Realizacja planu pracy 2013 (I półrocze)

STYCZEŃ

Wizyta u Marszałka Województwa Podkarpackiego

W dniu 22.01.2013 r. prezes JKMiRD Józef Biernacki oraz wiceprezes ZO PZM w Rzeszowie Jan Jędrzejko wzięli udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego dr. Mirosławem Karapytą. Spotkanie dotyczyło organizacji finał‚u krajowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół podstawowych i gimnazjalnych, który odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2013 r. w Jaśle. Marszałek zadeklarował wsparcie finansowe i merytoryczne w/w przedsięwzięcia. Turniej ten po raz pierwszy od 36 lat odbędzie się™ na terenie naszego województwa, stąd wsparcie samorządu jest uzasadnione ze względu na walory promocyjne regionu. Do stałych kontaktów z Urzędem Marszałkowskim w sprawie organizacji turnieju został‚ oddelegowany Wiesław Rygiel, dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Marszałek odpowiedział także pozytywnie na propozycją™ przyjścia funkcji przewodniczącego Komitetu Honorowego turnieju.

Spotkanie inauguracyjne PROP III kadencji

W środę (30.01) odbyło się spotkanie inauguracyjne Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych III kadencji na lata 2013-2016. Wśród dwójki delegatów z powiatu jasielskiego do tego gremium jest prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki. Obok Józefa Biernackiego przedstawicielem powiatu jasielskiego w Podkarpackiej Radzie Organizacji Pozarządowych III kadencji został‚a Ewa Piekarska ze Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Roztokach (gmina Tarnowiec). Zostali wyłonieni podczas posiedzenia Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 21 stycznia 2013 r. w jasielskim Starostwie Powiatowym.

Nowe władze Rady na lata 2013-2016 tworzą w powiecie jasielskim: Daniel Baron (OSP Załęże), Jerzy Dębiec (Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu), Stanisława Ablewicz (Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej), Stanisław Gołosiński (Stowarzyszenie im. Edwarda Wojtunia Skołyszyn), Jan Fuczek (Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bieździedzkiej), Józef Liniewski (Jasielskie Stowarzyszenie UTW), Wiesław Hap (Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego), Marta Łaba (Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akacja” Załęże), Łukasz Kotulak (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Jasła i Regionu Jasielskiego „Nasz dom”).

Ratownicy drogowi z Kołaczyc

W środę (30.01) w godzinach przedpołudniowych odbyło się uroczyste zakończenie kursu na stopień ratownika drogowego PZM, w którym brali udział uczniowie klasy o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach.

30-godzinny kurs (obejmujący wykłady oraz część praktyczną) odbywał się na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. Prowadzili go przedstawiciele Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego: instruktor ratownictwa drogowego Józef Biernacki oraz ratownik medyczny Mateusz Domaradzki.

Wzięło w nim udział 29 uczniów: Biernacki Aleksander, Brzyski Adrian, Bućko Katarzyna, Cieciora Mateusz, Dunaj Katarzyna, Frużyński Wiktor, Gajda Krystian, Gajda Patrycja, Garbacik  Dominika, Gęsiak Damian, Giemza Grzegorz, Hołodniak Tomasz, Klocek Małgorzata, Kobak Sylwia, Kozioł Weronika, Kurcz Mateusz, Lawera Piotr, Lach Weronika, Madejczyk Ewelina, Niezgoda Kamil, Pasek Mateusz, Potrawski Michał, Rączka Bogusława, Stasiowska Angelika, Szewczyk Łukasz, Średniawska Katarzyna, Tomasik Małgorzata, Urbanik Kamila, Wątroba Magdalena.

Wszyscy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. Każdy z uczestników kursu otrzymał od prezesa JKMiRD Józefa Biernackiego oraz dyrektora szkoły Antoniego Salachy certyfikat ukończenia szkolenia oraz legitymacją ratownika drogowego PZM. Zapraszamy młodzież do doskonalenia nabytych umiejętności poprzez udział w organizowanych corocznie przez Zarząd Okręgowy PZM w Rzeszowie zlotach ratowników drogowych PZM.

LUTY

Szkolenie w WITD

Na zaproszenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie Łukasza Tura, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki przeprowadził‚ szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Rzeszowie. Kurs przeprowadzono w siedzibie Inspektoratu przy ulicy Hanasiewicza 21 w Rzeszowie, w dniu 8 lutego.

Podsumowanie działalności Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie za 2012 rok

Prezes Zarządu Józef Biernacki wziął udział w uroczystym podsumowaniu działalności Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie za 2012 rok, które odbyło się w dniu 9 lutego br.

Na ręce prezesa zaprzyjaźnionej organizacji został przekazany ozdobny grawerton z podziękowaniem dla kierownictwa i działaczy Automobilklubu Małopolskiego za ścisłą współpracę w ubiegłym roku i życzeniami dalszej owocnej współpracy w kolejnych latach. Ponadto Józef Biernacki wręczył pamiątkowy dyplom dla Wojciecha Baruda – jednego z działaczy Automobilklubu.

Prezes Wiesław Dymiński w miły sposób odwdzięczył się Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego za współpracę.

Kurs na stopień ratownika drogowego PZM w Krośnie

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego rozpoczął realizacją pierwszego w 2013 roku trzydziestogodzinnego kursu na stopień ratownika drogowego Polskiego Związku Motorowego. Jego uczestnikami są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie – popularnej „Naftówki”. zajęcia potrwają od 11 do 19 lutego br. Wykłady prowadzą instruktorzy ratownictwa drogowego PZM: Józef Biernacki i Zbigniew Moskal. Uczestnicy: Augustyn Paulina, Buczek Patrycja, Chmura Kamila, Dobrzańska Sabina, Donica Patrycja, Gargasz Anna, Głód Kamila, Godek Anna, Golowska Natalia, Józefczyk Sabina, Kania Łukasz, Kawalec Magdalena, Kielar Magdalena, Kilar Beata, Kloczkowska Wioletta, Kolanko Maksymilian, Kuchta Barbara, Kuliga Anna, Laba Izabela, Lipka Ewa, Lipska Justyna, Łukaszewska Gabriela, Makara Dominika, Mazur Klaudia, Mielnik Klaudia, Miezin Nikola, Niżnik Dawid, Ozimina Karina, Paradysz Sylwia, Pelczar Angelika, Poznar Anna, Szufnarowska Monika, Szymkowski Dawid, Śmietana Marlena, Toropiła Klaudia, Trzebunia Joanna, Wojewoda Krystian, Wojnar Michał, Ziewalicz Dominika.

Konferencja przed Turniejami: BRD o OMTM

W Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle odbyła się (14.02) konferencja poświęcona organizacji finałów gminnych i powiatowego XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz finału powiatowego XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Gospodarzem spotkania byli: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Andrzej Przebięda, a Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego reprezentowali: prezes Józef Biernacki oraz sekretarz Jerzy Adam.

Ponadto w konferencji wzięli udział: Waldemar Pieniowski (WRD KWP w Rzeszowie), Paweł Grześ› (WRD KWP w Rzeszowie), Dorota Krygowska (WORD w Krośnie), Ewa Piekarska (GOK w Kołaczycach), Jerzy Wickowski (Społeczne Liceum STO), Zenon Szura (Wójt Gminy Skołyszyn), Rafał‚ Papciak (Wójt Gminy Brzyska), Adam Smorul (Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle), Iwona Kamińska-Smorul (I LO w Jaśle), Jacek Śliż (Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle), Ryszard Zieliński (Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle), Paweł Dołęga (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle), Krzysztof Płaziak (Zespół Szkół Technicznych w Jaśle), Dominik Mitoraj (Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle), Barbara Marrzał (Urząd Gminy Nowy Żmigród), Artur Gałuszka (Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach), Marek Zajchowski (Urząd Gminy Jasło), Piotr Sikora (Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec), Marek Bara (ZS w Trzcinicy), Daniel Baron (TV Obiektyw), Przemysław Janas (Jaslonet.pl), Damian Palar (terazJaslo.pl).

Grand Prix w Krośnie

W dniu 17 lutego 2013 r. Automobilklub Małopolski Krosno zorganizował III a zarazem ostatnią rundę KJS PANMAR GRAND PRIX KROSNA pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krosna Pana Piotra Przytockiego i Prezesa Zarządu Okręgowego PZM Pana Zdzisława Grzyba. KJS o długości 1 km odbył się w Krośnie na ul. Podwale. Do pokonania był jeden odcinek przejeżdżany 3-krotnie (1-przejazd zapoznawczy i 2-przejazdy z pomiarem czasu wliczane do klasyfikacji końcowej).

W zawodach JKMiRD reprezentowało dwie załogi: Waldemar Chochołek – Jerzy Adam – samochodem subaru impreza wrx – II miejsce w klasyfikacji generalnej oraz II miejsce po całej rundzie rozgrywanej na przełomie 2012/2013, Jerzy Adam – Kinga Wilczak – samochodem fiat cinquecento – VI miejsce w klasyfikacji generalnej (ułamków sekund brakło do premiowanego V miejsca).

Wizyta u Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

W dniu 19 lutego 2013 r. prezes JKMiRD Józef Biernacki wziął udział w spotkaniu z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Zdzisławem Stopczykiem. Spotkanie dotyczyło organizacji finału krajowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół podstawowych i gimnazjalnych, który to odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2013 r. w Jaśle a organizatorem jest JKMiRD. Pan Komendant zadeklarował współpracę merytoryczną w/w przedsięwzięcia.

Oficjalne logo finału krajowego 36. OTBwRD

Na zlecenie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego zostało opracowane oficjalne logo finału krajowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego autorem jest Przemysław Janas.

W logotypie została zawarta nazwa imprezy, miejsce i termin przeprowadzenia finału krajowego oraz znaki organizatora (Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego) i gospodarza (Zespołu Szkół Miejskich nr 3 – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle).

Logotyp będzie wykorzystywany w oficjalnych pismach oraz materiałach promocyjnych związanych z organizacją finału krajowego.

Gorlicki SuperOes

W dniu 24.02 Automobilklub Biecki zorganizował „KJS Gorlicki Super OeS” – I runda Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod patronatem Starosty Gorlickiego Mirosława Wędrychowicza. W zawodach uczestniczyło 36 załóg. JKMiRD reprezentowała załoga w składzie:

Waldemar Chochołek, Jerzy Adam – Subaru Impreza WRC (klasa powyżej 2000cm3) – zdobywając I miejsce w klasie oraz I miejsce w klasyfikacji generalnej.

Podczas tej imprezy odbyło się podsumowanie i wręczenie pucharów za Gorlicki Super OeS jeżdżony w sezonie 2012. Mistrzostwo w klasyfikacji kierowców zarówno w klasie powyżej 2000cm3 jak i w klasyfikacji generalnej wywalczył Waldemar Chochołek – Subaru Impreza WRX. W kategorii pilotów mistrzostwo wywalczył Jerzy Adam.

JKMiRD gospodarzem spotkania Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych

W Jasielskim Klubie Motorowym i Ratownictwa Drogowego odbyło się (28.02) spotkanie Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu wzięli udział:

1) członkowie PROP
– Łukasz Kotulak – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Jasła i Regionu Jasielskiego;
– Stanisława Ablewicz – Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej;
– Stanisław Gołosiński – Stowarzyszenie im. Edwarda Wojtunia Skołyszyn;
– Jan Fuczek – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bieździedzkiej;
– Daniel Baron – Ochotnicza Straż Pożarna w Załężu;
– Józef Liniewski – Jasielskie Stowarzyszenie UTW;
– Wiesław Hap – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego;
– Marta Łaba – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akacja” Załęże;

2) delegacji powiatu jasielskiego do Podkarpackiej ROP
– Ewa Piekarska – Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Roztokach;
– Józef Biernacki – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego;

3) przewodniczący Podkarpackiej ROP
– Grzegorz Nowakowski;

4) członek Podkarpackiej ROP
– Anna Pakuła-Sacharczuk.

Tematem spotkania były m.in. zmiany zapisów w regulaminie PROP oraz możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na inicjatywy społeczne przez stowarzyszenia działające na terenie powiatu jasielskiego.

MARZEC 

Szkolenie w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Andrzeja Wędrychowicza prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki przeprowadził w czwartek (07.03) nieodpłatnie szkolenie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniu wzięła udział dwunastoosobowa grupa.

Bezpieczny Przedszkolak

W dniu 11 marca 2013 r. pod Honorowym Patronatem Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej w Zespole Szkół Miejskich nr 2 (Przedszkolu Miejskim nr 13) w Jaśle odbyła się: I Edycja Miedzyprzedszkolnego Turnieju z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” JKMiRD był współorganizatorem Turnieju. Udział wzięły 3 osobowe reprezentacje 6-latków z Przedszkoli Miejskich.

Cele Turnieju:
– Upowszechnianie edukacji na temat bezpieczeństwa,
– Kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa,
– Przybliżenie dzieciom przedszkolnym przepisów i znaków obowiązujących w RD,
– Dostarczenie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożeni zdrowia i życia,
– Zachęcenie do udziału w zabawach na zasadzie rywalizacji,
– Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie,
– Integracja różnych środowisk przedszkolnych,
– Promocja naszego przedszkola w środowisku.

Udział wśród zaproszonych Gości:
Elżbieta Łukacijewska – poseł do Parlamentu Europejskiego,
Leszek Znamirowski – II Zastępca Burmistrza Miasta Jasła,
Grzegorz Stanek – Urząd Miasta Jasła,
Józef Biernacki – prezes JKMiRD,
Bogusława Wójcik – MKRPA Jasło,
Andrzej Wedrychowicz – komendant powiatowy policji w Jaśle,
Andrzej Przebięda – naczelnik wydziału ruchu drogowego KPP Jasło
Łukasz Gliwa – rzecznik KPP Jasło,
Anna Śnieżek – KPP Jasło,
Jerzy Gajda – dyrektor ZSM nr 2 w Jaśle.

Kurs na stopień ratownika drogowego PZM

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego rozpoczął realizację drugiego w 2013 roku trzydziestogodzinnego kursu na stopień ratownika drogowego Polskiego Związku Motorowego. Jego uczestnikami są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie – popularnej „Naftówki”. Zajęcia potrwają od 17 marca do 13 kwietnia br. Wykłady prowadzą instruktorzy ratownictwa drogowego PZM: Justyna Puchyrska, Józef Biernacki i Zbigniew Moskal. Uczestnicy kursu: Albrycht Antoni, Czerniak Sebastian, Dwernicka Magdalena, Filar Karolina, Frankiewicz Aneta, Jastrzębski Jakub, Konop Natalia, Korab Piotr, Krukar Angelika, Kwilosz Przemysław, Ludwin Piotr, Makiel Jagoda, Mastej Klaudia, Misygar Aleksandra, Olszyński Przemysław, Pacak Daria, Pelc Rafał, Pelczar Patryk, Pelczar Barbara, Płutniak Hubert, Sadowska Natalia, Słyś Adriana, Sołtysik Damian, Surmacz Artur, Szepieniec Daniel, Szmyd Hubert, Szymkowski Szymon, Szucio Krystian, Trzyna Judyta.

2 Rajd Krośnieński

W dniu 17 marca 2013 r. Automobilklub Małopolski Krosno organizował 2. Rajd Krośnieński. Rajd odbywał się przy pięknej pogodzie w scenerii zimowej w którym startowało 29 załóg. Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w ramach dobrej współpracy obsługiwał ten Rajd przez sędziów.

Przegrupowanie: Magdalena Adam, Jerzy Adam, Julia Adam, Kinga Wilczak, Krzysztof Godek, Marian Baran. Sędziowie odcinków sportowych: Wojciech Tomkiewicz, Roland Szafarz, Eryk Szafarz, Bogusław Muszański, Łukasz Opałka. Zespół Sędziów Sportowych: Józef Biernacki – przewodniczący, Grzegorz Smagacki – ZSS, Marek Hejnar – ZSS, A. Małopolski. Po zakończeniu Rajdu nastąpiło podsumowanie sezonu sportowego w Mistrzostwach Okręgu PZM w KJS. JKMiRD w klasyfikacji Klubowej zajął IV – miejsce za 2012 r.

Zabezpieczenie medyczne Turnieju Koszykówki

Reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle zwyciężyła w powiatowym turnieju koszykówki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zawody zorganizowane zostały przez Komendę Powiatową Policji, Starostwo Powiatowe oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle, w ramach programu Bezpieczny Powiat. W ten sposób zaproponowano młodzieży spędzenie 21 marca nie na wagarach, ale na sportowo, w ramach bezpiecznego, zdrowego wypoczynku. Opiekę medyczną zapewniła Magdalena Adam z Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Finał gminny 36. OT BwRD w Osieku Jasielskim

W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim odbyły się (25.03) Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Organizatorem tegorocznego Turnieju był: Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, Zespół Szkół i Gimnazjum w Osieku Jasielskim.

Turniej uroczyście otworzył dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieku Jasielskim. Następnie głos zabrali: Prezes JKMiRD Józef Biernacki i mł. asp. Edward Misiołek. W imieniu Wójta Gminy Osiek Jasielski uroczyście powitał i życzył dobrych wyników w turnieju dyrektor GOK- u Antoni Marchewka. Patronat honorowy turnieju objął Wójt Gminy Osiek Jasielski, Mariusz Pykosz.

Turniej składał się z dwóch konkurencji: testu złożonego z 25 pytań z ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy. W tym roku w turnieju udział wzięło trzy reprezentacje szkół gimnazjalnych i sześć reprezentacji szkół podstawowych.

Komisja sędziowska składająca się z funkcjonariusza policji z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie mł. asp. Edward Misiołek, Prezesa Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, Józefa Biernackiego oraz nauczycieli, miała bardzo dużo pracy w związku z wyrównanym i wysokim poziomem wiedzy i oceny konkurencji. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca wezmą udział w eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W kategorii szkół podstawowych kolejno zajęły miejsca:
I miejsce SP Samoklęski w składzie: Karina Mastaj, Joanna Wiśniewicz, Piotr Czajkowski
II miejsce SP Zawadka Osiecka w składzie: Damian Paja, Damian Frączek, Joanna Gumienna
III miejsce SP Osiek Jasielski w składzie: Artur Pykosz, Arkadiusz Strugała, Przemysław Zięba

W kategorii gimnazjum kolejno zajęły miejsca:
I miejsce Gimnazjum w Osieku Jasielskim drużyna w składzie: Piotr Bajorek, Hubert Bajorek, Maciej Pykosz II miejsce Gimnazjum w Osieku Jasielski drużyna w składzie: Piotr Kwiatek, Dawid Brej, Łukasz Brocławik III miejsce Gimnazjum w Osieku Jasielskim drużyna w składzie: Adrian Mastej, Rafał Wożniak, Jarosław Stefański.

Dyplomy i nagrody wręczyli: Wójt Gminy Osiek Jasielski, Mariusz Pykosz; Dyrektor GOK w Osieku Jasielskim, Antoni Marchewka; Prezes JKMiRD – Józef Biernacki. Nagrody rzeczowe ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim.

Celem turnieju jak zawsze jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się na drogach.

Finał gminny 36. OT BwRD w Brzyskach

W Szkole Podstawowej w Brzyskach odbyły się (26.03) eliminacje gminne do 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na zaproszenie organizatorów w pracach komisji konkursowej wziął udział prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Poniżej przedstawiamy wyniki:

Szkoły Podstawowe

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Wróblowej (Patryk Piątek, Bartłomiej Krajewski, Paulina Źrebiec, opiekun Anna Nowak)
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Brzyskach (Kamila Stoś, Wiktor Madej, Weronika Furman, opiekun Małgorzata Wałczyk)
III miejsce – Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej (Agnieszka Kita, Michał Kopera, Anna Szot, opiekun Paweł Pietrusza)
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Błażkowej (Jakub Blezień, Jakub Przewoźnik, Bogdan Piątek, opiekun Jan Czech)

Gimnazja

I miejsce – Społeczne Gimnazjum w Lipnicy Dolnej (Arkadiusz Trznadel, Paweł Łyszczarz, Paweł Kita, opiekun Paweł Pietrusza)
II miejsce – Gimnazjum w Wróblowej (Szymon Nowak, Natalia Gomułka, Arkadiusz Gomułka, opiekun Anna Nowak)
III miejsce – Gimnazjum w Brzyskach (Kamil Materowski, Patryk Szynal, Hubert Kita, opiekun Iwona Mikoś)
IV miejsce – Gimnazjum w Błażkowej (Krzysztof Obryk, Anita Samborska, Sebastian Czapla, opiekun Jan Czech)

Komisja konkursowa:

Józef Biernacki – prezes JKMiRD
Ewelina Nechrebecka – WORD Krosno
Łukasz Gliwa – rzecznik prasowy KPP Jasło
Rafał Papciak – wójt gminy Brzyska

Finał miejski 36. OT BwRD w Jaśle

W Szkole Podstawowej Nr 11 w Jaśle odbyły się (27.03) eliminacje miejskie do 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na zaproszenie organizatorów w pracach komisji konkursowej jako sędzia główny wziął udział prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Poniżej przedstawiamy wyniki:

Szkoły Podstawowe: I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle (Kacper Mokrzycki, Weronika Jurczak, Gabriela Wnęk, opiekun Jacek Śliż).
Gimnazja: I miejsce – Gimnazjum nr 2 w Jaśle (Anton Pasłowiec, Kacper Flis, Dominik Bosak, opiekun Adam Smorul).

Komisja konkursowa:

Józef Biernacki – prezes JKMiRD
Andrzej Przebięda – KPP Jasło
Grzegorz Smagacki – KPP Jasło

Finał gminny 36. OT BwRD w Jaśle

W Zespole Szkół w Warzycach odbył się (27.03) Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Jasło.

W Turnieju dla uczniów szkół podstawowych udział wzięły:
– Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wincentego Witosa w Osobnicy,
– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Osobnicy,
– Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu,
– Szkoła Podstawowa im. Stefani Sempołowskiej w Zespole Szkół w Szebniach,
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepli,
– Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warzycach.

Uczestnikami Turnieju w kategorii szkół gimnazjalnych były:
– Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół w Osobnicy,
– Publiczne Gimnazjum Nr 3 im ks. Józefa Opioły w Zespole Szkół w Szebniach,
– Publiczne Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Warzycach

W ramach Turnieju przeprowadzono test sprawdzający wiadomości teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym obejmujący 25 pytań w tym 5 pytań dot. zachowania się na skrzyżowaniach dróg oraz teoretyczne i praktyczne sprawdzenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy. W związku z bardzo brzydką pogodą (warunki zimowe – opady śniegu, ślisko, mroźno i bardzo wietrznie) ze względów bezpieczeństwa uczestników nie przeprowadzono zaplanowanej wcześniej konkurencji toru przeszkód i ruchu drogowego.

W organizacji Turnieju z ramienia Gminy Jasło brał udział inspektor Marek Zajchowski, natomiast z ramienia Zespołu Szkół w Warzycach: dyrektor szkoły Piotr Ochwat, nauczyciel Artur Antas (koordynator całego turnieju), nauczyciele Grzegorz Kras i Konrad Wiśniewicz oraz opiekunowie drużyn z poszczególnych szkół: nauczyciel Tomasz Porębski, Piotr Chochół, Janusz Pruchnik i Elżbieta Krygowska.

W przeprowadzonym Finale Turnieju BRD wzięli udział: przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Jaśle mł. chor. Iwona Michalik i Grupa Maltańska z Krosna pod kierownictwem Dariusza Sałaty, która przedstawiła pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz zorganizowała i przeprowadziła konkurencję z tego tematu.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z Szkoły Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepli w składzie Damian Barlik, Sebastian Jucha, Dominik Dziedzic – opiekun Tomasz Porębski.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Warzycach – opiekun Artur Antas.

Na zakończenie Finału Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło podziękował uczestnikom i organizatorom Turnieju oraz wręczył uczniom zwycięskich drużyn pamiątkowe medale , statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

KWIECIEŃ

Życzenia Wielkanocne A.D. 2013

Na adres korespondencyjny oraz e-mailowy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego napłynęły serdeczne życzenia świąteczne, których adresatami są:

– Senator RP Alicja Zając
– Burmistrz Miasta Jasła oraz Przewodnicząca Rady Miasta Jasła
– Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Andrzej Sabik
– Starosta jasielski i Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego
– Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach
– Wojskowy Komendant Uzupełnień i zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle
– Dyrektor WORD Krosno Stefan Pinderski
– Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ppłk mgr inż. Władysław Lechowski
– Wójt Gminy Osiek Jasielski
– Wójt Gminy Korczyna Jan Zych
– Wójt Gminy Brzyska i Przewodniczący Rady Gminy Brzyska
– Zarząd Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie
– Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
– Prezes Zarządu Firmy Trans-Wiert sp. z o.o. Jasło
– Prezes Automobilklubu Bieckiego Marek Sitek
– Właściciele i pracownicy Restauracji „U Schabińskiej” Jasło
– Zarząd i pracownicy Trofea Sport Poland
– Redakcja portalu regionalnego terazJaslo.pl
– Prezes Jarosławskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Janusz Sieradzki
– Columbia Jasło
– Redakcja Internetowej Telewizji Południe: Iwona Matysik, Marta Jagoda
– Redakcja Jasielskiego Portalu Informacyjnego Jaslonet.pl
– Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch
– Radny Rady Powiatu w Jaśle Zbigniew Dranka
– Dyrektor GOK w Korczynie Wojciech Tomkiewicz

Za otrzymane życzenia serdecznie dziękujemy.

VI Edycja Rejonowego Konkursu Pierwszej Pomocy

VI Edycja Rejonowego Konkursu Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych pod honorowym patronatem: Elżbiety Łukacijewskiej – poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Piotra Przytockiego – Prezydenta Miasta Krosna (04.04).

Celem konkursu jest promowanie udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów gimnazjów poprzez: pogłębianie wiedzy uczniów nt. współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym, zapoznanie z najnowszymi wytycznymi ERR w zakresie przywracania funkcji oddechowej i krążeniowej oraz innych nagłych wypadkach, kształtowanie umiejętności właściwego postępowania w wypadkach komunikacyjnych, poznanie charakteru instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Organizatorzy:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie,
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego,
Urząd Miejski Krosno,
Zarząd Rejonowy PCK Krosno,
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe Krosno,
Komenda Miejska Straży Pożarnej w Krośnie,
Komenda Miejska Policji w Krośnie,
WORD Krosno,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie.

Uczestnicy Konkursu:
W konkursie uczestniczyły 22. trzy osobowe zespoły młodzieży szkół gimnazjalnych z powiatu krośnieńskiego oraz dwa zespoły ze Słowacji.

Szkolenie na Policji

Na zaproszenie kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle asp. sztab. Andrzeja Stygara prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki przeprowadził w piątek (05.04) nieodpłatnie szkolenie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. „Przekazanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wpłynie na prawidłowe realizowanie zadań w codzienniej służbie na terenie miasta Jasła” – napisał w piśmie do JKMiRD asp. sztab. Andrzej Stygar. W szkoleniu wzięła udział trzydziestoosowa grupa.

Ścianka reklamowa

W dniu 5 kwietnia JKMiRD otrzymał nieodpłatnie od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie ściankę reklamową  typ POP – UP 3. Ścianka została wykonana przez Firmę FROGART Jasło z  Herbami i Logo instytucji wspierających działalność Klubu.

Szkolenie w Zakładzie Karnym w Jaśle

W dniu 10 kwietnia na zaproszenie dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle ppłk mgr inż. Władysława Lechowskiego szkolenie dla skazanych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wpływu alkoholu na organizm człowieka w kontekście prowadzenia pojazdu mechanicznego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu resocjalizacyjnego „Na ratunek” przeprowadził Józef Biernacki – prezes JKMiRD

Powstaje Delegatura JKMiRD

W dniu 13 kwietnia br. odbyło się spotkanie prezesa JKMiRD Józefa Biernackiego z Grupą Inicjatywną w Brzozowie na czele, której jest Kazimierz Barański w sprawie (założenia)  Delegatury JKMiRD w Brzozowie. Na spotkaniu tym omówiono działalność statutową Klubu, realizację działań na przestrzeni od 1997 tj. od chwili powołania  Klubu do chwili obecnej. Przekazano uczestnikom deklaracje członkowskie i uzgodniono następny termin spotkania.

Super OeS w Bieczu

W dniu 14 kwietnia 2013 r. Automobilklub Biecki zorganizował Wiosenny Super OeS, była to II Eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod patronatem Starosty Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza. Do przejechania był jeden odcinek powtarzany 3-krotnie – w tym jeden zapoznawczy oraz dwa z pomiarem czasu wliczanym do klasyfikacji końcowej.

W zawodach uczestniczyła mieszana załoga  w składzie: Waldemar Chochołek (kierowca) AMK Biecz i Jerzy Adam (pilot) JKMiRD  na samochodzie  Subaru impreza WRX (klasa powyżej 2000cm3), zajmując I – miejsce w klasie oraz I – miejsce w klasyfikacji generalnej (w zawodach startowało 38 załóg).

Finał powiatowy 36. OTBwRD zakończony

W Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbył się (16.04) finał powiatowy 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zwyciężyli i reprezentować powiat jasielski na szczeblu wojewódzkim będą: Szkoła Podstawa w Wróblowej (gmina Brzyska) i Gimnazjum nr 2 w Jaśle (miasto Jasło).

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez burmistrzów miast i wójtów gmin powiatu jasielskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. Ponadto laureaci trzech pierwszych miejsc oraz ich opiekunowie zostali uhonorowani pucharami, medalami i pamiątkowymi dyplomami.

Podczas uroczystego zakończenia finału powiatowego nauczyciel ZSM nr 3 Adam Smorul a zarazem działacz JKMiRD został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową PZM za społeczną działalność na rzecz BRD najmniej chronionych uczestników drogowych.

Komitet organizacyjny finału powiatowego 36. OTwBRD:
Józef Biernacki – prezes Zarządu JKMiRD – przewodniczący Komitetu,
Andrzej Przebięda – Naczelnik WRD KPP Jasło – z-ca przewodniczącego Komitetu,
Damian Palar – JKMiRD – sekretarz Komitetu,
Andrzej Zajdel – WRD KPP Jasło – członek Komitetu,
Grzegorz Smagacki – WRD KPP Jasło – członek Komitetu,
Adam Smorul – JKMiRD – członek Komitetu,
Artur Domasławski – JKMiRD – członek Komitetu.

Patronat honorowy nad Finałem Powiatowym 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym: przyjęli: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz, Starosta jasielski Adam Kmiecik oraz Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki.

Obsługa turnieju: Józef Biernacki (sędzia główny), Kazimierz Barański, Andrzej Przebięda, Andrzej Zajdel, Adam Smorul, Artur Domasławski

W zakończeniu Turnieju uczestniczyli:
Aleksandra Zajdel – Kijowska – dyrektor ZSM nr 3 im. I. Łukasiewicza w Jaśle,
mł. insp. Henryk  Kmiecik – z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle,
podinsp. Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Jaśle,
asp. sztab. Andrzej Zajdel  – Wydział Ruchu Drogowego KPP w Jaśle,
asp. sztab. Kazimierz Barański – Ruch Drogowy KPP w Brzozowie,
Dorota Krygowska – WORD Krosno,
Waldemar Socha – WORD Krosno,
Józef Biernacki – JKMiRD,
Artur Domasławski – JKMiRD,
Adam Smorul – JKMiRD.

Finał powiatowy XVII OMTM zakończony

W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie odbyły się (24.04) eliminacje powiatowe XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, w których wzięło udział siedem trzyosobowych reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego. Zwyciężyli gospodarze.

W ramach Turnieju przeprowadzono trzy konkurencje: test wiedzy składający się z dwudziestu pytań wielokrotnego wyboru, zadanie praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jazda samochodem osobowym pomiędzy słupkami z tzw. talerzem Stewarta.

Nad całością czuwali: Józef Biernacki – prezes JKMiRD (sędzia główny), Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Jasło (sędzia), Andrzej Zajdel – specjalista WRD KPP Jasło (sędzia), Janina Niziołek – higienistka szkolna, Bogusław Muszański – JKMiRD (sędzia) i Damian Palar – JKMiRD (kierownik komisji obliczeń). Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

I miejsce – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie (Karol Kmiecik, Albert Kurczaba, Paweł Szweda, opiekun Ireneusz Musiał) którzy będą reprezentować nasz powiat podczas finału wojewódzkiego w dniu 21 maja 2013 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie.

Pozostałe miejsca zajęli:

II – I Liceum Ogólnokształcące im. kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (Jakub Tomasik, Aneta Janas, Mateusz Rąpała, opiekun Iwona Kamińska-Smorul)

III – Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle (Szymon Myśliwiec, Piotr Stefanik, Kamil Zgrzebieniowski, opiekun Krzysztof Płaziak)

IV – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach (Michał Jelec, Mariusz Dziedzic, Jakub Węgrzyn, opiekun Arkadiusz Kosiba)

V – Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle (Paweł Narloch, Daniel Buczyński, Jakub Źrebiec, opiekun Dominik Mitoraj)

VI – Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy (Damian Korczykowski, Bartosz Biedroń, Przemysław Radoń, opiekun Krzysztof Kielar)

VII – Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Jaśle (Magdalena Owczarska, Patryk Gadzała, Damian Janusz, opiekun Jerzy Wickowski)

Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów Turnieju wręczali: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie Jacek Krzyżak, funkcjonariusz Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie Wiesław Rogowski, Naczelnik WRD KPP Jasło Andrzej Przebięda, specjalista w WRD KPP Jasło Andrzej Zajdel, prezes JKMiRD Józef Biernacki, dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie Barbara Wierdak-Cyboroń oraz wicedyrektor szkoły Ryszard Bal.

Sponsorzy: burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatu jasielskiego, Adam Krzyżak (Wolica).

Konferansjerka – Jerzy Dębiec, dyrektor GOK w Nowym Żmigrodzie.

Patronat honorowy nad finałem powiatowym sprawowali: starosta jasielski Adam Kmiecik, wójt gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn oraz Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz.

Patroni medialni: portal regionalny terazJaslo.pl (reprezentowany przez Damian Palara), miesięcznik „Obiektyw Jasielski” (reprezentowany przez Piotra Chojeckiego) oraz miesięcznik „Region Żmigrodzki” (reprezentowany przez Jerzego Dębca).

Spotkanie robocze komitetu organizacyjnego finału krajowego 36. OTBwRD

W jasielskim magistracie odbyło się (26.04) pierwsze spotkanie robocze regionalnego Komitetu Organizacyjnego finału krajowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którego realizacji podjął się Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.

Komitet tworzą: Andrzej Czernecki, burmistrz miasta Jasła (przewodniczący Komitetu), Adam Kmiecik, starosta jasielski (zastępca przewodniczącego Komitetu), Józef Biernacki, prezes JKMiRD (sekretarz Komitetu), Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelaria Zarządu Urząd Marszałkowski Rzeszów (członek Komitetu), Jan Lech – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu UM w Rzeszowie (członek Komitetu), Elżbieta Bernal – przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła (członek Komitetu), Leszek Znamirowski – wiceburmistrz miasta Jasła (członek Komitetu), Paweł Rzońca – sekretarz miasta Jasła (członek Komitetu), Ryszard Mastej – komendant Straży Miejskiej w Jaśle (członek Komitetu), Aleksandra Zajdel – Kijowska, dyrektor ZSM nr 3 w Jaśle (członek Komitetu), Ludomir Mastej – dyrektor ZS Trzcinica (członek Komitetu), Bogusław Kręcisz – przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego IV kadencji (członek Komitetu), Zbigniew Dranka – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle (członek Komitetu), Jan Jędrzejko – wiceprezes ZO PZM Rzeszów (członek Komitetu), Krzysztof Godek – wiceprezes JKMiRD (członek Komitetu), Roland Szafarz – wiceprezes JKMiRD (członek Komitetu), Jerzy Adam – sekretarz JKMiRD (członek Komitetu), Zdzisław Maciocha – skarbnik JKMiRD (członek Komitetu), Janusz Rak – przewodniczący KR JKMiRD (członek Komitetu), Stanisław Radzik – KR JKMiRD (członek Komitetu), Marian Baran – KR JKMiRD (członek Komitetu), Kazimierz Barański – działacz JKMiRD (członek Komitetu), Adam Smorul – działacz JKMiRD (członek Komitetu), Artur Domasławski – działacz JKMiRD (członek Komitetu), Damian Palar – działacz JKMiRD (członek Komitetu), Wiesław Dymiński – prezes Automobilklubu Małopolskiego Krosno (członek Komitetu), Zbigniew Myśliwiec – prezes firmy Trans – Wiert Jasło sp. z o.o. w Jaśle (członek Komitetu), Edward Gierut – prezes Fabryki Armatur JAFAR Jasło (członek Komitetu), Tadeusz Dzięglewicz – OSK „RENOMA” Jasło (członek Komitetu), Dorota Krygowska – specjalista d/s BRD WORD Krosno (członek Komitetu), mł. insp. Wiesław Dybaś – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie (członek Komitetu), nadkom. Zdzisław Sudoł – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie (członek Komitetu), mł. insp. Andrzej Wędrychowicz – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle (członek Komitetu), podinsp. Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydziału RD KPP w Jaśle (członek Komitetu), st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle (członek Komitetu), ppłk Andrzej Nykiel – komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle (członek Komitetu), Stanisław Święch – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle (członek Komitetu).

Na spotkaniu przedstawiono działania, jakie nasza organizacja podjęła do tej pory w celu prawidłowego przebiegu finału (m.in. pozyskano ściankę reklamową od WORD Krosno, zaprojektowano logotyp imprezy, opracowano informator reklamowy, opracowano flagi i banery reklamowe, zaprojektowano plastrony dla drużyn, wydrukowano 300 sztuk butonów reklamowych z logo imprezy, zaprojektowano tabliczki informacyjne dla każdego województwa, zamówiono miejsce noclegowe dla zawodników i ich opiekunów – w Zespole Szkół w Trzcinicy oraz zmodernizowano stronę internetową Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego).

Prezes JKMiRD przedstawił zebranym wstępny harmonogram imprezy oraz przydzielił zadania poszczególnym członkom Komitetu.

Dotychczas zrealizowane zadania będą także przedmiotem posiedzenia Głównej Komisji BRD, w której Józef Biernacki weźmie udział 8 maja 2013 (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Głównego PZM przy ul. Kazimierzowskiej 66 w Warszawie.

Finał krajowy 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2013 roku na obiektach Zespołu Szkół Miejskich nr 3 oraz przyszkolnego Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy.

Rajdy nawigacyjne czas zacząć

W niedzielę (28.04) załoga JKMiRD w składzie: Magdalena Adam (kierowca) i Jerzy Adam (pilot) oraz Julia Adam (II pilot) wzięła udział w Nawigacyjno-Turystycznym Rajdzie Samochodowym „WIOSNA 2013″ zorganizowanym przez Automobilklub Rzeszowski. Była to IV Runda Nawigacyjnego Pucharu Polski oraz I Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego.

Podczas rajdu zostały ogłoszone wyniki osiągnięte w Mistrzostwach Okręgu PZM w Rajdach Nawigacyjnych 2012. W klasyfikacji kierowców III miejsce zajęła Magdalena Adam, natomiast w klasyfikacji pilotów II miejsce zajął Jerzy Adam. W klasyfikacji klubowej II miejsce przypadło dla Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Zlot motocyklowy w Dębowcu

U stóp Matki Bożej Saletyńskiej podkarpaccy motocykliści zainaugurowali w niedzielę (28.04) tegoroczny sezon. Na placu przed miejscową Bazyliką zgromadziło się około 650 jednośladów, które przyjechały do Dębowca z różnych zakątków Polski. Byli też goście ze Słowacji. Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego był współorganizatorem tego wydarzenia.

Ścigacze, harley’e, skutery, simson-y, a nawet trójkołowce zgromadziły się na placu przed Bazyliką Najświętszej Maryi Panny z La Salette na mszy świętej koncelebrowanej przez kustosza sanktuarium księdza Romana Grądalskiego. Homilię wygłosił ksiądz Marek Jaworski z Gorlic. Po eucharystii kapłani udzielili błogosławieństwa zebranym oraz poświęcili maszyny. Modlono się także za tych, którzy zginęli na polskich drogach w ubiegłym roku.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, który był jednym ze współorganizatorów zlotu, zapewnił także punkt pierwszej pomocy przedmedycznej (Wioleta Zawadzka, Sebastian Biernacki, Justyna Puchyrska, Zbigniew Moskal). Naszą organizację reprezentował prezes Józef Biernacki. Kolejna impreza motocyklowa w Dębowcu 22 września.

MAJ

Patriotycznie w Brzyskach

Na zaproszenie wójta gminy Brzyska Rafała Papciaka i przewodniczącego Rady Gminy Czesława Węgrzyna prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego wziął udział (03.05) w uroczystym odsłonięciu obelisku upamiętniającego 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Obelisk stanął w centrum miejscowości Brzyska, na terenie zielonym przed Urzędem Gminy. Na tablicy zawarto następującą treść: „W 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja – Jej Twórcom – Wdzięczni mieszkańcy Gminy Brzyska – AD. 3 maja 2013”.

Finał wojewódzki 36. OTBwRD – znamy laureatów w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej (Grzegorz Kulik, Patryk Matuszczak, Bartosz Żyła, opiekun Jacek Pawłowski) będą reprezentować województwo podkarpackie podczas finału krajowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbędzie się w dniach 4-6 czerwca w Jaśle.

Podkarpacki finał wojewódzki Turnieju odbył się w miniony piątek (10.05) w Hucie Krzeszowskiej. Wzięły w nim udział drużyny reprezentujące dwadzieścia powiatów ziemskich i grodzkich. Drużyna powiatu jasielskiego – Szkoła Podstawowa w Wróblowej w gminie Brzyska (Patryk Piątek, Paulina Źrebiec, Bartłomiej Krajewski, opiekun Wojciech Janiga) zajęła dopiero osiemnaste miejsce.

Miejsca na podium drużynowo:
1 – Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej (Grzegorz Kulik, Patryk Matuszczak, Bartosz Żyła, opiekun Jacek Pawłowski);
2 – Szkoła Podstawowa w Czarnej (Łukasz Ziarko, Fabian Szęszoł, Mateusz Dulian, opiekun Jerzy Ostręga)
3 – Szkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszowie (Kamil Bobola, Gabriela Pańczak, Jakub Dereń, opiekun Lucyna Bilut)

Finał wojewódzki dla szkół gimnazjalnych odbędzie się w dniu 21 maja br. w Głogowie Małopolskim. Powiat jasielski reprezentować będzie Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.

Walne Zgromadzenie Delegatów PZM

W sobotę (18.05) w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Motorowego. Jednym z delegatów Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie był prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

JKMiRD bierze udział w obsłudze Rajdów i w nich startuje

W dniach 17 – 19 maja 2013 r. Automobilklub Małopolski organizował 39. Międzynarodowy Bieszczadzki Wyścig Górski, na trasie Załuż – Tyrawa Wołoska. Obsługę sędziowską na starcie i trasie wyścigu z JKMiRD zapewnili: Magdalena Adam, Kinga Wilczak, Marian Baran, Jerzy Adam, Krzysztof Opałka i Piotr Żebracki.

W dniach 24 – 26 maja 2013 r. Automobilklub Śląski organizował 59. Rajd Wisły Istebna – Wisła oraz II Rundę RSMP i III Runda RPP. Obsługę sędziowską z JKMiRD na jednym z odcinków zabezpieczały: Magdalena Adam i Kinga Wilczak.

W dniu 26 maja 2013 r. Automobilklub STOMIL Dębica zorganizował „Wyścig na Świnią Górę”. Była to II runda Klubowych Zawodów Samochodowych o Puchar Burmistrza Pilzna. Zawody odbyły się na drogowym odcinku niedaleko Zwiernika. Do przejechania był odcinek o długości 1,4km przejeżdżany 5-krotnie (1-podjazd zapoznawczy, 1-treningowy oraz 3 wyścigowe). Chłodna i deszczowa pogoda nie odstraszyła 53 załóg, które pojawiły się na starcie. W zawodach uczestniczył reprezentując JKMiRD Jerzy Adam (fiat CC – klasa do 1300 cm3) – zajmując VI miejsce w klasie.

Jesteśmy po Gminnym Dniu Dziecka w Kołaczycach

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego byli współorganizatorami Gminnego Dnia Dziecka w Kołaczycach, który odbył się (28.05) na miejscowym stadionie sportowym. W imprezie wzięli udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całej gminy.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, który reprezentowali: prezes Józef Biernacki i Damian Palar, przygotował konkurencje sportowe dla najmłodszych: rzucanie oringiem oraz rzut piłeczkami do celu, za które maluchy były nagradzane odblaskowymi opaskami oraz materiałami informacyjnymi z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto odbył się test wiedzy ogólnej z przepisów prawa o ruchu drogowym, w którym wzięło udział trzynaście osób.

Puchar Prezesa Zarządu JKMiRD zdobyła Zuzanna Gałuszka, która w teście uzyskała 20 punktów.

Pozostali uczestnicy: Karolina Leśniak (19 pkt.), Dominik Skocz (16 pkt.), Ola Mastej (14 pkt.), Samanta Maziarz (14 pkt.), Aleksandra Hendzel (14 pkt.), Dominik Śliż (13 pkt.), Bartek Stasiowski (13 pkt.), Weronika Wolska (12 pkt.), Kinga Drzyzga (10 pkt.), Konrad Nowak (10 pkt.), Bartłomiej Kolbusz (10 pkt.), Paulina Kaszowicz (9 pkt.).

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie reprezentowali funkcjonariusze: Waldemar Pieniowski oraz Paweł Grześ, którzy przyjechali do Kołaczyc Mobilnym Miasteczkiem Ruchu Drogowego. Policjanci przygotowali: konkurencję jazdy rowerem po torze sprawnościowym, test wiedzy z przepisów prawa o ruchu drogowym, można było również przejść się z założonymi „alkogoglami” imitującymi spacer nietrzeźwego pieszego. Dla uczestników przygotowali drobne upominki.

Ponadto na stadionie można było przyjrzeć się z bliska wozom Ochotniczych Straży Pożarnych z Kołaczyc i Sieklówki, pobawić się w wiosce indiańskiej czy zjeść watę cukrową. Przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przeprowadzono konkurs plastyczny poświęcony profilaktyce antynikotynowej.

CZERWIEC

Finał krajowy 36. OTBwRD w Jaśle przeszedł do historii!

Młodzież z województwa łódzkiego najlepsza w Polsce w znajomości zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Potwierdza to klasyfikacja końcowa rozgrywanych w Jaśle mistrzostw kraju (4-6.06) w tej dziedzinie. Przez trzy dni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z szesnastu województw brali udział w konkurencjach sprawnościowych i wiedzy teoretycznej. Zanim przyjechali na ziemię podkarpacką na finał centralny pokonali wcześniej swoich rówieśników w eliminacjach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Po raz pierwszy w 36-letniej historii Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gospodarzem finału krajowego było miasto położone w województwie podkarpackim. Polski Związek Motorowy, z którego inicjatywy odbywają się młodzieżowe mistrzostwa – najpierw na poziomie szkolnym, później gminnym lub miejskim, powiatowym, wojewódzkim i kończą się na centralnym – we wrześniu ubiegłego roku zaakceptował ofertę Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Organizację finału krajowego rozpoczęto od zorganizowania w Jaśle pierwszego wyjazdowego posiedzenia Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którą zostali zaproszeni m.in. dyrektorzy wszystkich czterech Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego działających na terenie naszego województwa. To właśnie oni w głównej mierze partycypowali w kosztach całego przedsięwzięcia. A to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak już udało się znaleźć sponsorów, a obok wspomnianych wcześniej WORD-ów, imprezę wsparli finansowo: Miasto Jasło, Starostwo Powiatowe w Jaśle, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jaśle, Trans-Wiert sp. z o.o., Jasielska Fabryka Armatur JAFAR S.A., Firma Usługi Sprzętowo – Transportowe Karol Wesołowski oraz Alima Jasło, powołano sztab ludzi, którzy zajęli się organizacją poszczególnych elementów finału centralnego

W skład komitetu krajowego weszli obligatoryjnie: przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie Robert Werle (przewodniczący Komitetu), Marek Konkolewski (Komenda Główna Policji w Warszawie), Grzegorz Giziński (Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu), Łukasz Kucharski (Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD), Wojciech Morawski (Polski Związek Motorowy), Mirosława Świdzińska (Komenda Główna Policji), Zbigniew Kogut (Polski Związek Motorowy), Zdzisław Grzyb (Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie) oraz po jednym przedstawicielu wytypowanym przez: Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Policji.

Ponadto Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego powołał Komitet Honorowy i Regionalny Komitet Organizacyjny. W skład pierwszego weszli: Marszałek Województwa Podkarpackiego (przewodniczący Komitetu), Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki), nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji, Jolanta Zaborska – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP w Warszawie, Andrzej Witkowski – Prezes Polskiego Związku Motorowego, Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Alicja Zając – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Małgorzata Marcinkiewicz – Poseł na Sejm RP, Adam Kmiecik – Starosta Jasielski, Andrzej Czernecki – Burmistrz Miasta Jasła, insp. Zdzisław Stopczyk – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, insp. Andrzej Sabik – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Łukasz Tur – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, Antoni Wydro – Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Stefan Pinderski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Ryszard Kulej – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, Wiesław Lichota – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Michał Wilk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Marian Duda – prezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie oraz Dariusz Sobieraj – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Do Regionalnego Komitetu Organizacyjnego powołano następujące osoby: Andrzej Czernecki, burmistrz miasta Jasła – przewodniczący Komitetu; Adam Kmiecik, starosta jasielski – zastępca przewodniczącego Komitetu; Józef Biernacki, prezes JKMiRD – sekretarz Komitetu; Leszek Znamirowski – II Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Paweł Rzońca – Sekretarz Miasta Jasła, Elżbieta Bernal – przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła VI kadencji, Aleksandra Zajdel-Kijowska – dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, Ludomir Mastej – dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy, Jan Jędrzejko – wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Krzysztof Godek – wiceprezes JKMiRD, Roland Szafarz – wiceprezes JKMiRD, Jerzy Adam – sekretarz JKMiRD, Zdzisław Maciocha – skarbnik JKMiRD, Janusz Rak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej JKMiRD, Stanisław Radzik – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej JKMiRD, Marian Baran – sekretarz Komisji Rewizyjnej JKMiRD, Kazimierz Barański, Adam Smorul, Artur Domasławski i Damian Palar – działacze JKMiRD, Zbigniew Myśliwiec – prezes firmy Trans – Wiert Jasło sp. z o.o. w Jaśle, Edward Gierut – prezes Fabryki Armatur JAFAR Jasło, Dorota Krygowska – specjalista d/s BRD w WORD Krosno, Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarządu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Jan Lech – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu UMWP w Rzeszowie, Bogusław Kręcisz – przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego IV kadencji, Zbigniew Dranka – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji, mł. insp. Wiesław Dybaś – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie, nadkom. Zdzisław Sudoł – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie, podinsp. Waldemar Pieniowski – Wydział Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie, mł. insp. Andrzej  Wędrychowicz – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, podinsp. Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydziału RD KPP w Jaśle, st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, ppłk Andrzej Nykiel – komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, Stanisław Święch – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, Ryszard Mastej – komendant Straży Miejskiej w Jaśle, Tadeusz Dzięglewicz – prezes OSK „RENOMA” Jasło oraz Wiesław Dymiński – prezes Automobilklubu Małopolskiego Krosno.

Na finał krajowy przyjechali do Jasła: z województwa dolnośląskiego – Szkoła Podstawowa w Lipie (Janina Korybska, Stanisław Krosnowski, Aurelia Wolska, opiekun Danuta Zaworska) i Gimnazjum w Wiadrowie (Kacper Korman, Elżbieta Krosnowska, Kornel Kupiec, opiekun Anna Minosora); z województwa kujawsko-pomorskiego – Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie (Jakub Konieczny, Przemysław Jemioła, Antonina Bembnista, opiekun Marcin Adamczyk) i Publiczne Gimnazjum w Grabkowie (Mateusz Olak, Dariusz Ormiński, Arkadiusz Osmałek, opiekun Paweł Ogłodziński); z województwa lubelskiego –  Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku (Kacper Materna, Błażej Sikora, Sebastian Kmieciak, opiekun Mirosław Malinowski) i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bojadłach Artur Puchalski, Waldemar Wawrzynowicz, Tobiasz Lange, opiekun Mariola Sowińska); z województwa lubuskiego – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (Wiktor Mroziński, Jakub Spała, Hubert Wożniak, opiekun Marek Kamiński) i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy (Krzysztof Pisarek, Bartosz Kowalski, Aleksander Próba, opiekun Mariusz Próba); z województwa małopolskiego – Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach (Adrian Baran, Michał Pudło, Dominika Pudło, opiekun Stanisław Magiera) i Gimnazjum w Ropie (Sebastian Bochniak, Daniel Lisowicz, Damian Motyka, opiekun Grzegorz Milczek); z województwa mazowieckiego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie (Adrian Muranowicz, Karol Kotyński, Szymon Koziński, opiekun Tomasz Augusiewicz) i Publiczne Gimnazjum im. Św. St. Kostki w Starym Gralewie (Natalia Deptuła, Kamil Drozdowski, Konrad Jasiński, opiekun Ireneusz Wierzbicki); z województwa opolskiego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krośni (Wiktoria Hurek, Karolina Hurek, Natalia Hurek, opiekun Piotr Besz) i Publiczne Gimnazjum w Izbicku (Kevin Warzecha, Mirela Hendel, Brygida Hurek, opiekun Wioletta Besz); z województwa podkarpackiego – Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej (Grzegorz Kulik, Patryk Matuszczak, Bartosz Żyła, opiekun Jacek Pawłowski) i Gimnazjum w Czarnej (Grzegorz Stawarz, Martyna Sasak, Maciej Para, opiekun Jerzy Ostręga); Szkoła Podstawowa w Olszynach (Dominika Cwalina, Karol Komorowski, Dawid Żochowski, opiekun Stanisław Rółkowski) i Gimnazjum w Krasnopolu (Maciej Ślązak, Kinga Hołdyńska, Michał Rydzewski, opiekun Robert Jan Razin); z województwa pomorskiego – Szkoła Podstawowa w Myślicach (Marcin Chojnacki, Radosław Chojnacki, Kacper Krauze, opiekun Halina Sielawa) i Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie (Sylwia Belczewska, Rafał Tafliński, Paweł Templer, opiekun Bronisław Belczewski); z województwa śląskiego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach (Krzysztof Kamieński, Kamil Łukowicz, Amadeusz Iskrzycki, opiekun Ewa Zeman) i Gimnazjum w Mazańcowicach (Dawid Rozmus, Paweł Kamiński, Stanisław Światłoch, opiekun Eugeniusz Moskała); z województwa świętokrzyskiego – Szkoła Podstawowa nr 1 w Włoszczowej (Julia Kozieł, Łukasz Domaradzki, Filip Sztuka, opiekun Marcin Sztuka) i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Włoszczowej (Daniel Szwajkowski, Marcin Fatyga, Albert Krakowiak, opiekun Marcin Sztuka); z województwa warmińsko-mazurskiego – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Iławie (Kacper Weron, Krzysztof Białaś, Wiktor Rólkiewicz, opiekun Jolanta Kopczyńska) i Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Iławie (Dawid Kopczyński, Mateusz Zieliński, Michał Świniarski, opiekun Wojciech Kopczyński); z województwa wielkopolskiego – Szkoła Podstawowa w Jeziorkach (Mateusz Królik, Maciej Maciejewski, Arkadiusz Skóra, opiekun Bogumiła Błaszyk) i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu (Monika Białek, Szymon Gogół, Jakub Strąk, opiekun Kazimierz Orszulak); z województwa zachodniopomorskiego – Szkoła Podstawowa w Zielinie (Szymon Skowyra, Bartłomiej Dymidów, Leon Dziedziuch, opiekun Henryk Madera) i Gimnazjum w Mieszkowicach (Dawid Łuszczek, Mariusz Dymidów, Kamil Kuśpiś, opiekun Krzysztof Karolak).

Trzydniowa impreza rozpoczęła się we wtorek od testu pisemnego, który uczestnicy rozwiązywali w Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy. Dzień później, po uroczystym otwarciu Turnieju na płycie jasielskiego Rynku, rozegrano konkurencje sprawnościowe: Miasteczko Ruchu Drogowego i Rowerowy Tor Przeszkód. Najpierw grupa ze szkół gimnazjalnych. W tym samym czasie uczniowie z „podstawówek” wybrali się na wycieczkę do skansenu archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy. Oni do rywalizacji przystąpili popołudniu, a kolejna grupa wybrała się do zwiedzania obiektu, który jest charakterystyczną turystyczną wizytówką naszego regionu.

Dzisiaj młodzież zmierzyła się z ogniskiem urazowym w punkcie udzielania pierwszej pomocy (osobnym dla szkół podstawowych i gimnazjów). Nad sprawnym przebiegiem konkurencji czuwało sześcioro sędziów (dwóch instruktorów ratownictwa drogowego PZM – Justyna Puchyrska i Zbigniew Moskal, dwóch ratowników drogowych PZM – Anna Sikora i Magdalena Adam oraz dwóch ratowników medycznych – Wioleta Zawadzka i Mateusz Domaradzki).

Dla grup, które zakończyły rywalizację, zorganizowano występy, m.in. jasielskiego wokalisty Mateusza Mijala, który po duecie z Liberem piosenką „Winny” podbija listy przebojów w ogólnopolskich stacjach radiowych i telewizyjnych.

Po trzech dniach zmagań najlepsi okazali się reprezentanci województwa łódzkiego. W pierwszej kategorii zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (Wiktor Mroziński, Jakub Spała, Hubert Wożniak, opiekun Marek Kamiński), natomiast w drugiej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy (Krzysztof Pisarek, Bartosz Kowalski, Aleksander Próba, opiekun Mariusz Próba).

Reprezentanci województwa podkarpackiego uplasowali się w czołówce klasyfikacji generalnej – Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej (Grzegorz Kulik, Patryk Matuszczak, Bartosz Żyła, opiekun Jacek Pawłowski) zajęła piąte miejsce, natomiast Gimnazjum w Czarnej (Grzegorz Stawarz, Martyna Sasak, Maciej Para, opiekun Jerzy Ostręga) stanęło na drugim szczeblu podium. To właśnie ta placówka edukacyjna ubiega się o zorganizowanie przyszłorocznego finału krajowego.

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsca zajęli: Adrian Baran (Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach) i Dawid Lisowicz (Gimnazjum w Ropie), drugie – Kacper Materna (Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku) i Maciej Para (Gimnazjum w Czarnej), trzecie – Bartosz Żyła (Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej) i Krzysztof Pisarek (Gimnazjum w Rozprzy).

Wszyscy uczestnicy wyjechali z Jasła z nagrodami rzeczowymi.

Klasyfikacja końcowa

Szkoły podstawowe:
1. Koluszki
2. Nowe Kramsko
3. Wietrzychowicze
4. Włoszczowa
5. Huta Krzeszowska
6. Krynka
7. Lipa
8. Krośnica
9. Wilków
10. Iława
11. Myślice
12. Szubin
13. Zielin
14. Jeziorki
15. Mazańcowice
16. Olszyny

Gimnazja:
1. Rozprza
2. Czarna
3. Włoszczowa
4. Ropa
5. Stare Gralewo
6. Mieszkowice
7. Izbicko
8. Grabków
9. Bojadła
10. Zalesie
11. Krasnopol
12. Iława
13. Wiadrów
14. Mazańcowice
15. Mroczeń
16. Jabłów

Podczas finału krajowego wręczono Odznaki Honorowe Polskiego Związku Motorowego: srebrną – Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaśle mł. insp. Andrzejowi Wędrychowiczowi i brązową – działaczom Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Mateuszowi Domaradzkiemu i Damianowi Palarowi oraz Odznaki „Przyjaciel Dziecka”: Justynie Puchyrskiej, Zbigniewowi Moskalowi, Magdalenie Adam i Damianowi Palarowi.

Odznaczenia dla działaczy wspierających działania na rzecz profilaktyki ruchu drogowego, w tym kształtowanie zachowań wśród jego najmłodszych uczestników wręczyli: Wiktoria Laskus z Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, burmistrz Jasła Andrzej Czernecki i prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

SĘDZIOWIE

Sędzia główny: podinsp. Marek Konkolewski (Biuro Ruchu Drogowego KGP w Warszawie)

„Test pisemny”
Kierownik konkurencji: Ryszard Musiał (egzaminator WORD Krosno)
Sędziowie pomocniczy: Anna Nawracaj-Rozwadowska, Leszek Gągoł, Ewelina Nechrebecka, Andrzej Zając, Jerzy Niepokój (egzaminatorzy i inspektorzy WORD Krosno).

„Miasteczko Ruchu Drogowego”
Kierownik konkurencji: Kazimierz Barański (KPP Brzozów)
Sędziowie pomocniczy: kom. Wojciech Szczepański, podkom. Renata Mazan, podkom. Grzegorz Kiebała, mł.asp. Paweł Grześ (WRD KWP w Rzeszowie), Bartosz Świerczek, Andrzej Zajdel, Grzegorz Smagacki (KPP Jasło).

„Rowerowy Tor Przeszkód”
Kierownik konkurencji: Adam Smorul (ZSM nr 3 w Jaśle)
Sędziowie pomocniczy: Roland Szafarz, Krzysztof Godek, Bogusław Muszański, Lucjan Bartuś, Marian Baran (JKMiRD) oraz uczniowie klasy mundurowej ZS w Trzcinicy.

„Pierwsza pomoc przedmedyczna”
Kierownik konkurencji: Zbigniew Moskal, Justyna Puchyrska (JKMiRD)
Sędziowie pomocniczy: Anna Sikora, Magdalena Adam, Mateusz Domaradzki, Wioleta Zawadzka (JKMiRD)

KOMISJA OBLICZEŃ:

Kierownik komisji: Jerzy Adam (JKMiRD)
Członek komisji: Artur Domasławski (ZSM nr 3 w Jaśle), Jan Jędrzejko (ZO PZM Rzeszów)

Rajd Nawigacyjny w Tarnowie

W dniu 15.06.2013 r. Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K-Team zorganizowało: Ogólnopolską Rodzinną Imprezę Motoryzacyjną „MOTO FAMILIADA 2013”, w ramach której odbyła się: VII Runda Turystycznego Pucharu Polski, IV Runda Rodzinnych Samochodowych Mistrzostw Tarnowa, III Runda Nawigacyjno-Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Krakowskiego i II Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego.

Do przejechania były dwa odcinki o długości 23km oraz 50km. Na wstępie załogi przejeżdżały próbę sprawnościową zorganizowaną na Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Natomiast po zakończeniu odcinków nawigacyjnych załoga zmierzyła się na torze gokartowym SPEED RACE.

W Tarnowie JKMiRD reprezentowała załoga w składzie: Magdalena Adam (kierowca) i Jerzy Adam (pilot). Pomocnikiem załogi była Beata Szatkowska (Automobilklub Małopolski w Krośnie) – zajmując III miejsce w klasyfikacji generalnej.

Uroczyste podsumowanie programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” w roku szkolnym 2012/2013

Finał programu miał miejsce 19 czerwca br. w siedzibie LOTOS Infrastruktura Jasło S.A.

Ponad dwieście prac napłynęło na tegoroczną edycję konkursu plastycznego pod hasłem „Uwolnić odblaski” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”. Ich autorami są uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych z całego powiatu jasielskiego. Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku za pośrednictwem Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego wyposażyła ich na początku roku szkolnego w pakiety edukacyjne i elementy odblaskowe.

Program profilaktyczny pod hasłem „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” realizowany jest na terenie województwa pomorskiego, powiatu bielskiego i powiatu jasielskiego, czyli w tych miejscach, gdzie swoje spółki posiada sponsor tytularny akcji – Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku. Na pomocy zawartego sześć lat temu porozumienia (umowy są odnawiane co rok) realizatorem przedsięwzięcia w naszym regionie jest Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.

Program przebiega dwuetapowo: na początku nowego roku szkolnego do wszystkich pierwszoklasistów trafiają odblaskowe maskotki i pakiety edukacyjne, w których zawarte są: książeczka, materiały edukacyjne na płycie CD oraz gra planszowa. W roku szkolnym 2012/2013 takich materiałów rozdysponowano na wszystkie szkoły podstawowe powiatu jasielskiego prawie 1 200 sztuk.

Do organizatora konkursu (w powiecie jasielskim zgłoszenia przyjmowano do dnia 20 maja włącznie) napłynęło w tym roku nieco ponad dwieście prac reprezentujących szkoły podstawowe ze wszystkich gmin powiatu jasielskiego. Dzieci, pod opieką wychowawców czy rodziców, starannie przygotowują swoje rysunki mając już w wieku siedmiu lat wpojoną podstawową wiedzę jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Ale mogą też liczyć na cenne nagrody przygotowane przez Grupę LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Laureatka pierwszego miejsca, którą została Patrycja Rolak ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej (gmina Brzyska) rower górski, kask, zestaw ochraniaczy, kamizelkę odblaskową, plecak, grę edukacyjną oraz przybory szkolne. Szkoła, do której uczęszcza, dostała z kolei dwa rowery górskie wyposażone w kaski ochronne oraz zestaw mini znaków drogowych, które z pewnością posłużą placówce do organizacji dodatkowych zajęć z wychowania komunikacyjnego.

Ponadto wójt gminy Brzyska Rafał Papciak wręczył dziewczynce ogromnego pluszowego misia ubranego w kamizelkę odblaskową, tablet i gadżety promocyjne z logotypem samorządu.

Patrycja jest autorką pracy zatytułowanej „Odblask to Anioł Stróż”, która spodobała się najbardziej komisji, w skład której weszli (podobnie jak w latach ubiegłych): Agata Pucykowicz – kierownik artystyczny Zespołu Folklorystycznego „Kaśka” w Dębowcu (przewodnicząca jury), Wojciech Tomkiewicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie (zastępca przewodniczącej jury) oraz Dorota Krygowska – specjalistka ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w krośnieńskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (sekretarz jury).

Drugie miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wincentego Witosa w Osobnicy (gmina Jasło) Dawid Szostak, a nagrodę jaką otrzymał to zestaw składający się z: rolek, kasku, ochraniaczy, kamizelki odblaskowej, plecaka, gry edukacyjnej oraz przyborów szkolnych.

Na trzecim miejscu uplasowała się uczennica Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie (gmina Skołyszyn) Luiza Kiełtyka. W nagrodę za zajęcie ostatniego miejsca na podium otrzymała: plecak, zestaw gier edukacyjnych, kamizelkę odblaskową oraz przybory szkolne. Drobne upominki przekazał jej też wójt gminy za pośrednictwem podinspektora do spraw obrony cywilnej, wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Urzędu Gminy w Skołyszynie Stanisława Święcha.

Grupa LOTOS S.A. uhonorowała też opiekunów autorów trzech najlepszych prac przekazując im w tym roku drobne upominki firmowe.

Komisja konkursowa postanowiła ponadto wyróżnić prace siedmiu autorów: Aleksandry Bemben z Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle (miasto Jasło), Emilii Frankiewicz ze Szkoły Podstawowej w Krempnej (gmina Krempna), Julii Durał ze Szkoły Podstawowej w Makowiskach (gmina Nowy Żmigród), Natalii Mastaj ze Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej (gmina Osiek Jasielski), Sylwii Jurusik ze Szkoły Podstawowej w Umieszczu (gmina Tarnowiec), Martyny Sokołowskiej ze Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach (miasto i gmina Kołaczyce) oraz Patrycji Zoły ze Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Dębowcu (gmina Dębowiec). Cała siódemka otrzymała: zestaw gier edukacyjnych, plecak, kamizelkę odblaskową i przybory szkolne.

Na konkurs spłynęły prace z następujących placówek:
– miasto Jasło – 33 prace (Szkoła Podstawowa nr 1 – 10 prac, Szkoła Podstawowa nr 4 – 4 prace, Szkoła Podstawowa nr 6 – 5 prac, brak oświadczeń dyrektora; Zespół Szkół Miejskich nr 2 – 7 prac, Szkoła Podstawowa nr 7 – 5 prac, Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 – 2 prace),
– miasto i gmina Kołaczyce – 16 prac (Szkoła Podstawowa w Sowinie – 2 prace, Społeczna Szkoła Podstawowa w Krajowicach – 4 prace, ZSPiG w Kołaczycach – 10 prac)
– gmina Brzyska – 10 prac (Szkoła Podstawowa w Brzyskach – 3 prace, Szkoła Podstawowa w Błażkowej – 1 praca, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej – 6 prac),
– gmina Dębowiec – 30 prac (Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej – 3 prace, Szkoła Podstawowa w Dobryni – 7 prac, Szkoła Podstawowa w Duląbce – 1 praca, Szkoła Podstawowa w Dębowcu – 8 prac, Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 4 prace, brak oświadczenia dyrektora, Szkoła Podstawowa w Cieklinie – 7 prac – dostarczono po terminie w dniu 03.06),
– gmina Jasło – 19 prac (Szkoła Podstawowa w Niepli – 3 prace, Szkoła Podstawowa w Warzycach – 7 prac, Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy – 7 prac, Szkoła Podstawowa w Opaciu – 2 prace – dostarczono po terminie w dniu 29.05),
– gmina Krempna – 8 prac (Szkoła Podstawowa w Krempnej – 8 prac),
– gmina Nowy Żmigród – 29 prac (Szkoła Podstawowa w Łysej Górze – 5 prac, Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie – 10 prac, Szkoła Podstawowa w Makowiskach – 1 praca, Szkoła Podstawowa w Desznicy – 1 praca, Szkoła Podstawowa w Nienaszowie – 7 prac, Szkoła Podstawowa w Łężynach – 5 prac),
– gmina Osiek Jasielski – 29 prac (Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce – 2 prace, Szkoła Podstawowa w Załężu – 2 prace, Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej – 6 prac, ZSI Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim – 8 prac, Szkoła Podstawowa w Samoklęskach – 8 prac, Szkoła Podstawowa w Mrukowej – 3 prace),
– gmina Skołyszyn – 19 prac (Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym – 3 prace, Szkoła Podstawowa w Lisowie – 6 prac, Szkoła Podstawowa w Harklowej – 10 prac),
– gmina Tarnowiec – 11 prac (Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 4 prace, Szkoła Podstawowa w Umieszczu – 3 prace, Szkoła Podstawowa w Łajscach – 4 prace).

Policję na uroczystym zakończeniu programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” w roku szkolnym 2012/2013 i finale konkursu plastycznego „Uwolnić odblaski” reprezentowali ponadto: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nadkom. Zdzisław Sudoł, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle podinsp. Andrzej Przebięda i Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle podkom. Łukasz Gliwa, a samorząd: II Zastępca Burmistrza Miasta JasłaLeszek Znamirowski, przewodniczący Komisji Kultury przy Radzie Powiatu w Jaśle Zbigniew Dranka i wójt gminy Brzyska Rafał Papciak.

Patronat medialny nad jasielską edycją programu sprawował portal regionalny terazJaslo.pl.

Obsługa Rajdu w Bieczu

W dniach 28-29 czerwca 2013 Automobilklub Biecki zorganizował: KONKURSOWĄ JAZDĘ SAMOCHODEM „II Classicauto Rajd Magurski” Memoriał Aleksandra Sobańskiego pod Honorowym patronatem Starosty Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza.

Obsługę sędziowska na odcinku Sośniny (odcinek 5, 8 i 11) zapewnili sędziowie JKMiRD:
Magdalena Adam i Beata Szatkowska (Automobilklub Małopolski) – sędziowie PKC,
Jerzy Adam i Marian Baran – sędziowie na starcie,
Mateusz Domaradzki i Krzysztof Sitek (Automobilklub Biecki) – meta lotna,
Krzysztof Godek, Kinga Wilczak i Julia Adam – meta stop.

Na samochodzie AUSTIN z 1968 r. w Rajdzie II Classicauto Rajd Magurski JKMiRD reprezentowała załoga w składzie: Radzik Grzegorz – kierowca wraz Radzik -Trybus Małgorzata – pilot. W klasie historycznej zajęli I-miejsce zdobywając 970,02 pkt.