Realizacja planu pracy 2010 r. (I półrocze)

Plan pracy w 2010 roku realizowany przez działaczy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

 

Styczeń.

W dniach 4 – 6 stycznia br. komisja spisowa w składzie: Marian Baran – przewodniczący, Bogusław Muszańslki i Jacek Bućko – członkowie, dokonała spisu z natury majątku Klubu.

W dniu 5 stycznia br. złożono ofertę sponsoringu Klubu Firmie ZTS Gamrat S.A. Jasło.

W dniu 7 stycznia br. podpisano umowę z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym o przelewach bankowych systemem elektronicznym.

W dniu 10 stycznia br. spisano protokół spisu majątku JKMiRD z natury w siedzibie Klubu.

W dniach 18 – 20 stycznia br. komisja rewizyjna w składzie: Zdzisław Maciocha, Janusz Rak, Jerzy Adam dokonała kontroli całokształtu działalności Klubu za 2009 r.

 

Luty.

W dniu 8 lutego 2010 r. odbyło się szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji ratowników

drogowych w I T D w Rzeszowie szkolenie prowadzili; Józef Biernacki i Grzegorz Szudy.

W dniu 12 lutego 2010 r. w Automobilklubie Małopolskim w Krośnie odbyło się  uroczyste podsumowanie sezonu motorowego 2009 r. Wśród zaproszonych Gości obecny był Rafał Sonik zdobywca III – miejsca w Rajdzie DAKAR 2010. JKMiRD reprezentowały nw. osoby: Beata Szatkowska, Ryszard Faber i Józef Biernacki, który otrzymał podziękowanie za współpracę w 2009 r. na specjalnym grawertonie.

W dniu 21 lutego 2010 roku Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Rzeszowie dokonał  uroczystego podsumowania sezonu sportowo – turystycznego oraz działań na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w 2009 r. W spotkaniu tym uczestniczyli reprezentując JKMiRD: Beata Szatkowska, Jerzy Tarkowski, Marian Baran, Wiesław Orliński i Józef Biernacki. Na program uroczystego podsumowania sezonu sportowo – turystycznego oraz działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2009 r. złożyły się:  prezentacja i podsumowanie dokonań Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego, wręczenie odznaczeń i wyróżnień,  ogłoszenie wyników sportowych, wręczenie dyplomów, medali i pucharów oraz dyskusje i wolne wnioski. Podczas niedzielnej uroczystości  działacze JKMiRD za bardzo dobrą współpracę oraz działalność organizacyjną i społeczną na rzecz Klubu zostali uhonorowani odznaczeniami Polskiego Związku Motorowego: Srebrną Honorową Odznaką wyróżniono: Beatę Szatkowską, Jerzego Tarkowskiego natomiast  Brązową Honorową Odznaką wyróżniono:  Mariana Barana. Puchar i Dyplom za III – miejsce wśród pilotów w sportach samochodowych zajął: Wiesław Orliński. Puchar i Dyplom za II – miejsce w kategorii Klubowej w Rajdach z Nawigacji Samochodowej zajął: Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Nagrodę książkową za działalność w 2009 r. indywidualnie otrzymał: Józef Biernacki.

W dniu 24 lutego 2010 r. w  świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle odbyło się spotkanie poświecone organizacji w 2010 r. Finałów Powiatowych Ogólnopolskich Turniejów BRD  i OMTM. Ustalono że finał BRD odbędzie się w Gimnazjum nr 2 w Jaśle w dniu 15 kwietnia 2010 r. natomiast Turniej Motoryzacyjny
w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie w dniu 22 kwietnia 2010 r. Finał  Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Szkół Podstawowych odbędzie się w tym roku w Jaśle
W dniu 27 maja 2010 r. JKMiRD reprezentowali : Roland Szafarz, Marian Baran i Józef Biernacki.

W dniu 27 lutego 2010 r. w siedzibie JKMiRD odbył się egzamin  na podwyższenie i uzyskanie kwalifikacji sędziów sportów motorowych. Sędziowie JKMiRD: Magdalena Adam, Jerzy Adam, Bartosz Biernacki, Marian Baran; Sędziowie Automobilklubu  Bieckiego: Bartłomiej Zieliński, Maciej Łyszczarz, Dariusz Pilch, Angelika Mróz, Marcin Wojciechowski, Jolanta Sitek; Sędziowie Automobilklubu Małopolskiego: Barud Wojciech, Piotr Fiejdasz, Anna Czerwińska – Dyl, Patryk Wójcik

 

Marzec.

W dniu 6 marca br. w świetlicy w KPP Jasło, odbyło się wspólnie organizowane z JKMiRD, spotkanie poświecone organizacji Turnieju BRD i Motoryzacyjnego.

W dniach 8 do 12 marca opracowywanie i wykonanie testów na turnieje BRD miejskie i powiatowe w 2010 przez kol. Mariana Barana i Józefa Biernackiego.

W dniu 12 marca br. komisyjne sprawdzanie opracowanych testów przez przedstawicieli policji i osób opracowujących testy na Finały Miejski i Powiatowy Turniejów BRD oraz Turnieju Motoryzacyjnego.

W dniu 17 marca br. Firma „ELEKT” Jasło – Czesław Fiałkiewicz nieodpłatnie doprowadziła podziemną instalację elektryczną do boksu garażowego wraz z instalacją alarmową.

W dniu 19 marca br. MOSIR Jasło, obsługa medyczna Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle z programu prewencji „Bezpieczny Powiat” przez Magdalenę Adam.

W dniu 22 marca br. odbyło się I posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 24 marca br. udział Józefa Biernackiego w posiedzeniu Woj. Rady BRD w Rzeszowie.

W dniu 27 marca br. MOSIR Jasło, obsługa medyczna Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle,  finał z programu prewencji „Bezpieczny Powiat” przez Mariana Barana.

W dniu 30 marca br. obsługa Finału Miejskiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  w Jaśle: Józef Biernacki i Andrzej Przebięda, Andrzej Zajdel.

 

Kwiecień.

W dniu 1 kwietnia br. przed budynkiem JKMiRD na masztach Klubowych powieszono 2 flagi „Zakładów Gamrat S. A.”

W dniu 8 kwietnia br. weryfikacja znaków drogowych, spis ilościowy i grupowy na budowanym MRD przez nw. działaczy JKMiRD; Adam Smorul, Józef Biernacki, Artur Domasławski.

W dniu 13 kwietnia br.  zwołano spotkanie, które rozpoczęło się o godz. 8,30.  W spotkaniu tym uczestniczyli: Andrzej Dybaś – przewodniczący RM Jasła, Józef Biernacki – prezes  JKMiRD, Marian Baran – JKMiRD, Zdzisław Maciocha – Przewodniczący KR Klubu, Alicja Maciocha – JKMiRD. Adam Smorul – nauczyciel Gimnazjum nr 2. spotkanie poświęcone było: Wyjazdowi do Firmy WIMED Tuchów, złożenie zamówienia na znaki drogowe, Kol. Zdzisław Maciocha podstawił własny nieodpłatnie samochód, którym udaliśmy się do Tuchowa, gdzie złożyliśmy zamówienie na znaki, które ustawione zostaną na MRD.

W dniu 20 kwietnia br. przeprowadzono Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju BRD w Gimnazjum nr 2 w Jaśle. Sędzia Główny; Józef Biernacki. Sędziowie; Andrzej Zajdel, Marian Baran, Andrzej Przebięda, Adam Smorul, Komisja obliczeń Artur Domasławski.

W dniu 21 kwietnia br. spotkanie w LO Nowy Żmigród w związku z zmianą terminu MTM w którym uczestniczyli Dyrektor LO Nowy Żmigród Pani Różycka oraz Andrzej Zajdel KPP Jasło i Józef Biernacki.

W dniu 25 kwietnia br. udział wielu działaczy JKMiRD w pogrzebie Senatora Stanisława Zająca.

W dniu 26 kwietnia br. obsługa przez działaczy JKMiRD Mariana Barana i Józefa Biernackiego „I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Policyjno – Prewencyjnych „ ”W Służbie Społeczeństwu – Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Polska” Kołaczyce.

W dniu 27 kwietnia br. przeprowadzono Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego TurniejuMotoryzacyjnego w Zespole Szkół Nowy Żmigród: obsługa Turnieju:  Sędzia główny; Józef Biernacki. Sędziowie Marian Baran, Bogusław Muszański, Jacek Bućko, Wiesław Rogowski Posterunek Policji Nowy Żmigród, Andrzej  Zajdel Komenda Powiatowa Policji Jasło w zakończeniu turnieju uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Jaśle.

W dniu 23 kwietnia br. w siedzibie WORD Krosno Finału Powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego obsługa konkurencji z pomocy przedmedycznej wykonana przez; Józefa Biernackiego.

W dniu 25 kwietnia br. udział Józefa Biernackiego w zabezpieczeniu medycznym Halowego Turnieju piłki nożnej organizowanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle.

W dniu 28 kwietnia br.  przeprowadzono szkolenie z pomocy przedmedycznej policjantów z MKP w Krośnie – szkolenie prowadził; Józef Biernacki.

W dniu 30 kwietnia br. w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, obsługa i udział w komisji Turnieju BRD
J. Biernackiego finał miejski o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

 

Maj.

W dniu 10 maja br. posiedzenie Powiatowej Rady BRD JKMiRD reprezentował; Józef Biernacki.

W dniu 15 maja br. JKMiRD wspólnie z SON Jasło przeprowadzenie X Jasielskiego Turystyczno – Nawigacyjnego Rajdu Samochodowego „PODKARPACIE 2010”. W Rajdzie uczestniczyło 13 załóg z Rzeszowa, Tarnowa i Jasła: Obsługa sędziowska Jerzy Adam, Magdalena Adam, Krzysztof Godek, Marian Baran, Józef Biernacki.

W dniu 22 maja br. organizacja przez JKMiRD i Centrum Ratownictwa Drogowego w Jarosławiu oraz WORD Przemyśl  V Zlotu Szkoleniowego Ratowników Drogowych PZM, Jarosław – Radymno – Przemyśl. Komandor Zlotu – Jerzy Tarkowski, Przewodniczący Jury; Józef Biernacki, członkowie; Wojciech Sosnowski i Tadeusz Klaczkowski.

W dniu 5 maja br. odbyło się II posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 27 maja br. oddanie do użytku Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle oraz współorganizacja Finału Wojewódzkiego Turnieju BRD dla Szkół Podstawowych.

W dniach 27 – 29 maja br. udział w komisji sprawdzającej wiedze z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez Annę Sikorę w XXXVIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju  Turystyczno – Krajoznawczym Eliminacje Wojewódzkie Lesko.

 

Czerwiec.

W dniu 1 czerwca br. odbyło się posiedzenie Jury do oceny prac plastycznych wykonanych przez dzieci pow. jasielskiego „Uwolnić odblaski” w składzie; Agata Pucykowicz – przewodnicząca JURY – regionalista UG Korczyna, Wojciech Tomkiewicz – dyrektor GOK w Korczynie, Marian Baran – JKMiRD, Józef Biernacki – prezes JKMiRD, Stanisław Witusik – JKMiRD.

W dniu 9 czerwca br. na zaproszenie Dyrekcji Szkoły wziął udział Józef Biernacki w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu na, którym wygłosił referat  edukacyjny z BRD dla  dzieci ubiegających się  o kartę rowerową i motorowerową – ponadto przedstawił prezentacje multimedialną.

W dniu 17 czerwca br. w siedzibie LOTOS Jasło S. A. ul. 3-go Maja 101, 38 -200 Jasło, odbyło się uroczyste zakończenie II etapu konkursu rysunkowego „Bezpieczna Droga do Szkoły LOTOS” „Uwolnić odblaski”
W spotkaniu tym uczestniczyli: Zwycięscy wraz z opiekunami, Jury konkursu, zaproszeni Goście oraz Media: I – miejsce – Falkowska Natalia, Szkoła Podstawowa Mrukowa gm. Osiek Jasielski, II – miejsce – Stankowska Klaudia, Szkoła Podstawowa  Harklowa gm. Skołyszyn, III – miejsce – Ostalecki Mateusz, Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 Jasło.

Wyróżnienia: Kaleta Agnieszka, Zespół Szkół  Lipnica Dolna gm. Brzyska, Gancarz Izabela, Zespół Szkół Podstawowych Tarnowiec gm. Tarnowiec, Piejko Maria, Zespół Szkół Nienaszów gm. Nowy Żmigród, Turek Patrycja, Szkoła Podstawowa Osobnica gm. Jasło, Sypień Patryk, Szkoła Podstawowa Zarzecze gm. Dębowiec, Sawa Zuzanna, Szkoła Podstawowa Kołaczyce, Olchawa Adam, Zespół Szkół Krempna gm. Krempna. Jury w składzie: Agata Pucykowicz – regionalista – przewodnicząca, Wojciech Tomkiewicz – dyrektor GOK w Korczynie, Marian Baran – JKMiRD, Józef Biernacki – JKMiRD, Stanisław Witusik – JKMiRD. Goście: Robert Bialik – Dyrektor LOTOS Jasło, Roman Kościow – Radny Rady Miasta Jasła, Mariusz Pykosz – Wójt Gminy Osiek Jasielski, Andrzej Sabik – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Jan Szwast – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, Artur Dudek – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Jasło, Paweł Międlar – Rzecznik Podkarpackiej Policji w Rzeszowie, Marek Cecuła- Rzecznik Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, Łukasz Gliwa – Rzecznik Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle.Media: Marzena Miśkowicz – N. Podkarpacie, Katarzyna Pacwa – Wilk – Jaslo4u.pl – portal regionalny, Damian Palar – terazJaslo.pl – portal regionalny, Daniel Baron – TV Obiektyw,  Chojecki Piotr – Katolickie Radio VIA. W czasie uroczystości Podkarpacki Komendant Policji inspektor Józef Gdański został uhonorowany statuetką „Orły 2006” za wspieranie działalności JKMiRD na rzecz BRD dziecii młodzieży. Za I miejsce – Falkowska Natalia, Szkoła Podstawowa Mrukowa gm. Osiek Jasielski otrzymała; rower, kask, kamizelkę odblaskową, album powiat jasielski, dyplom i słodycze natomiast Szkoła do, której uczęszcza – otrzymała kpl. komputer i multimedialny program z wychowania komunikacyjnego ‘KLIK uczy zasad ruchu drogowego”, Za II miejsce – Stankowska Klaudia, Szkoła Podstawowa  Harklowa gm. Skołyszyn, otrzymała; wrotki, ochraniacze, kask, kamizelkę odblaskową, album powiat jasielski, dyplom i słodycze, Za III miejsce – Ostalecki Mateusz, Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 Jasło otrzymał; grę multimedialną, plecak, kamizelkę odblaskową, album powiat jasielski, dyplom i słodycze, Od IV do X miejsca za  nagrodzone prace rysunkowe dzieci otrzymały; grę multimedialną, kamizelkę odblaskową, album powiat jasielski, dyplom i słodycze. Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz uhonorowałdodatkowo Natalkę Falkowską nagrodą w postaci aparatu fotograficznego.  Konkurs „Bezpieczna Droga Do Szkoły LOTOS” „Uwolnić odblaski” przeszedł do historii  powiatu jasielskiego. Działacze JKMiRD składają podziękowanie: Firmie LOTOS Gdańsk S. A. za propagowanie BRD wśród dzieci i młodzieży.