Zapisz się do nas

Jak zostać członkiem Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego?

1) Zapoznaj się ze statutem naszej Organizacji (kliknij tutaj)

2) Wypełnij deklarację członkowską (Deklaracja członkowska) lub bezpośrednio w siedzibie organizacji)

3) Wpłać składkę członkowską:

Aktualnie składka członkowska wynosi 60 złotych. Kwotę należy wpłacić przelewem na konto i adres JKMiRD:

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego

38 – 200 Jasło, ul. Piotra Skargi 86/9

46 1240 2337 1111 0010 9874 6410

z dopiskiem „Składka członkowska za …. rok”

 

Korzyści płynące z przynależności do JKMiRD (świadczenia członkowskie: http://pzm.pl/karta/)

4) Odbierz legitymację członkowską

W ciągu 31 dni kalendarzowych od wpisania osoby na listę członków Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego wydawana jest karta członkowska będąca dowodem przynależności do klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym (upoważnia do świadczeń wg zestawienia powyżej). Obecnie legitymacje członkowskie wydawane są z ważnością do końca danego roku kalendarzowego. Aby otrzymać nowy dokument, należy uiścić składkę członkowską do 31 marca każdego nowego roku kalendarzowego po wygaśnięciu jej ważności.

Dane kontaktowe:
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
ulica Piotra Skargi 86/9, 38-200 Jasło
E-mail: biuro.jkmird@gmail.com