Działalność statutowa

KLUB REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
 • Organizację szkoleń mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – głównie kursów Ratowników Drogowych.
 • Organizacja turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym i turniejów motoryzacyjnych.
 • Organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
 • Popularyzację wiedzy i zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie przygotowującym ich do uzyskania karty rowerowej i motorowej.
 • Uczestnictwo i rywalizację w systemie zawodów i imprez organizowanych przez inne organizacje.
WYKONYWANIE ZADAŃ ZLECONYCH:
 • w zakresie działalności prowadzonej przez Klub.
 • na zasadzie podpisania stosownych umów.
 • w ramach otrzymanych na ten cel środków.
 • prowadzenie szkoleń z bezpieczeństwa ruchu drogowego w l – szych klasach szkół podstawowych: „Bezpieczna droga do szkoły”.
 • współpracę z organami państwowymi, stowarzyszeniami, zakładami pracy, instytucjami kulturalnymi.
 • współpraca z samorządem Miasta Jasła i Powiatu.