Józef Biernacki

BIOGRAM

lotos-dobrynia6.jpg

Ur. 8 lutego 1949 r. w Zawadce Osieckiej jako syn Antoniego i Heleny z domu Sławniak – zm. 12 marca 2019 r. w Jaśle.

Przez całe dorosłe życie był związany z motoryzacją. Pracował zawodowo najpierw jako kierowca w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego „Łączność” Kraków (od 1970 do 1977 roku), a następnie jako wykładowca i instruktor nauki jazdy przy jasielskiej delegaturze Polskiego Związku Motorowego (od 1977 do 2000 roku, czyli do momentu przejścia na emeryturę). Od 1998 do 2018 roku był biegłym sądowym w zakresie techniki jazdy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy Sądzie Okręgowym w Krośnie.

Systematycznie doskonalił swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Ukończył m.in. kurs pedagogiczny (w 1978 roku), dyplom mistrza mechanika samochodowego (w 1978 roku), studium metodyczno – dydaktyczne dla instruktorów i wykładowców kształcenia kursowego (w 1985 roku), kurs diagnostyki samochodowej (w 1993 roku), kurs w zakresie oznakowania pojazdów VIN (w 2001 roku), seminarium w zakresie systemu jakości certyfikacji personelu – rzeczoznawców samochodowych (w 2001 roku), uzyskał również certyfikat Ministerstwa Infrastruktury z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (w 2005 roku). W swoim dorobku posiadał rozliczne licencje m.in. instruktora nauki jazdy kategorii B, sędziego sportów motorowych oraz ratownictwa drogowego Polskiego Związku Motorowego.

W kwietniu 1997 roku, razem z grupą inicjatywną, której przewodził, założył Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Funkcję jego prezesa piastował nieprzerwanie do 2015 roku.

Działalność statutowa tej organizacji społecznej mającej siedzibę w mieście Jaśle skupia się w głównej mierze na sześciu segmentach: organizacji szkoleń mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; organizacji turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym i turniejów motoryzacyjnych; organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym; popularyzacji wiedzy i zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; szkoleniu dzieci i młodzieży w zakresie przygotowującym ich do uzyskania karty rowerowej i motorowej oraz uczestnictwu i rywalizacji w systemie zawodów i imprez organizowanych przez inne organizacje.

M.in. z jego inicjatywy corocznie odbywają się lokalne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół średnich.

JKMiRD trzykrotnie był współorganizatorem finału wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju BRD: XXXIII dla uczniów szkół podstawowych (w 2010 roku), XXXIV dla uczniów szkół gimnazjalnych (w 2011 roku) i XXXVII dla uczniów szkół gimnazjalnych (w 2014 roku).

Dzięki zabiegom Józefa Biernackiego czynionym w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego, w dniach 4-6 czerwca 2013 roku po raz pierwszy w 36-letniej historii Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym gospodarzem finału krajowego było miasto położone w województwie podkarpackim. Do Jasła zjechały wówczas reprezentacje wszystkich szesnastu województw.

Mogły się one odbywać dzięki profesjonalnej infrastrukturze stworzonej z myślą o najmłodszych. Chodzi o pierwsze w powiecie jasielskim Miasteczko Ruchu Drogowego oddane do użytkowania w maju 2010 roku. Znalazły się na nim wszystkie niezbędne elementy odwzorowujące normalny ruch uliczny, a więc: ruch okrężny, skrzyżowanie ze sygnalizacją świetlną, drogi dwupasmowe, droga dwukierunkowa czteropasmowa i jednokierunkowe, skrzyżowanie dróg równorzędnych, poprzeczny garb na drodze oraz przejazd kolejowy i przejścia dla pieszych.

– Marzenie mojego życia dorosłego, życia społecznika, się spełniło. Od dwunastu lat były zabiegi, aby powstało miasteczko ruchu drogowego. Taki klimat został dopiero otwarty w 2005 roku. Pan Libucha, którego imieniem jest to miasteczko, pan Andrzej Dybaś i ja, wstępnie się spotkaliśmy, omówiliśmy strategię dalszego działania. Trwało to pięć lat, ale zwieńczyło się to sukcesem, z czego jestem dumny. Niechże to pozostanie dla potomnych. – mówił wówczas w rozmowie ze mną.

Przez wiele lat koordynował program „Bezpieczna droga do szkoły z Grupą Lotos”, dzięki któremu uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych powiatu jasielskiego zostali wyposażeni w elementy odblaskowe i pakiety edukacyjne.

Jego sztandarowym dziełem był Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości organizowany każdego 11 listopada w celu upamiętnienia kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pomimo choroby, aktywnie uczestniczył w organizacji i prowadzeniu ostatniej edycji tego przedsięwzięcia w 2018 roku.

Niemniej ważne przedsięwzięcia, które odbywały się za jego przyczyną, to: coroczne Zloty Samochodów Terenowych 4×4 w gminie Osiek Jasielski i Korczyna, pikniki z okazji Dnia Dziecka (co roku w innej gminie powiatu jasielskiego), piknik edukacyjny „Bezpieczne wakacje z osiedlem Mickiewicza) oraz zloty motocyklowe przy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu na inaugurację i zakończenie sezonu.

Przeszkolił społecznie tysiące ratowników drogowych przekazując im wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych. W prowadzonych przez niego kursach uczestniczyła przede wszystkim młodzież z regionalnych szkół profilu mundurowym (Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie, Zespół Szkół w Trzcinicy oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie), ale także funkcjonariusze Policji czy inspektorzy transportu drogowego.

Z racji sfederowania Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w Polskim Związku Motorowym, pełnił w tej organizacji szereg ważnych funkcji. M.in. zasiadał w Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM w Warszawie. Przez kilka lat zasiadał w Zarządzie Okręgowym PZM w Rzeszowie, a przez ostatnich osiem lat przewodniczył Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZM w Rzeszowie. Był także członkiem Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

Swoją pracą znacząco przyczynił się do dobrej promocji miasta i regionu poza jego granicami. Za swoją działalność społeczną był honorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i branżowymi.

Do najważniejszych należy zaliczyć: Srebrny Krzyż Zasługi (1987 rok), Złotą Odznakę Honorową PZM (1996 rok), Odznakę Przyjaciel Dziecka (2000 rok), tytuł „Zasłużony Działacz PZM” (2002 rok), Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz LOK” (2004 rok), Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji” (2004 rok), Honorową Odznakę „Zasłużony dla transportu RP” (2005 rok), Złoty Krzyż Zasługi (2005 rok), Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD (2006 rok), Godność Członka Honorowego PZM (2007 rok), Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” (2008 rok), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009 rok), tytuł „Wiarusa Podkarpackiego Wojska” (2009 rok), Złotą z Diamentem Odznakę Honorową SITK (2010 rok), tytuł Mecenasa Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle (2010 rok), Medal im. Henryka Jordana (2011 rok), Złotą Odznakę „Za zasługi dla sportu” (2011 rok), Odznakę Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle (2012 rok), Odznakę Honorową NSZZ Policjantów (2013 rok), Złoty Medal „Za zasługi dla LOK” (2014 rok).

W dniu 21 lipca 2006 r. na wniosek Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w czasie uroczystej akademii z okazji „Święta Policji”, które odbyło się w Jaśle w siedzibie Poszukiwań Nafty i Gazu po raz pierwszy wyróżniono osoby numerowanymi statuetkami „ORŁY 2006”, które to w szczególny sposób wspierały działalność JKMiRD na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dzieci i młodzieży. Do końca roku 2013 nadano łącznie 77 takich wyróżnień. Ostatnim uhonorowanym statuetką „ORŁY 2006″ (nienumerowaną, za całokształt działalności społecznej) został prezes Zarządu JKMiRD Józef Biernacki.

Wśród jego rozlicznych zainteresowań szczególne miejsce zajmowała numizmatyka. Zaangażował się w prace koła, a potem jasielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Szczególnie uwielbiał wszelkie walory związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim oraz Świętym Janem Pawłem II. Swoje zbiory prezentował wielokrotnie lokalnej społeczności na wystawach organizowanych m.in. w Muzeum Regionalnym, Jasielskim Domu Kultury, czy bankach spółdzielczych. Wieloletnie starania na rzecz popularyzacji działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przyniosła mu wyróżnienia w postaci: Dyplomu Honorowego Zarządu Głównego PTN, Złotej Odznaki Honorowej PTN, Złotego Medalu im. prof. Kiersnowskiego, Medalu Pamiątkowego „klipy” PTN.

Józef Biernacki zasiadał też we władzach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krośnie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle.

Wspierał działalność wielu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu jasielskiego. Współpracował z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy organizacji eliminacji do turnieju pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, a w 2018 roku włączył się w organizację uroczystego przekazania sztandaru dla jednostki OSP w Zawadce Osieckiej skąd pochodził.

Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Zawadce Osieckiej (gmina Osiek Jasielski).

Na mocy uchwały Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego z dnia 24 kwietnia 2023 roku, organizowane corocznie eliminacje powiatu jasielskiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych ustanawia się jako MEMORIAŁ JÓZEFA BIERNACKIEGO, począwszy od roku szkolnego 2022/2023. W uzasadnieniu podano, że: „Ustanowienie Memoriału Józefa Biernackiego jest szczególną formą upamiętnienia osoby założyciela, wieloletniego prezesa Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego oraz zasłużonego działacza społecznego, a także wyrazem hołdu współczesnego pokolenia w uznaniu Jego wybitnych zasług na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych powiatu jasielskiego”. Pierwszy w ujęciu historycznym Memoriał odbył się w dniu 9 maja 2023 roku w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Damian Palar