Krótki zarys historii

W Jaśle od 1977 r. rozpoczyna swoją działalność Delegatura Automobilklubu Krośnieńskiego, a po zmianach nazwy A. Małopolskiego do chwili zaprzestania swej działalności tj. do lat dziewięćdziesiątych. Siedziba Delegatury mieściła się w Ośrodku Szkolenia Kierowców Polskiego Związku Motorowego w Jaśle przy ul. Bednarskiej a następnie przy ul. Tkaczowej 18. Po rozwiązaniu i zaprzestaniu swej działalności Jasielska Delegatura Automobilklubu Małopolskiego nie pozostawiła za ten okres swej działalności żadnej dokumentacji. 

W kwietniu 1997 r. z inicjatywy kilku działaczy m.in.: Romana Tuleji, Stanisława Radzika, Józefa Biernackiego działaczy byłej delegatury Automobilklubu Małopolskiego, która postanowiła jako grupa inicjatywna zwołać i doprowadzić do zebrania założycielskiego i do powołania; Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

I tak w dniu 12 kwietnia 1997 r. doszło do pierwszego spotkania grupy inicjatywnej oraz 20 innych osób na którym to omówiono potrzebę powołania Stowarzyszenia na ziemi jasielskiej działającego na rzecz zmotoryzowanych oraz najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego pod nazwą: Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.

Na spotkaniu tym założyciele wyłonili Zarząd, Komisje Rewizyjną oraz przyjęli Statut Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Siedzibą JKMiRD został Ośrodek Szkolenia Kierowców PZM przy ul. Tkaczowa 18. W szybkim tempie dalej potoczyły się kolejne działania -uzyskano nr statystyczny Regon, NIP oraz konto w Banku, a już w dniu 7 maja 1997 r. Sąd Wojewódzki w Krośnie postanowieniem sygn. akt Ns Rej. SZS 17/97 postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń w dziale A: Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego z siedzibą w Jaśle ul. Tkaczowa 18.

Logo w kształcie koła samochodowego, a w otoku tego koła napis: Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w którego w centralnej części wpisane jest logo Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego opracował graficznie i wykonał kolega Józef Biernacki. Logo zostało zaakceptowane i przyjęte przez Zarząd Klubu jako znak logo JKMiRD.

W dniu 29 listopada 1997 r. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie podjął uchwałę o przyjęciu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w Jaśle na członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

W 2000 r. Ośrodek Szkolenia Kierowców PZM zostaje rozwiązany, a budynek Ośrodka sprzedany. Klub znalazł się bez siedziby ale nie na długo. Staraniem naszych działaczy już w dniu 26 lipca od przychylności Władz Urzędu Miasta Jasła otrzymaliśmy w formie użyczenia pomieszczenie w budynku przy ul. Piotra Skargi 86/9 w Jaśle o powierzchni 20m2. Działacze JKMiRD przystąpili do adaptacji tego pomieszczenia, a skromne wyposażenie w formie darowizny dla Klubu uzyskaliśmy od prezesa Andrzeja Lubasa Okręgowego Zarządu Działalności Gospodarczej Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie.

Od samego początku swej działalności JKMiRD corocznie wspólnie z Jasielską Policją organizuje Finały Turniejów BRD i Młodzieżowe Turnieje Motoryzacyjne. W latach od roku 1998 do 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Jaśle i JKMiRD wspólnie organizowało corocznie Jasielskie Turystyczno – Nawigacyjne Rajdy Samochodowe „Podkarpacie”.

Od 2001 r. corocznie w dniu 11 listopada JKMiRD organizuje; Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości KJS dla uczczenia kolejnych rocznic Odzyskania Niepodległości przez Nasze Państwo.

W dniu 19 kwietnia 2002 r. uroczyście obchodziliśmy Jubileusz V – lecia Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego a wśród zaproszonych Gości swoją obecnością zaszczycił nas min;

Stanisław Zając – Wicemarszałek Sejmu RP,

Maria Kurowska – Przewodnicząca Rady Powiatu,

Józef Folcik – Prezes Rafinerii Jasło,

Agata Wożniak – Marketing Rafinerii Jasło,

Krzysztof Wnęk – Wice burmistrz Miasta Jasła,

Zbigniew Grasela – Wice starosta Jasła,

Roman Holzer – Prezes ZO PZM Rzeszów,

Jan Jedrzejko – Wiceprezes ZO PZM Rzeszów,

Jerzy Czech – Dyrektor WORD Krosno,

Roman Stanisław – Wójt Gminy Korczyna,

Krzysztof Guzik – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle,

Waldemar Pieniowski – Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie,

Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy PSP w Jaśle,

Ryszard Dzik – Prezes SON Jasło.

W dniu 18 października 2002 r. po zwolnieniu się drugiego pomieszczenia obok zajmowanego w tym samym budynku otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Jasła drugie pomieszczenie o tej samej powierzchni w którym urządziliśmy salę przeznaczoną na spotkania Klubowe, szkolenia dla sędziów PZM oraz na prowadzenie wykładów z zakresu ratownictwa drogowego.

Od dnia 23 września 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. JKMiRD realizował autorski program Marka Cecuły i Józefa Biernackiego „Mam 10 lat i kartę rowerową” wykonano plansze znaków drogowych które nieodpłatnie zostały przekazane do Szkół podstawowych powiatu jasielskiego w program ten włączyła się Rafineria Jasło, Sieć Sklepów MPM oraz PZU Jasło.

W 2004 r. JKMiRD był organizatorem Mistrzostw Polski w Ratownictwie Drogowym, a bazą Mistrzostw był Dębowiec.

W 2004 r. załoga JKMiRD reprezentując Rafinerię Jasło w składzie Aleksandr Borkowski i Jacek Borkowski na Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Drogowym w Warszawie zdobyła indywidualnie Tytuł Mistrza Polski.

W 2005 r. JKMiRD był organizatorem I-go Jasielskiego Samochodowego Rajdu Turystycznego szlakiem Ignacego Łukasiewicza.

W 2005 .r od Urzędu Gminy Dębowiec uzyskaliśmy w formie użyczenia grunty nieużytki (piękny kanion) o powierzchni około 5ha na którym to działacze Sekcji Samochodów Terenowych urządzili tor do jazd samochodami terenowymi.

Także w 2005 r. powołano w JKMiRD Sekcję Samochodów Terenowych 4×4 której przewodniczącym został kolega Wiesław Pająk oraz Sekcję Turystyki Motorowej której przewodniczącym został kolega Aleksander Borkowski.

W dniu 17 marca 2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego postanowił wpisać; Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w Jaśle przy ul. Ks. Piotra Skargi 86/9 do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000253621.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego posiada doświadczoną kadrę Instruktorów Ratownictwa Drogowego oraz sprzęt dydaktyczny ufundowany przez Rafinerię Jasło oraz WORD Krosno do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach drogowych czyli Ratowników Drogowych. Ponadto w 2000 r. i 2001 r. wydany został Kodeks Rowerzysty i Motorowerzysty przy wydatnym wsparciu Rafinerii Jasło i innych, a opracowany przez autorów JKMiRD Marka Cecułę i Józefa Biernackiego. Kodeks ten nieodpłatnie otrzymały dzieci klas IV Szkół Podstawowych powiatu jasielskiego.

W dniu 20 maja 2006 r. organizowaliśmy I Zlot Szkoleniowy Ratowników Drogowych na Ziemi Przemyskiej.

Do chwili obecnej wysiłkiem działaczy JKMiRD oraz Urzędu Miasta Jasła przeprowadziliśmy remonty n/w: wymiana 4 okien, 3 drzwi, remont toalety wyłożenie płytek ceramicznych , naprawa schodów wraz z położeniem płytek ceramicznych, wykonanie dojścia do budynku z chodnika do schodów które wyłożono kostką brukową, malowanie i naprawa ogrodzenia, wykonano nową instalację elektryczną w pomieszczeniach, wykonano tablicę ogłoszeń zewnętrzną i wewnętrzną, wykonano 2 maszty oraz zainstalowano zewnętrzną lampę oświetleniową przed budynkiem, urządzono trawnik wspólnie z Nadzorem Wodnym ponadto zasadzono drzewka ozdobne.

Opracował: Józef Biernacki