Odznaczenia

Odznaczenia nadane działaczom Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego lub osobom i instytucjom współpracującym z JKMiRD na wniosek Zarządu

ROK 2023


ROK 2022


ROK 2021


ROK 2020


ROK 2019

Złota Odznaka Honorowa PZM
Jerzy Adam
Adam Smorul
Rafał Papciak – wójt gminy Brzyska

Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Artur Domasławski
Magdalena Adam
Stanisław Witusik

 


ROK 2018

Złota Odznaka Honorowa PZM
Jerzy Tarkowski
Tadeusz Klaczkowski

Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Marian Baran


ROK 2017


ROK 2016


ROK 2015

Brązowa Odznaka Honorowa PZM
Marek Bara – wicedyrektor Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy

Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Paweł Filipek – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła
Henryk Rak – Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła VII kadencji

Złota Odznaka Honorowa PZM
Maria Kurowska – Wicemarszałak Województwa Podkarpackiego


ROK 2014

Odznaka Honorowa „Przyjaciel Dziecka”
Stanisław Radzik
Jacek Krzyżak – Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie
Adam Krzyżak
Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle
Bogdan Ziemba – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle

Brązowa Odznaka Honorowa PZM
Adam Krzyżak
Tadeusz Dzięglewicz – prezes OSK RENOMA w Jaśle
Mateusz Błasik
Marcin Betlej
Łukasz Gliwa
Krzysztof Kowal – Wojskowa Komenda Uzupełnień
Grzegorz Smagacki
Andrzej Górka
Adam Kozak

Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Rafał Papciak – Wojt Gminy Brzyska
Tadeusz Klaczkowski
Bartosz Biernacki
Jerzy Brokowski – prezes Zarządu LOK Jasło
Jacek Bućko

Złota Odznaka Honorowa PZM
Alicja Zając – Senator RP

Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Motorowego
Sztandar JKMiRD

Medal im. dr Henryka Jordana
Sztandar JKMiRD

Złoty Medal „Za Zasługi dla LOK”
Józef Biernacki


ROK 2013

Brązowa Odznaka Honorowa PZM
Damian Palar
Lucjan Bartuś
Mateusz Domaradzki

Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Andrzej Wędrychowicz – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
Wojciech Tomkiewicz
Wiesław Pająk

Złota Odznaka Honorowa PZM
Antoni Wydro – Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie

Odznaka Honorowa NSZZ Policjantów
Józef Biernacki

Odznaka Honorowa „Przyjaciel Dziecka”
Damian Palar
Justyna Puchyrska
Zbigniew Moskal
Magdalena Adam

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
Jerzy Tarkowski
Damian Palar


ROK 2012

Złota Odznaka Honorowa PZM
Andrzej Czernecki – Burmistrz Miasta Jasła
Edward Gierut – Prezes JAFAR S.A. w Jaśle
Adam Kmiecik – Starosta Jasielski
Andrzej Mońka
Roland Szafarz

Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Czesław Fiałkiewicz
Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle
Marek Mroczka
Andrzej Nykiel – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle
Agata Pucykowicz
Adam Smorul

Brązowa Odznaka Honorowa PZM
Anna Bialik – ARGUS Jasło
Piotr Bialik – ARGUS Jasło
Stanisław Błasik
Stanisław Bolek
Zbigniew Moskal
Iwona Mostowska – Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku
Mariusz Pykosz – Wójt Gminy Osiek Jasielski
Stanisław Święch – Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle

Odznaka Pamiątkowa WKU Jasło
Józef Biernacki


ROK 2011

Medal im. dr. Henryka Jordana
Józef Biernacki

Złota Odznaka „Za Zasługi Dla Sportu”
Józef Biernacki

Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Artur Dudek – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle
Zbigniew Mazurczak – TRANS – Wiert sp. z o.o. Jasło
Jarosław Schabowski – wiceprezes WIMED Tuchów
Robert Woźnik – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
Aleksandra Kijowska – Zajdel – dyrektor ZSM nr 3 w Jaśle
Piotr Walko – dyrektor techniczny PGE Energia Odnawialna O/Solina
Grzegorz Szudy

Złota Odznaka Honorowa PZM
Zbigniew Myśliwiec – prezes TRANS – Wiert sp. z o.o. Jasło
Krzysztof Godek
Janusz Rak

Odznaka „Przyjaciel Dziecka”
Andrzej Przebięda
Wiesław Pająk
Janusz Rak
Andrzej Zajdel – Wydział Ruchu Drogowego KPP w Jaśle
Robert Woźnik – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
Jerzy Czech – dyrektor WORD Krosno
Bogusław Kolarczyk – wicedyrektor WORD Krosno
Dorota Krygowska – inspektor ds. BRD WORD Krosno
Ryszard Pabian – zastępca Burmistrza Miasta Jasła
Henryk Rak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Złota Honorowa Odznaka Zasłużony Działacz TPD 
Zbigniew Myśliwiec – prezes TRANS – Wiert sp. z o.o. Jasło
Józef Folcik – dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział Solina

Srebrna Honorowa Odznaka Zasłużony Działacz TPD
Adam Smorul

Odznaka Honorowa Zasłużony dla Transportu RP
Marek Cecuła
Zbigniew Myśliwiec – prezes TRANS – Wiert sp. z o.o. Jasło

Medal 60-lecia PZM
Józef Biernacki

Srebrny Medal „Za Zasługi Dla LOK”
Józef Biernacki


ROK 2010

Brązowa Odznaka Honorowa PZM
Magdalena Adam
Marian Baran
Lesław Czechowicz
Waldemar Chochołek
Piotr Haduch
Andrzej Lidwin
Andrzej Przebięda
Roman Konieczkowski
Zdzisław Wiśniewski
Artur Domasławski
Paweł Miąsik
Agnieszka Ferenc
Waldemar Młynarczyk

Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Sebastian Biernacki
Krzysztof Guzik – Komendant Miejski Policji w Krośnie
Ryszard Faber
Beata Szatkowska
Jerzy Tarkowski
Jerzy Adam
Piotr Walko – dyrektor techniczny PGE Energia Odnawialna O/Solina
Grzegorz Szudy

Złota Odznaka Honorowa PZM
Zbigniew Myśliwiec – prezes TRANS – Wiert sp. z o.o. Jasło
Krzysztof Godek
Janusz Rak

Odznaka „Przyjaciel Dziecka”
Andrzej Przebięda
Wiesław Pająk
Janusz Rak
Andrzej Zajdel – Ruch Drogowy KPP Jasło
Robert Woźnik – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
Jerzy Czech – dyrektor WORD Krosno
Bogusław Kolarczyk – wicedyrektor WORD Krosno
Dorota Krygowska – inspektor ds. BRD WORD Krosno
Ryszard Pabian – zastępca Burmistrza Miasta Jasła
Henryk Rak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Złota Honorowa Odznaka Zasłużony Działacz TPD
Zbigniew Myśliwiec – prezes TRANS – Wiert sp. z o.o. Jasło
Józef Folcik – dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział Solina

Srebrna Honorowa Odznaka Zasłużony Działacz TPD
Adam Smorul

Odznaka Honorowa Zasłużony dla Transportu RP
Marek Cecuła
Zbigniew Myśliwiec – prezes TRANS – Wiert sp. z o.o. Jasło

Medal 60-lecia PZM
Józef Biernacki

Srebrny Medal „Za Zasługi Dla LOK”
Józef Biernacki


ROK 2009

Brązowa Odznaka Honorowa PZM
Bartosz Biernacki
Jan Wierdak – prezes ZOUH CONFECTION
Stanisław Witusik

Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Maria Kurowska – Burmistrz Miasta Jasła
Andrzej Czajka – prezes Firmy Gamrat Jasło
Jerzy Węgrzyn – prezes ZOUH CONFECTION
Jan Krzyżak – prezes Wod – Kan – Gaz i C. O. Jasło
Adam Matuszewski – prezes PRDM Jasło

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Józef Biernacki

Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK”
Ryszard Faber
Zdzisław Łopatkiewicz
Piotr Urbanik

Złota Odznaka Honorowa LZS
Ryszard Faber
Zdzisław Łopatkiewicz
Piotr Urbanik

Odznaka Honorowa „Przyjaciel Dziecka”
Sebastian Biernacki
Czesław Fiałkiewicz
Krzysztof Godek
Roland Szafarz

Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz TPD”
Maria Kurowska – Burmistrz Miasta Jasła
Aleksandra Kijowska – Zajdel – dyrektor Gimnazjum nr 2 w Jaśle 

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
Andrzej Czajka

Wiarus Podkarpackiego Wojska
Józef Biernacki


ROK 2008

Odznaka „Przyjaciel Dziecka”
Jacek Bućko
Iwona Hawliczek
Grzegorz Szudy
Jerzy Tarkowski
Janusz Wilczak

Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz TPD”
Andrzej Dybaś
Alicja Maciocha
Zdzisław Maciocha

Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK”
Aleksander Borkowski
Iwona Hawliczek
Roland Szafarz
Beata Szatkowska

Srebrna Odznaka „Krzyś”
Józef Biernacki

Godność Członka Honorowego Polskiego Związku Motorowego=
Józef Biernacki

Brązowa Odznaka Honorowa PZM
Iwona Kamińska – Smorul
Wojciech Tomkiewicz – Dyrektor GOK w Korczynie
Tadeusz Klaczkowski
Bogusław Muszański
Wiesław Pająk
Stanisław Jamiński
Mirosław Gadzała
Tadeusz Toczek

Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec
Edward Gierut – Prezes Firmy „JAFAR” Jasło
Antoni Wydro – Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie

Srebrny Medal „Za Zasługi Dla LOK”
Andrzej Czajka

Złota Odznaka Honorowa PZM
Janusz Burbelka – Prezes Koła PTN w Jaśle
Jerzy Czech – Dyrektor WORD Krosno

Złota Odznaka Honorowa LZS
Mariusz Przywara

Honorowa Odznaka Automobilklubu Stalowa Wola
Józef Biernacki

Odznaka „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”
Mariusz Przywara

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Józef Biernacki


ROK 2007

Odznaka Honorowa Ratownika Drogowego PZM
Jacek Bućko
Dorota Kamińska

Brązowa Odznaka Honorowa PZM
Aleksander Borkowski
Jacek Borkowski
Wiesław Brzana – Z-ca Dyrektora WITD Rzeszów
Iwona Hawliczek
Dorota Kamińska
Ryszard Libucha – Przewodniczący Rady Miasta Jasła
Anna Malawska
Józef Maziarz
Marek Mroczka
Roman Reczek
Adam Smorul
Krzysztof Żółtek

Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Radosław Sajdak
Roland Szafarz
Andrzej Mońka
Alicja Zając – Przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle

Złota Odznaka Honorowa PZM
Andrzej Dybaś
Stanisław Jureczko
Andrzej Lubas
Stanisław Radzik
Jan Zawiliński


ROK 2006

Brązowa Honorowa Odznaka PZM
Dyś Grzegorz – Dyrektor WITD Rzeszów
Fialkiewicz Czeslaw
Szudy Grzegorz
Wilczak Janusz

Srebrna Honorowa Odznaka PZM
Biały Tomasz
Godek Krzysztof
Myśliwiec Zbigniew – Prezes Firmy TRANS – WIERT Jasło
Rak Janusz

Złota Honorowa Odznaka PZM
Maciocha Alicja
Maciocha Zdzisław
Paczosa Michał

Honorowa Odznaka Ratownika Drogowego
Borkowski Aleksander
Borkowski Jacek
Malawska Anna

Złota Odznaka „Zasłużony Działacz TPD”
Biernacki Józef

Odznaka Przyjaciel Dziecka
Smorul Adam
Dyś Grzegorz – Dyrektor WITD Rzeszów
Miąsik Paweł

Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK”
Miąsik Paweł
Szudy Grzegorz
Tarkowski Jerzy

Złota Odznaka Honorowa LZS
Miąsik Paweł
Biernacki Józef
Tarkowski Jerzy


ROK 2005

Brązowa Honorowa Odznaka PZM
Adam Jerzy
Dzik Ryszard – Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Jasło
Faber Ryszard
Faber Leszek
Jodłoski Marek
Więcek Włodzimierz

Srebrna Honorowa Odznaka PZM
Szydło Roman – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Jasło

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Biernacki Józef 

Brązowy Medal „Za Zasługi Dla LOK”
Biernacki Józef

Medal „Za Zasługi dla Transportu RP”
Biernacki Józef

Srebrna Odznaka Honorowa SITK
Bućko Jacek

Złoty Krzyż Zasługi
Biernacki Józef


ROK 2004

Honorowa Odznaka Ratownika Drogowego
Tarkowski Jerzy
Zawiliński Jan

Brązowa Honorowa Odznaka PZM
Biernacki Sebastian
Błasik Marek
Bućko Jacek
Sikora Anna
Szatkowska Beata
Świstak Piotr

Srebrna Honorowa Odznaka PZM
Grochmal Tadeusz
Łazowski Jan – Komendant Powiatowy Policji Jasło

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”
Biernacki Józef

Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”
Czajka Andrzej

Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Policji”
Biernacki Józef

Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK”
Biernacki Józef


ROK 2003

Odznaka Honorowa Ratownika Drogowego PZM
Cecuła Marek
Czajka Andrzej
Szatkowska Beata

Brązowa Honorowa Odznaka PZM
Tarkowski Jerzy
Konieczko Wacław

Srebrna Honorowa Odznaka PZM
Dybaś Andrzej
Tuleja Roman
Zawiliński Marian

Złota Honorowa Odznaka PZM
Piotrowska Janina

Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz TPD”
Biernacki Józef


ROK 2002

Odznaka Honorowa Ratownika Drogowego PZM
Kuczer Andrzej
Sikora Anna (Krzyżak)

Brązowa Honorowa Odznaka PZM
Kuczer Andrzej
Latoszek Wiesław – Powiatowy Komendant PSP Jasło
Orlow Krzysztof
Sajdak Radosław
Szafarz Roland

Srebrna Honorowa Odznaka PZM
Radzik Stanisław

Złota Honorowa Odznaka PZM
Folcik Józef – Prezes Rafinerii Jasło S.A.
Zając Stanisław – Wicemarszałek Sejmu RP

Tytuł Zasłużony dla Polskiego Związku Motorowego
Biernacki Józef

Brązowy Medal „Za Zasługi Dla LOK”
Czajka Andrzej


ROK 2001

Srebrna Honorowa Odznaka PZM
Maciocha Alicja
Maciocha Zdzisław

Odznaka Przyjaciel Dziecka
Dybaś Andrzej


ROK 2000

Medal okolicznościowy za pracę na rzecz BRD
Biernacki Józef

Srebrna Honorowa Odznaka PZM
Cecuła Marek
Owsiany Ryszard

Odznaka Przyjaciel Dziecka
Biernacki Józef
Maciocha Alicja
Maciocha Zdzisław

Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz TPD
Czajka Andrzej


ROK 1999

Odznaka Honorowa Ratownika Drogowego PZM
Biernacki Józef
Burbelka Michał
Tuleja Roman

Odznaka Przyjaciel Dziecka
Czajka Andrzej

Brązowa Honorowa Odznaka PZM
Biały Tomasz
Czajka Andrzej
Godek Krzysztof
Mońka Andrzej

Srebrna Honorowa Odznaka PZM
Czech Jerzy – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Krosno
Jureczko Stanisław
Zawiliński Jan

Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”
Biernacki Józef


ROK 1998

Brązowa Honorowa Odznaka PZM
Burbelka Michał
Lachowicz Wit
Radzik Stanisław
Rak Janusz
Tuleja Roman

Srebrna Honorowa Odznaka PZM
Piotrowska Janina