Realizacja planu pracy 2008

Styczeń.

W dniu 04 stycznia br. rozpoczęcie realizacji akcji zgodnie z podpisaną umową  z LOTOS Gdańsk na przeprowadzenie akcji „Droga bezpieczna do szkoły z LOTOSEM” – światełka odblaskowe i konkurs rysunkowy o tej samej tematyce.

Obsługa M. Baran, J. Biernacki, J. Bućko, R. Szafarz

W dniu 12 stycznia br. w podsumowaniu sezonu motorowego A. Małopolskiego w Krośnie uczestniczyli reprezentując JKMiRD M. Adam, D. Kamińska i B. Szatkowska.

W dniach 14 stycznia br. Sąd Rejonowy w Rzeszowie dokonał zmiany danych w KRS dotyczące JKMiRD.

W dniu 15 stycznia br. w posiedzeniu OKSS uczestniczył kol. R. Szafarz.

W dniu 18 stycznia br. w posiedzeniu OKBRD uczestniczyli ; Kol.  J. Biernacki i J. Tarkowski.

Luty.

W dniu 01 – 02 luty br. obsługa IV Magurskiego Rajdu Zimowego: M. Baran. R. Szafarz, L. Czechowicz, W. Pająk, W. Zapór, R. Sajdak, J. Biernacki,  B, Szatkowska, M. Adam, W. Sereda.

W dniu 05 luty br. odbyło się I posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 06 luty br. odbyło się w Jasielskim Domu Kultury przekazanie światełek odblaskowych dla dzieci Klas pierwszych powiatu jasielskiego ufundowanych przez LOTOS Gdańsk w spotkaniu uczestniczyło wg listy 40 osób, obsługa JKMiRD: J. Biernacki, R. Szafarz, M. Baran.

W  dniu 07 luty br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle dla uczniów tej placówki na temat: Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pogadankę przeprowadził; J. Biernacki połączoną z pokazem multimedialnym, wręczając dla 50 uczniów terminarzyki Klubowe 2008r oraz światełka odblaskowe, spotkanie uświetnił występ młodzieży z Gimnazjum nr 1.

W dniach od 07 – 11.02.br. KR Klubu w pełnym składzie dokonała kontroli całokształtu działalności JKMiRD.

W dniu 15 luty br. uczniowie SP nr 2 w Jaśle z wychowawcą D. Kamińską złożyły wizytę w JKMiRD. W czasie spotkania dzieciom przekazano światełka odblaskowe oraz terminarzyki Klubowe ponadto w pokazie multimedialnym prezentowano drogę bezpieczną do szkoły.

W dniu 16 luty br. udział działaczy JKMiRD w uroczystym podsumowaniu sezonu sportowo – turystycznego  i działań na rzecz BRD OR PZM 2007r. w Rzeszowie uczestniczyli; J. Biernacki, J. Czech, A. Borkowski – J. Borkowski, Iwona Kamińska Smorul, J. Tarkowski.

W czasie spotkania Złotą Odznakę PZM został wyróżniony  J. Czech a Brązową  I. Kamińska – Smorul.

W dniu 19 lutego br. w KPP Jasło wspólnie organizowane z JKMiRD odbyło się spotkanie poświecone organizacji Turnieju BRD i Motoryzacyjnego w 2008 r.

W dniu 27 luty br. podjęto uzgodnienia przed III Zlotem Szkoleniowym RD na Ziemi Jarosławsko – Przemyskiej

W dniu 25 maj br. w Urzędzie Miasta Jarosław, UG Pruchnik , Szkoła Medyczna Przemyśl i WORD Przemyśl; prowadzili uzgodnienia odnośnie Zlotu RD Józef Biernacki – Jerzy Tarkowski.

W dniu 29 luty br. w siedzibie Klubu na zasadzie użyczenia lokalu  odbyło się zebranie Stowarzyszenia Hodowców i Miłośników Konika Polskiego.

Marzec.

W dniu 03 marca br. obsługa Turnieju Piłki Siatkowej programu prewencji „Bezpieczny Powiat” (zabezpieczenie medyczne) J. Biernacki.

W dniu 08 marca br. zakończenie kursu nr 1/08 w Przemyślu, wykłady prowadzili: J. Tarkowski, J. Biernacki a w zakończeniu kursu wziął udział wiceprezes ZO PZM Jan Jędrzejko.

W dniu 19.03.2007r. obsługa zabezpieczenie medyczne Turnieju piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle; Magdalena Adam.

W dniu 27 marca br. obsługa Finału Miejskiego OT BRD w Szkole nr 11 Jasło: J. Biernacki.

Kwiecień.

W dniu 02 kwietnia br. obsługa Finału Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju BRD w  Gminie Brzyska uczestniczył: J. Biernacki.

W dniu 10 kwietnia br. odbyło się II posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 11 kwietnia br. obsługa Finału Powiatowego OTM w  WORD Krosno konkurencje z pomocy przedmedycznej prowadzili: J. Biernacki i J. Bućko.

W dniach  12 – 13 kwietnia br. udział J. Biernackiego reprezentującego ZO PZM Rzeszów w Seminarium dotyczącego BRD połączonego  z pokazem Ekojazdy TOR Poznań Przeżmierowo ul. Wyścigowa 1.

W dniu 14 kwietnia br. przeprowadzono Turniej BRD Finał Powiatowy w Gimnazjum nr 2 obsługa:  A. Smorul, A. Przebięda, Ł. Gliwa, J. Biernacki, komisja obliczeń  A. Domasławski.

W dniu 17 kwietnia br. przeprowadzono Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Finał Powiatowy w ZS nr 1, obsługa:  M. Baran, R. Szafarz, J. Bucko, Ł. Gliwa, A. Przebięda, J. Biernacki,  komisja obliczeń R. Rączka.

III Zlot Szkoleniowy Ratowników Drogowych organizowany przez Automobilklub Stalowa Wola odbył się; 19 kwietnia 2008r. Zlot przebiegał na terenie: Stalowa Wola. W Zlocie uczestniczyło 16 załóg. Komandor Zlotu Zbigniew Bies. JKMiRD reprezentowali: M. Baran – Wojciech Zapór,  A. Borkowski – J. Borkowski, J. Tarkowski – T. Klaczkowski. Kol. J. Biernacki był członkiem Jury.

JKMiRD zdobył III – miejsce w klasyfikacji Klubowej.

W dniach 23 -24 kwietnia br.  prowadzono nieodpłatnie szkolenie policjantów i pracowników cywilnych z KPP w Jaśle z pomocy przedmedycznej – szkolenie prowadził; J. Biernacki, Wacław Pasterczyk i Stanisław Wojdyła . W dniu 26 kwietnia br. opis trasy III Zlotu Szkoleniowego RD Jarosław – Przemyśl

J. Biernacki, J. Tarkowski.

Maj.

W dniu 02 maja br. weryfikacja trasy III Zlotu Szkoleniowego Ratowników Drogowych  Jarosław – Przemyśl; M. Fiejdasz.

W dniu 04 maja br. obsługa XX Rajdu Podkarpackiego III Eliminacji Mistrzostw Okręgu w KJS A. Małopolski;

Przewodniczący ZSS – A. Makaran, członkowie ZSS –  R. Szafarz, J. Biernacki.

Sędziowie: B. Szatkowska, M. Baran, M. Adam, R. Sajdak.

W dniu 06 maja br. obsługa konkurencji (pomoc przedmedyczna) w Finale Wojewódzkim Policjant Ruchu Drogowego w Rzeszowie; G. Szudy, J. Biernacki.

W dniu 09 maja br. obsługa konkurencji pomoc przedmedyczna FW BRD w m. Nozdrzec; uczestniczył J. Biernacki.

W dniu 10 maja br. spotkanie w Przemyślu z współorganizatorami III Zlotu Szkoleniowego RD;

J. Biernacki, J. Tarkowski, J. Jędrzejko, W. Sosnowski.

W dniu 12 maja br. udział J. Biernackiego w uroczystościach X – lecia WORD Krosno.

W czwartek, 15 maja 2008r. odbyło się posiedzenie składu Jury, które dokonało  oceny nadesłanych prac rysunkowych wykonanych przez uczniów klas pierwszych powiatu jasielskiego.

„Droga bezpieczna do szkoły”

W dniu 18 maja br. współorganizacja II Edycji Zlotu Samochodów Terenowych 4×4 Warzyce;
Obsada sędziowska  M. Baran, J. Biernacki.

W dniu 20 maja br. w spotkaniu organizowanym przez Urząd Miasta Jasła z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczył: Józef Biernacki.

W dniu 21 maja br udział w komisji sprawdzającej wiedze z zakresu KM i R dzieci  SP   nr 1 w Bieczu   oraz przedstawienie pokazu – prezentacji multimedialnej z zakresu BRD: J. Biernacki.

W dniach 24 – 25 maja br. organizacja przez JKMiRD  III Zlotu Szkoleniowego Ratowników Drogowych PZM na Ziemi Jarosławsko – Przemyskiej.

I miejsce zajęła załoga Wilk Łukasz – Krysa Bogdan A. Stalowa Wola,

II miejsce A. Borkowski – J. Borkowski JKMiRD,

III miejsce Mariusz Przywara – Marek Kluz JKMiRD.

Klubowo I miejsce JKMIrD,

II miejsce A. Stalowa Wola,

III miejsce KMiRD „NIL” Kolbuszowa.

W dniu 27 maja br. w Rafinerii LOTOS Jasło odbyło się wręczenie nagród za Akcję
 „Droga bezpieczna do szkoły” dzieciom wyłonionym przez JURY.

W uroczystości zakończenia Akcji udział wzięli: Wychowawcy i wyróżnione dzieci,

Wiceburmistrz Miasta Jasła – Leszek Zduński,

Adam Bałut – sekretarz WRBRD, Jan Jedrzejko – Wiceprezes ZO PZM Rzeszów,

Jerzy Czech – Dyrektor WORD Krosno, Wojciech Sosnowski – przedstawiciel WORD Przemyśl,
Prezes OSP Załęże Stanisław Wituski,

Kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego – M. Czupa, oraz Media.

W dniach 29 – 31 maja br. przeprowadzono szkolenie podstawowe K-2 na RD w Szkole Nauki Jazdy „AUTO SZKOŁA” Tadeusz Toczek w Brzozowie;- zajęcia prowadził: J. Biernacki.

Czerwiec.

W dniu 07 czerwca br. udział w  V Przeglądzie Kulturalnym „KROPA” 2008 Korczynie; R. Szafarz.

W dniu 08 czerwca br. uczestniczył w  uroczystościach X – lecia WORD w Rzeszowie; K. Godek.

W dniu 08 czerwca br. współorganizacja  „Dni Ochrony Przeciwpożarowej i Dnia Dziecka” pod nazwą BRD na co dzień w Załężu Gm. Osiek Jasielski: ze strony JKMiRD uczestniczył; J. Biernacki.

W dniu 14 czerwca br. uczestniczył w  uroczystościach X – lecia WORD Przemyśl J. Biernacki, w czasie uroczystości WORD  Przemyśl przekazał bezpłatnie dla JKMiRD fontom.

Obsługa XXXIV Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego III i IV Rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski i Eliminacji Strefy Europy

Centralnej przez ratowników drogowych JKMiRD: P. Urbanik, M. Baran, obsługa sędziowska: B. Szatkowska,

W dniu 27 czerwca br.  udział w posiedzeniu PWR BRD w Rzeszowie: J. Biernacki.

W dniach 27 – 29 czerwca br. współorganizacja i  obsługa przez sędziów JKMiRD Zlotu „Platinum VIII Piknik 4×4 Zakliczyn 2008r”.

Obsługa sędziowska: Józef Biernacki – sędzia główny, Sędziowie odcinków: Roland Szafarz,

Radosław Sajdak, Marian Baran, Wiesław Pająk, Andrzej Mońka, Piotr Urbanik, Jerzy Adam.

Lipiec.

W dniu 01 lipca br. w  Woli Dębowieckiej odbyło się spotkanie poświęcone organizacji

VI Zlotu Samochodów Terenowych w dniach 16 – 17 sierpnia 2008r.
W spotkaniu uczestniczyli:  Bolek Jadwiga Rada Sołecka, Mroczka Bożena – Rada Sołecka, Stanek Jarosław – Rada Sołecka, ze strony JKMiRD: Józef Biernacki.

W dniu 04 lipca br. odbyło się spotkanie w Klubie poświęcone  organizacji Zlotu 4×4.

W dniu 05 lipca 2008r. w godz. od 14,00 – 15,15 na terenie podległym KPP w Jaśle odbyła się XIX edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków” – etap VI.  W rynku w Jaśle zlokalizowana była lotna premia.  Ratownicy drogowi z Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego brali udział w zabezpieczeniu Wyścigu na terenie Miasta Jasła. A byli to: Józef Biernacki, Marian Baran, Eryk Szafarz, Leszek Czechowicz, Wiesław Pająk, Marek Chochołek, Mirosław Kiełbasa, Tomasz Marchewka, Piotr Urbanik, Bogdan Pszczoła, Jacek Wronkowicz, Michał Żołna.

W dniu 12 lipca br. odbyło się III posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 14 lipca br. odbyło się spotkanie poświęcone  organizacji Zlotu 4×4.

W dniu 25 lipca br. udział; J. Biernackiego, w uroczystościach z okazji Święta Policji w Jaśle.

W dniu 25 lipca br.  rozpoczęcie kursu nr 3/08 w A. Bieckim przez J. Biernackiego.

W dniu 28 lipca br. po wykonaniu stosownych badan lekarskich i złożeniu egzaminu w ZO PZM Rzeszów  licencje sędziowskie II stopnia zdobyli: Ryszard Faber, Zdzisław Łopatkiewicz, Piotr Urbanik.

Sierpień.

W dniu 01 sierpnia br. udział J. Biernackiego w posiedzeniu PR BRD przy Starostwie Powiatowym.

W dniach 02 – 03 sierpnia br.   obsługa Zlotu „Platinum 4×4 Zakliczyn 2008r”.przez sędziów
Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego:  Józef Biernacki  sędzia główny, Sędziowie odcinków: Roland Szafarz, Marian Baran, Andrzej Mońka, Piotr Urbanik, Jerzy Adam.

W dniu 06 sierpnia br. odbyło się spotkanie w Klubie poświęcone ponownemu wyliczeniu wyników Zlotu.  W spotkaniu tym uczestniczyli; Józef  Biernacki, Roland Szafarz, Marian Baran,  Jerzy Adam.

W dniu 05 listopada  br. odbyło się IV posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 07 sierpnia br. odbyło się spotkanie w siedzibie Klubu poświecone organizacji Zlotu 4×4 przez Klub i GOK Korczyna w spotkaniu tym uczestniczyli;

W. Pająk, B. Muszański. W. Tomkiewicz, R. Szafarz, J. Biernacki.

W dniu 08 sierpnia br. obsługa sędziowska Rajdu Rzeszowskiego w m. Lubenia przez osoby:
M. Adam, B. Szatkowska, J. Biernacki, P. Urbanik, Z. Łopatkiewicz, P. Paczosa.

W dniu 13 sierpnia br. udział J. Biernackiego w posiedzeniu PR BRD przy Starostwie Powiatowym.

W dniu 16 -17 sierpnia br. organizacja  „ VI Zlotu Samochodów Terenowych” Załęże – Wola Dębowiecka., . Dyrektor Zlotu: W. Pająk, ZSS J. Biernacki, R. Szafarz, M. Baran, Sędziowie: K. Godek, M. Adam, P. Urbanik, A. Mońka, R. Faber, Z. Łopatkiewicz, Kierownik biura Zlotu: I. Hawliczek, Kierownik komisji obliczeń: J. Adam, R. Raczka, Kierownik trasy: B. Muszański.

W Zlocie uczestniczyło 29 załóg w tym w  klasie sportowej 6  natomiast w  klasie turystycznej 23.

Klasyfikacja Klubowa. I – miejsce; JKMiRD;

W dniach  od 30 – 31 września br. organizacja  XII Zlotu Samochodów Terenowych Czarnorzeki – Korczyna organizowanego przez UG Korczyna, GOK Korczyna oraz  JKMiRD.

Obsługa Zlotu;  J. Biernacki – Komandor Zlotu,  W. Tomkiewicz – Dyrektor Zlotu, R. Szafarz – Sędzia Główny.  Sędziowie M. Baran, B. Biernacki, J. Adam.

Wrzesień.

W dniach 13 – 14 września 2008 r. zabezpieczenie przedmedyczne Jasło MOSIR  przez kol. JKMiRD; M. Baran, P. Urbanik, J. Biernacki.

VI Piknik z Konikiem Polskim organizowanego przez Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konika Polskiego.

W dniu 24 września br.  udział w posiedzeniu Podkarpackiej WR BRD w Rzeszowie: J. Biernacki.

W dniach 27-28 br. obsługa zabezpieczenie Wyścigu Górskiego Korczyna przez sędziów i ratowników JKMiRD w osobach: B. Szatkowska, M. Baran, M. Adam, Z. Łopatkiewicz, P. Urbanik, R. Sajdak.

W dniach od 26 – 28 września br. ratownicy drogowi JKMiRD brali udział;  w XI Mistrzostwach Polski Ratowników Drogowych PZM  w składzie; A. Borkowski – J. Borkowski,  M. Przywara – M. Kluz. Jako obserwator Mistrzostw RD był; Józef Biernacki. A. Borkowski – J. Borkowski zajmując w klasyfikacji generalnej 16 i 18 miejsce na 32 załogi startujące.

ZO PZM Rzeszów zdobył wicemistrzostwo Polski w kategorii Okręgów PZM.

Październik.

W dniu 05 października br. Automobilklub Biecki, organizował Zlot Szkoleniowy Ratowników Drogowych  a współorganizatorem Zlotu był  JKMiRD; Obowiązki przewodniczącego Jury pełnił J. Biernacki czł. A. Wędrychowicz i J. Grypowicz.

W dniu 26.10.07r. organizacja „ VII Zlotu Samochodów Terenowych” pod Honorowym Patronatem Senatora  RP Stanisława Zająca oraz  Burmistrza Miasta Jasła Pani Marii Kurowskiej oraz Wójta Gminy Dębowiec, Wicemarszałka Woj. Podkarpackiego Bogdana Rzońcy i Dyrektora WORD Krosno J. Czecha szczegóły w dokumentacji Zlotu.

W czasie Zlotu został poświęcony Krzyż, który ustawiono wspólnym wysiłkiem
Fundatorów i działaczy Klubu.

 

Listopad.

W dniu 04 listopada br. udział w VIII Eliminacji Mistrzostw Okręgu PZM w KJS organizowanym przez A. Małopolski jako przewodniczący ZSS Kol. J. Biernackiego, sędziowie JKMiRD: J. Adam, M. Adam, B. Szatkowska, M. Baran.

W dniu 05 listopada  br. odbyło się V posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 11 listopada br. organizacja;

VIII Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości, który był  jednocześnie IX Eliminacją Mistrzostw Okręgu PZM w KJS. Dyrektor Rajdu Roland Szafarz, W  Rajdzie wzięło udział 53 załogi, które startowały w 6 klasach.

Po zakończeniu Rajdu odbyło się podsumowanie sezonu 2008 na, którym wiceprzewodniczący Kapituły „ORŁY 2006” Pan Jan Łazowski i Zbigniew Myśliwiec wręczyli zasłużonym osobom  za wspieranie działalności Klubu na rzecz BRD dzieci i młodzieży kolejne 4 numerowane statuetki „ORŁY 2006” Statuetki otrzymali:

Mariusz Pykosz,

Zbigniew Betlej,

Józef Cetnar,

Czesław Skocz.

Wiceprezes ZO PZM Rzeszów Jan Jedrzejko wręczył BHO PZM Kol. Wiesławowi Pająkowi.

W dniach od 10 – 15 listopada br. przeprowadzono zajęcia na kursie nr 4 RD w Husowie pow. Łańcut, zajęcia prowadzili: Józef Biernacki i Mariusz Przywara. Kurs ukończyło 18 osób.

W dniach 17 do 20 listopada br. przeprowadzono nieodpłatnie szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie, dla kadry policjantów oraz pracowników cywilnych: Szkolenie prowadzili; Józef Biernacki i Marek Cecuła.

W dniu 21 listopada br. przeprowadzono nieodpłatnie szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników OW Perełka Cisna. Szkolenie prowadził; J. Biernacki.

W dniach 17 do 20 listopada br. przeprowadzono nieodpłatnie szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie, dla kadry policjantów oraz pracowników cywilnych.

Szkolenie prowadzili; Józef Biernacki i Marek Cecuła.

W dniu 21 listopada br. przeprowadzono nieodpłatnie szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników OW Perełka Cisna. Szkolenie prowadził; Józef Biernacki.

Grudzień.

W dniu 09 grudnia br. ZO PZM Rzeszów odbyło się posiedzenie  Okręgowej Komisji

Sportów Samochodowych w spotkaniu uczestniczył Roland Szafarz.

W dniach 09 -10 grudnia br. przeprowadzono nieodpłatnie szkolenie z pierwszej pomocy w KPP Jasło dla policjantów i pracowników cywilnych z pierwszej pomocy przedmedycznej;

Szkolenie prowadzili: Józef  Biernacki, W. Pasterczyk i Stanisław Wojdyła.

W dniach 11-14 grudnia br. w Miedzianej Górze /k Kielc uczestniczył w wykładach i ćwiczeniach praktycznych Kursu na stopień Instruktora Ratownictwa Drogowego Marian Baran zdobywając uprawnienia IRD nr licencji 204/08.

W dniu 14 grudnia br. odbył się Gorlicki Super OeS organizowany przez A. Biecki w Zespole Sędziów Sportowych  uczestniczył Jerzy Adam.

W dniu 17 grudnia br. odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji BRD w ZO PZM udział wzięli J. Tarkowski i J. Biernacki.

W dniu 17 grudnia br. kol. J. Tarkowski przekazał dla JKMiRD nieodpłatnie nosze i usztywnienie głowy do noszy ratunkowych.

W dniu 18 grudnia br.  odbyło się posiedzenie WR BRD Urząd Marszałkowski Rzeszów udział: J. Biernacki. 

W dniu 19 grudnia br. podpisano umowę  z LOTOS Gdańsk na przeprowadzenie akcji „Droga bezpieczna do szkoły z LOTOSEM”  w 2009 r. światełka odblaskowe i konkurs rysunkowy o tej samej tematyce w powiecie jasielskim i przemyskim.