Licencje organizatorów sportu popularnego

Osoby posiadające licencję organizatorów sportu popularnego

Magdalena Adam
Jerzy Adam