Zarząd JKMiRD

Okres kadencji: 2023 – 2026
(wybory w dniu 24.02.2023 r.)

| FOT. © Damian Palar

| FOT. © Damian Palar

Prezes Zarządu
Stanisław Radzik

Wiceprezes Zarządu ds. sportowych
Roland Szafarz

Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych
Zdzisław Maciocha

Sekretarz
Weronika Duda

Skarbnik
Marian Baran


Okres kadencji: 2019 – 2022
(wybory w dniu 08.02.2019 r.)

Prezes Zarządu
Stanisław Radzik

Wiceprezes Zarządu
Roland Szafarz

Wiceprezes Zarządu
Magdalena Adam

Skarbnik
Jerzy Adam

Sekretarz
Zdzisław Maciocha


Okres kadencji: 2015 – 2018
(wybory w dniu 27.11.2015 r.)

Prezes Zarządu
Stanisław Radzik

Wiceprezes Zarządu
Roland Szafarz

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Smagacki

Skarbnik
Jerzy Adam

Sekretarz
Zdzisław Maciocha


Okres kadencji: 2011 – 2014
(wybory w dniu 10.02.2011 r.)

Prezes Zarządu
Józef Biernacki

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Godek

Wiceprezes Zarządu
Roland Szafarz

Skarbnik
Zdzisław Maciocha

Sekretarz
Jerzy Adam


Okres kadencji: 2007 – 2010
(wybory w dniu 10.02.2007 r.)

Prezes Zarządu
Józef Biernacki

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Godek

Wiceprezes Zarządu
Roland Szafarz

Skarbnik
Beata Szatkowska

Sekretarz
Dorota Kamińska


Okres kadencji: 2003 – 2006
(wybory w dniu 31.01.2003 r.)

Prezes Zarządu
Józef Biernacki

Wiceprezes Zarządu
Andrzej Czajka

Wiceprezes Zarządu
Stanisław Radzik

Wiceprezes Zarządu
Jan Zawiliński

Skarbnik
Roland Szafarz

Sekretarz
Beata Szatkowska

Członek Zarządu
Krzysztof Godek

Członek Zarządu
Radosław Sajdak


Okres kadencji: 2001 – 2002
(wybory w dniu 04.06.2001 r.)

Prezes Zarządu
Józef Biernacki

Wiceprezes Zarządu
Michał Burbelka

Wiceprezes Zarządu
Stanisław Radzik

Wiceprezes Zarządu
Jan Zawiliński

Skarbnik
Roman Tuleja

Sekretarz
Stanisław Radzik

Zastępca Sekretarza
Krzysztof Godek

Członek Zarządu
Wiesław Kuzio

Członek Zarządu
Andrzej Czajka


Okres kadencji: 1999 – 2000
(wybory w dniu 09.02.1999 r.)

Prezes Zarządu
Józef Biernacki

Wiceprezes Zarządu
Michał Burbelka

Wiceprezes Zarządu
Stanisław Radzik

Wiceprezes Zarządu
Jan Zawiliński

Skarbnik
Roman Tuleja

Sekretarz
Stanisław Radzik

Zastępca Sekretarza
Krzysztof Godek

Członek Zarządu
Wiesław Kuzio


Okres kadencji: 1997 – 1998
(wybory w dniu 12.04.1997 r.)

Prezes Zarządu
Józef Biernacki

Wiceprezes Zarządu
Michał Burbelka

Wiceprezes Zarządu
Stanisław Radzik

Wiceprezes Zarządu
Marek Górniak

Skarbnik
Roman Tuleja

Sekretarz
Leszek Placek

Zastępca Sekretarza
Tadeusz Rojkowski

Członek Zarządu
Krzysztof Godek