biernacki.

W dniu 22 listopada br. Automobilklub Małopolski organizował 21 Rajd Podkarpacki będący jednocześnie VII Rundą Mistrzostw Okręgu PZM Rzeszów oraz VIII Rundą Strefy Wschodniej z ramienia JKMiRD Rajd obsługiwali sędziowie: Marian Baran, Magdalena Adam, Jerzy Adam, Wojciech Tomkiewicz, Beata Szatkowska, Ryszard Faber, Lucjan Bartuś.

 

Grudzień.

W dniu 1 grudnia br. na uroczystości jubileuszowe 90 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Krosno został zaproszony Marek Cecuła i Józef Biernacki.

W dniu 5 grudnia br. na uroczystości jubileuszowe 35 – lecia Automobilklubu Stalowa Wola z JKMiRD zostali zaproszeni: Jerzy Tarkowski i Józef Biernacki.

W dniu 11 grudnia br. zakończono kurs na stopień RD PZM w LO Kołaczyce,

W dniu 16 grudnia br. WORD Krosno przekazał w Darze zestaw komputerowy dla JKMiRD,

W dniu 22 grudnia 2009 r. odbyło się V posiedzenie Zarządu Klubu.