Licencje do kierowania ruchem drogowym

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, ważne z dokumentem tożsamości lub prawem jazdy.
Wydane przez: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
Ważne do: 23 września 2016 roku

MARIAN BARAN (Zaświadczenie nr KR/969/2011)
LUCJAN BARTUŚ (Zaświadczenie nr KR/970/2011)
MATEUSZ DOMARADZKI (Zaświadczenie nr KR/972/2011)
WIESŁAW PAJĄK (Zaświadczenie nr KR/974/2011)
ROLAND SZAFARZ (Zaświadczenie nr KR/975/2011)