Realizacja planu pracy 2011 r. (I półrocze)

Styczeń.

W dniu 10 stycznia br. komisja spisowa w składzie: Marian Baran – przewodniczący, Jacek Bućko i Damian Palar – członkowie, dokonali wyliczenia spisu  z natury majątku Klubu oraz sporządzili protokoły.

W dniach 14 – 28 stycznia br. zorganizowano i przeprowadzono kurs nr 1 na stopień RD w Zespole Szkół Ponadgimzjalnych w Krośnie – wykładowcy Marian Baran, Józef Biernacki, Wiesław Dymiński.

W dniach 25 – 28 stycznia br. Komisja Rewizyjna w składzie Zdzisław Maciocha – przewodniczący, Jerzy Adam – sekretarz oraz Janusz Rak – członek dokonała kontroli całokształtu działalności Klubu za 2011 r.

 

Luty.

W dniu 6 lutego br.  obsługa KJS organizowanego przez Automobilklub Małopolski w Krośnie przez działaczy JKMiRD w osobach: sędziowie Jerzy Adam, Magdalena Adam, Wojciech Tomkiewicz przewodniczący ZSS Józef Biernacki oraz członek ZSS Marian Baran.

W dniu 10 lutego 2011 r. w Firmie TRANS – Wiert Jasło odbyło się Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo – Wyborcze.

W dniu 10 lutego br. odbyło się  Posiedzenie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej – poświecone ukonstytuowaniu się.

W dniu 11 lutego br. w Automobilklubie Małopolskim w Krośnie restauracja „BENGAL” odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu motorowego 2010 r. obecny był reprezentując JKMiRD Józef Biernacki.

W dniu 16 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jaśle odbyła się konferencja organizowana wspólnie z JKMiRD i Policji. Na konferencje zaproszono Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przedstawicieli Urzędu ów Miast Gmin i Powiatu. Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jaśle, jest organizatorem finałów powiatowych  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Finały będą miały miejsce w m. kwietniu w Jaśle oraz Nowym Żmigrodzie. Wcześniej eliminacje do obu turniejów zostaną zorganizowane na poziomie klas, szkół i gmin. Najlepsi otrzymają prawo reprezentowania gminy na szczeblu powiatowym. Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 9:30 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej w Jaśle, zaś Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 19 kwietnia  o godzinie 9:30 w głównym budynku Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie przy ulicy Mickiewicza.

W dniu 18 lutego br. odbyło się WZ Sprawozdawczo – Wyborcze w Zarządzie Okręgowym TPD w Krośnie delegatem był m.in. Józef Biernacki reprezentujący JKMiRD, który w trakcie spotkania został uhonorowany Medalem imienia dra Henryka Jordana – najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej, upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

W dniu 25 lutego 2011 r. rozpoczęcie kursu na stopień Ratownika Drogowego w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach.

 

Marzec.

W dniu 8 marca 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie uroczyście zostały wręczone zaświadczenia ukończenia kursu na stopień Ratownika Drogowego PZM. Ponadto wręczono książeczki i legitymacje Ratownika Drogowego oraz legitymacje Klubowe. W czasie uroczystości obecni byli: Gabriela Szmyd Korona – dyrektor ZSP nr 4 w Krośnie, Jan Jędrzejko – wiceprezes ZO PZM w Rzeszowie, Wiesław Dymiński – prezes Automobilklubu Małopolskiego,Józef Biernacki – prezes JKMiRD oraz Radosław Stanek – członek JKMiRD.

W dniach 10 do 18 marca 2011 r. opracowywanie i wykonanie testów na turnieje BRD miejskie i powiatowe w 2011 przez kol. Damiana Palara i Józefa Biernackiego.

W dniu 21 marca br. na obiektach MOSiR Jasło w ramach programu prewencji kryminalnej „Bezpieczny Powiat” został zorganizowany turniej koszykówki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego przez Komendę Powiatową Policji w Jaśle, przy udziale Starostwa Powiatowego i MOSiR Jasło. Zabezpieczenie medyczne uczestnikom turnieju zapewnił JKMiRD. W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim odbyły się dzisiaj eliminacje gminne Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjum. W konkursie wzięło udział dziewięć drużyn, w tym trzy reprezentujące gimnazjum. Pierwsze miejsce i przepustkę do eliminacji powiatowych, które odbędą się 15 kwietnia br. w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, zajęli: Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim (Marek Marchewka, Adrian Zagórski, Jakub Jakubczyk, opiekun Jolanta Marek) oraz Gimnazjum Integracyjne w Osieku Jasielskim (Piotr Polak, Patryk Kostrząb, Bartłomiej Kiciliński, opiekun Jolanta Marek).Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego reprezentowali: prezes Józef Biernacki oraz Damian Palar – członkowie komisji oceniającej.

W dniu 24 marca br. udział Józefa Biernackiego w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady BRD w Rzeszowie.

W dniu 27 marca br. MOSIR Jasło, obsługa medyczna Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle,  finał z programu prewencji „Bezpieczny Powiat” przez Mariana Barana.

W dniu 30 marca br. obsługa Finału Miejskiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  w Jaśle: Józef Biernacki, Damian Palar, Andrzej Przebięda, Andrzej Zajdel.

 

Kwiecień.

W dniu 11 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie u Burmistrza Miasta Jasła Andrzeja Czerneckiego poświęcone organizacji Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Jalse. Finał Wojewódzki odbędzie się 18 maja 2011 roku. W spotkaniu uczestniczyli: Jan Jędrzejko – wiceprezes Zarządu Okręgowego PZM Rzeszów, Aleksandra Zajdel-Kijowska – dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle i Józef Biernacki  – prezes JKMiRD.Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

W dniu 15 kwietnia 2011 r.  odbył się  Finał powiatowy XXXIV OT BRD w ZSM nr 3 Jasło.

Wyniki szkoły podstawowe:

I miejsce: Gmina Brzyska Szkoła Podstawowa we Wróblowej (Natalia Gomułka, Katarzyna Madejczyk, Szymon Nowak, opiekun Anna Nowak)

II miejsce: Gmina Krempna (Izabela Szlachta, Daniel Muszański, Robert Źrebiec, opiekun Agnieszka Skocz)

III miejsce: Gmina Tarnowiec (Gabriela Baran, Marcel Jarosz, Grzegorz Tryniecki, opiekun Stanisław Cichoń)

IV miejsce: Gmina Dębowiec (Dawid Długosz, Dominik Piątkiewicz, Dawid Mastej, opiekun Zofia Staniszewska)

V miejsce: Miasto Jasło (Katarzyna Ochwat, Tobiasz Mikoś, Patryk Goleń, opiekun Jacek Śliż)

VI miejsce: Miasto Kołaczyce (Tomasz Filipek, Wiktor Burowski, Przemysław Skórka, opiekun Jerzy Woźniak)

VII miejsce: Marcin Figura, Krzysztof Stygar, Klaudia Wszołek, opiekun Agnieszka Wieczorek)

VIII miejsce: Gmina Osiek Jasielski (Marek Marchewka, Adrian Zagórski, Jakub Jakubczyk, opiekun Jolanta Marek)

IX miejsce: Gmina Jasło (Dominik Dziedzic, Patryk Tokarski, Sebastian Jucha, opiekun Tomasz Porębski)

X miejsce: Bartosz Sochacki, Konrad Mastej, Piotr Poliwka, opiekun Grażyna Krajciewicz)

Wyróżnienia indywidualne otrzymali zawodnicy reprezentujący gminę Krempna, którzy w teście uzyskali maksymalną ilość punktów możliwych do zdobycia (25 pkt)

Wyniki Gimnazja:

I miejsce: Gmina Skołyszyn Gimnazjum w Kunowej (Maciej Gajda, Bartosz Krawczyk, Judyta Podraza, opiekun Agnieszka Wieczorek)

II miejsce: Miasto Jasło (Jacek Gryziec, Krzysztof Kapłon, Piotr Urban, opiekun Adam Smorul)

III miejsce: Gmina Dębowiec (Piotr Brej, Marcin Staniszewski, Daniel Iskrzycki, opiekun Iwona Mikoś)

IV miejsce: Gmina Brzyska (Anna Madejczyk, Grzegorz Konieczny, Paweł Kozłowski, opiekun Anna Nowak)

V miejsce: Gmina Osiek Jasielski (Piotr Polak, Patryk Kostrząb, Bartosz Kiciliński, opiekun Jolanta Marek)

VI miejsce: Miasto Kołaczyce (Przemysław Fornal, Damian Głowacki, Arkadiusz Ochałek, opiekun Bernadetta Ochałek)

VII miejsce: Gmina Jasło (Grzegorz Owsiak, Amanda Kosiba, Janusz Szczyrba, opiekun Marcin Śliwa)

VIII miejsce: Gmina Nowy Żmigród (Michał Kłosowski, Maciej Potera, Jakub Cyran, opiekun Barbara Marrzał)

Nagrody indywidualne: Krzysztof Kapłon (Miasto Jasło), Bartosz Krawczyk (Gmina Skołyszyn), Anna Madejczyk (Gmina Brzyska). W wyniku przeprowadzonych eliminacji powiat jasielski na eliminacjach wojewódzkich będą reprezentować: Gmina Brzyska (w kategorii szkół podstawowych) oraz Gmina Skołyszyn (w kategorii gimnazjów). Finał wojewódzki dla szkół podstawowych odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu (11 maja), natomiast dla gimnazjum w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle (18 maja). Nad całością organizacji turnieju czuwali przedstawiciele Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego: Józef Biernacki (prezes), Damian Palar, Radosław Stanek, Artur Domasławski, Adam Smorul i Mateusz Domaradzki (ratownik drogowy) oraz Komendy Powiatowej Policji w Jaśle (Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Andrzej Zajdel – WRD KPP oraz Łukasz Gliwa – oficer prasowy KPP Jasło).

W dniu 16 kwietnia 2011 r. Magdalena Adam – kierowca i Jerzy Adam – pilot reprezentując JKMiRD uczestniczyli w Turystyczno – Nawigacyjnym Rajdzie Samochodowym „WIOSNA 2011” który zarazem był:

– II rundą Turystycznego Pucharu Polski, – I Rundą Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego. Rajd rozpoczynał się  w Ropczycach a trasa rajdu wynosiła 70km która przebiegała malowniczymi trasami Pogórza Strzyżowskiego. W rajdzie uczestniczyło 13 załóg.

Załoga JKMiRD zajęła:

I – miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu oraz  I – miejsce w kategorii  kierowców Magda w teście z BRD.

W dnu 19 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie  odbył się finał powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Do eliminacji stanęło siedem trzyosobowych drużyn reprezentujących placówki ponadgimnazjalne pow. jasielskiego.

Wygrali gospodarze. Drużyna w składzie: Wojciech GiemzikMariusz Mroczka i Damian Miśkowicz, której opiekunem był Ireneusz Musiał, poradziła sobie najlepiej w konkurencjach przygotowanych przez organizatorów turnieju, czyli Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego oraz Komendę Powiatową Policji w Jaśle. Eliminacje powiatowe składały się z dwóch elementów: testu pisemnego oraz jazdy sprawnościowej samochodem. – Każdy uczestnik eliminacji odpowiadał na pytania testowe. Test składał się z dwudziestu pytań wielokrotnego wyboru, które obejmowały tematykę dotyczącą znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, obsługi pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W konkurencji jazdy sprawnościowej samochodem młodzież pokonywała wyznaczony tor, z umieszczoną piłką na unieruchomionym na pojeździe talerzu Stewarta. Zwycięzcą konkurencji zostaje uczestnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu z uwzględnieniem sekund karnych.

Nad sprawnym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwali także członkowie Klubu: Józef Biernacki, Bogusław Muszański, Radosław Stanek, Artur Domasławski i Mateusz Domaradzki (ratownik drogowy) oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle: Andrzej Zajdel (Wydział Ruchu Drogowego KPP), Wiesław Rogowski (kierownik Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie) oraz Łukasz Gliwa (oficer prasowy KPP Jasło). – Cieszy nas, że w organizację tego typu turniejów włączają się takie podmioty jak: Policja, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, samorządy gminne oraz lokalne media , które widzą potrzebę kształtowania wśród młodych ludzi zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym oraz popularyzowania wśród młodzieży szkolnej wiedzy motoryzacyjnej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W wyniku przeprowadzonych eliminacji pierwsze miejsce
i prawo reprezentowania powiatu jasielskiego w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 25 maja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu, zajęła reprezentacja gospodarzy – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie.

Pozostałe lokaty zajęli:

II miejsce: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle (Dawid Kalisz, Krzysztof Witkoś, Dawid Zoła, opiekun Krzysztof Płaziak)

III miejsce: Społeczne Technikum Uzupełniające STO w Jaśle (Mateusz Popek, Paulina Biernacka, Mateusz Gorczyca, opiekun Jerzy Witkowski)

IV miejsce: Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle (Marcin Owczarski, Miłosz Tybor, Grzegorz Zabawa, opiekun Tadeusz Dubiel)

V miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach (Łukasz Cyrulik, Rafał Fornal, Wojciech Janusz, opiekun Artur Gałuszka)

VI miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (Bartłomiej Rochecki, Przemysław Sokołowski, Wojciech Dubiel, opiekun Iwona Smorul)

VII miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Jaśle (Paweł Brągiel, Sławomir Setlak, Krzysztof Bigos, opiekun Jan Zoła)

Zwycięzcom gratulujemy umiejętności oraz znajomości przepisów i życzmy powodzenia w  finale wojewódzkim.

W dniu 28 kwietnia br. delegacja Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w osobach: Józef Biernacki (prezes), Stanisław Witusik i Damian Palar gościli u wójta gminy Osiek Jasielski Mariusza Pykosza. Celem spotkania było omówienie szczegółów organizacji zlotu samochodów terenowych 4×4 na terenie gminy Osiek Jasielski. Dziesiąta, jubileuszowa edycja Zlotu Samochodów Terenowych 4×4 zaplanowana jest na miesiąc lipiec (23-24). Planujemy przeprowadzenie czterech prób sprawnościowych na terenie miejscowości Załęże (gmina Osiek Jasielski) – dwie próby na terenie żwirowni Stanisława Witusika oraz dwie próby na terenach będących własnością gminy Osiek Jasielski (oddalonych od siebie w odległości około jednego kilometra). Wójt Mariusz Pykosz wyraził wstępnie zgodę na nieodpłatne użyczenie terenu na czas organizacji dwudniowej imprezy. Obecnie trwają szczegółowe opracowania techniczne dotyczące przebiegu trasy oraz podpisania umowy użyczenia z UG Osiek Jasielski. Za wytyczenie trasy z ramienia Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego będą odpowiedzialni: Bogusław Muszański, Waldemar Chochołek oraz Stanisław Witusik. Szczegóły podamy do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

 

Maj.

W dniach 6-7 maja br, Automobilklub Biecki organizował  CLASSICAUTO Rajd Magurski 2011. Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w Rajdzie reprezentuje jedna załoga wskładzie: Grzegorz Radzik – kierowca i Małgorzata Trybus – pilot na samochodzie Zastawa 1100p z 1982 r. w klasie I -1300 (zajęli drugie miejsce w swojej klasie i 25 w klasyfikacji generalnej).Zabezpieczenie przedmedyczne stanowili działacze JKMiRD: Lucjan Bartuś i Radosław Stanek. Sędziowie: Marian Baran i Jerzy Adam.

W dniu 18 maja br. na obiektach Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz przyszkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy odbył się Podkarpacki Finał Wojewódzki BRD dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W dniu 21 maja br. przedstawiciel JKMiRD Anna Sikora wzięła udział w pracach komisji konkursowej podczas eliminacji wojewódzkich XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, które odbyły się w Lesku.

W dniu 24 maja br. odbyło się I posiedzenie Zarządu Klubu.

 

Czerwiec.

W dniu 1 czerwca br. Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego był współorganizatorem Gminnego Dnia Dziecka w Tarnowcu. Festyn adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu całej gminy na miejscowym stadionie sportowym. Przy współpracy z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z Tarnowca, ratownicy drogowi JKMiRD (Damian Palar, Andrzej Koczwara, Grzegorz Szot, Mateusz Domaradzki) uczestniczyli w pokazie zintegrowanych służb ratowniczych – udzieleniu pomocy ofierze symulowanego wypadku komunikacyjnego. Cały przebieg akcji został uzupełniony komentarzem prezesa JKMiRD Józefa Biernackiego oraz naczelnika OSP Tarnowiec Aleksandra Radonia. Ponadto przeprowadzono opracowany przez JKMiRD test z BRD dla 20 dzieci.

W dniu 2 czerwca br. w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach wręczono legitymacje RD i książeczki pracy, zaświadczenia ukończenia kursu oraz legitymacje klubowe.

W dniu 3 czerwca br. uroczystości 140 – lecia Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jako zaproszeni goście z JKMiRD uczestniczyli: Zdzisław Maciocha i Józef Biernacki.

W dniu 4 czerwca br. na zaproszenie Dyrekcji Szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu Józef Biernack wziął udział w spotkaniu, na którym wygłosił referat  edukacyjny z BRD dla  dzieci ubiegających się  o kartę rowerową i motorowerową – ponadto przedstawił prezentacje multimedialną.

W dniu 20 czerwca br. w siedzibie LOTOS Jasło S. A. ul. 3-go Maja 101, 38 -200 Jasło, odbyło się uroczyste zakończenie II etapu konkursu rysunkowego Uwolnić odblaski” – „Bezpieczna Droga do Szkoły LOTOS”. W spotkaniu tym uczestniczyli: zwycięscy wraz z opiekunami, Jury konkursu, zaproszeni Goście oraz Media.

Zabezpieczenie trasy Wyścigu Kolarskiego

Zabezpieczenie trasy 22. Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków – Jasło, dnia 30 czerwca 2011 r.

1. Piotr Suski

2. Damian Palar

3. Stanisław Witusik

4. Daniel Witusik

5. Józef Biernacki

6. Adam Czyżowicz

7.  Stanisław Bal

8. Jakub Zieliński

9. Krzysztof Godek

10.  Konrad Krzanowski

11. Czesław Fiałkiewicz

12. Ryszard Rodak

13. Stanisław Zoła