Realizacja planu pracy 2007

Styczeń.

W dniach 03 – 05 stycznia br. przeprowadzono spis z natury przez Komisje w składzie: R. Sajdak – przewodniczący, R. Szafarz – członek, M. Baran – członek, informacji spisowych udzielał; J. Biernacki.

W dniu 12 stycznia br. przeprowadzono szkolenie dla Inspekcji Transportu Drogowego w  Rzeszowie z nowych wytycznych KRR oraz zmian w ustawie o PRD szkolenie przeprowadzili. Biernacki, G. Szudy. P. Miąsik.

W dniu 13 stycznia br. w posiedzeniu GK BRDiOŚ w Warszawie uczestniczył; J. Biernacki.

W dniu 16 stycznia br. odbyło się spotkanie członków społecznego Komitetu Budowy Miasteczka Ruchu Drogowego osobach: J. Biernacki, Z. Macocha, A. Dybaś oraz przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum  Nr 2 w Jaśle Janusz Wilczak.

W dniu 19 stycznia br. odbyło się posiedzenie OK. BRD PZM  w  Rzeszowie w którym uczestniczyli; J. Biernacki, J. Tarkowski.

W dniu 25 stycznia br. w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie K M Policji Krosno.

W dniu 31 stycznia br.  w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie przed III Magurskim Rajdem Zimowym w którym uczestniczyli: P. Paczosa, J. Biernacki, M. Baran. R. Szafarz, W. Pająk, R. Sajdak, B, Szatkowska, G. Fejklowicz, D. Tys. L. Czechowicz.

Luty.

W dniu 02 – 03 luty br. obsługa III Magurskiego Rajdu Zimowego: P. Paczona, J. Biernacki, M. Baran. R. Szafarz, W. Pająk, R. Sajdak, B. Szatkowska, G. Fejklowicz, D. Tys. L. Czechowicz.

W dniu 05 luty br. odbyło się I posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniach 09 – 11 luty br. w kursie na instruktorów ratownictwa drogowego uczestniczyli w Lublinie; Mariusz Przywara, Marek Kluz, Janusz Koszulinki, Bernard Rut, Łukasz Motyka, Bartosz Wajsztuch, Paweł Boho.

W dniu 10 luty br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze JKMiRD.

W dniach od 03 luty do 17 luty br. przeprowadzono Kurs nr 1/07 Ratownika Drogowego dla członków JKMiRD Przemyślu wykładowcami kursu byli; B. Wajsztuch, J. Tarkowski, J. Biernacki.

W dniu 17 luty br. odbył się egzamin na kursie ratowników drogowych nr 1/07 w Przemyślu.

W dniu 25 luty br. w Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym  Automobilklubu  Bieckiego uczestniczyła; B. Szatkowska.

W dniu 25 luty br. w podsumowaniu sezonu motorowego Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie uczestniczyli: J. Biernacki, M. Baran.

Marzec.

W dniu 03 marca br. obsługa Turnieju Piłki Siatkowej programu prewencji „Bezpieczny Powiat” (zabezpieczenie medyczne) J. Biernacki.

W dniu 05 marca br. odbyło się II posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 09 marca br. odbyło się w KPP Jasło wspólnie organizowane z JKMiRD spotkanie poświecone organizacji Turnieju RD i Motoryzacyjnego.

W dniu 11 marca br. w Zjeździe ZO PZM w Rzeszowie jako delegaci JKMiRD udział wzięli: J. Biernacki, B. Szatkowska, A. Lubas, K. Godek, J. Tarkowski, S. Radzik

W dniach od 12 marca do 20 kwietnia br. V-grup Medycznej Szkoły Policealnej im prof. Rudolfa Weigla w Jaśle odbywały się zajęcia praktyczne (ratownik medyczny).

W dniu 21 marca br. obsługa policyjnego programu prewencyjnego „Bezpieczny Powiat” na którym to został przeprowadzony Finał Turnieju Koszykówki dla szkół ponadgimnazjalnych Powitanie wiosny”  (zabezpieczenie medyczne) przeprowadził; J. Biernacki.

W dniu 23 marca br. odbyło się  posiedzenie WR BRD w którym uczestniczył; J. Biernacki. w tym samym dniu w siedzibie WSIZ w Rzeszowie odbyło się spotkanie poświęcone Ogólnopolskiej Akcji Pomocy Kierowcom „KRZYŚ”.

W dniach 30 marca do 01 kwietnia br. udział J. Biernackiego w spotkaniu w A. Głogów na temat omówienia spraw związanych z ratownictwem drogowym PZM.

W dniu 31marca br. obsługa zabezpieczenie medyczne Turnieju piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle; J. Adam.

Kwiecień.

W dniu 02 kwietnia br. obsługa Finału Gm. BRD w Gm. Brzyska: A. Przebięda, J. Biernacki.

W dniu 04 kwietnia br. wygłoszenie wykładu przez J. Biernackiego w WORD Rzeszów na temat pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych dla policjantów ruchu drogowego z terenu działalności WORD.

W dniu 12 kwietnia br. odbyło się uroczyste III posiedzenie Zarządu Klubu w X – rocznicę powołania do życia JKMiRD.

W dniu 13 kwietnia br. przeprowadzono Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Finał Powiatowy w ZS nr 1, obsługa:  M. Baran, P. Paczosa, A. Przebięda, A. Zajdel, J. Biernacki, komisja obliczeń Robert Rączka.

W dniu 13 kwietnia br. przeprowadzono Finał Powiatowy Policjant Ruchu Drogowego w siedzibie Klubu.

W dniu 19 kwietnia br. przeprowadzono Turniej BRD Finał Powiatowy w Gim. nr 2 obsługa: A. Smorul, A. Przebięda, A. Dybaś, J. Biernacki, komisja obliczeń R. Raczka. A. Domasławski.

W dniu 21 kwietnia br. udział załóg JKMiRD w Zlocie Ratowników Drogowych Stalowa Wola; J Adam – M. Adam, J. Tarkowski – T. Klaczkowski, B. Szatkowska – D. Kamińska, M. Baran – W. Zapór,  P. Boho – Ł. Motyka, M. Przywara, – M. Kluz, G. Kłusek – A. Kłusek.

W dniu 27 kwietnia br. obsługa konkurencji (pomoc przedmedyczna) na Finale Wojewódzkim Policjant Ruchu Drogowego w Rzeszowie; B. Szatkowska, A. Przebięda, J. Biernacki.

Maj.

W dniu 01 maja br. obsługa III Eliminacji Mistrzostw Okręgu w KJS A. Małopolski; Przewodniczący ZSS – J. Biernacki, Członek ZSS B. Szatkowska, Sędziowie: M. Dobrucki, S. Biernacki, B. Dzik.

W dniu 04 maja br. opis trasy (wykonanie ITINERERA) II Zlotu RD na Ziemi Przemyskiej.

W dniach od 02 kwietnia do 05 maja br. przeprowadzono Kurs nr 2/07 Ratownika Drogowego dla członków JKMiRD w Jarosławiu wykładowcami kursu byli; B. Wajsztuch , J. Tarkowski, J. Biernacki, B. Wieliczko.

W dniu 05 maja br. przeprowadzenie egzaminu RD JKMiRD  w na kursie nr 2/07 w Jarosławiu.

W dniu 12 maja br. udział w Środowiskowej Naradzie Delegatów GKBRDiOŚ w Warszawie J. Biernacki mandat nr 2 i M. Baran mandat nr 32.

W dniu 17 maja br. obsługa medyczna Powiatowej Majówki „Śladami Papieża Jana Pawła II” pokaz ratownictwa drogowego na polu namiotowym w Nowym Żmigrodzie;

A. Mercik,  M. Baran, J. Biernacki.

W dniu 19 maja br. organizacja II Zlotu Szkoleniowego Ratowników Drogowych PZM na Ziemi Przemyskiej. Zlot w całości  wizytowany był przez przewodniczącego KR Klubu Zdzisława Maciochę. Indywidualnie I miejsce zajęła załoga JKMiRD; Mariusz Przywara – Marek Kluz, Klubowo JKMiRD zajął II miejsce. JKMiRD reprezentowało 6 załóg szczegóły w dokumentacji Zlotu.

W dniu 23 maja br. udział J. Biernackiego w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu w przygotowaniu edukacyjnym dzieci do karty rowerowej motorowerowej.

W dniu 24 maja br. udział J. Biernackiego w Ośrodku Caritas Uherce w przygotowaniach policjantów do Finału Centralnego Policjant Ruchu Drogowego.

W dniu 26 maja br. udział J. Biernackiego, J. Tarkowskiego, T. Klaczkowskiego w WORD Przemyśl w obsłudze Finału Wojewódzkiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

W dniu 27 maja br. obsługa jazd obserwowanych samochodów terenowych Warzyce; J. Biernacki, M. Baran. P. Paczona R. Sajdak.

W dniu 30 maja br. spotkanie w siedzibie Klubu w sprawie MRD; A. Dybaś, R. Libucha, J. Biernacki, A. Kachlik

Czerwiec.

W dniu 01 czerwca br. obsługa „Międzynarodowego Dnia Dziecka” w MDK Jasło, organizacja  i obsługa „Rowerowego Toru Przeszkód”, sprawdzian testowy z prd; J. Biernacki, A. Smorul, A. Domasławski, R. Rączka, M. Przywara.

W dniu 02 czerwca br. organizacja z SON Jasło VIII Jasielskiego Turystyczno – Nawigacyjnego Rajdu Samochodowego „PODKARPACIE 2007” obsługa KJS, BK, Test BRD: J. Biernacki. K. Godek, R. Szafarz, M. Baran.

W dniach 16 – 17 czerwca br. obsługa XXXIII Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego III i IV Rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski i Eliminacji Strefy Europy Centralnej przez ratowników drogowych JKMiRD: D. Kamińska, M. Adam. P. Paczona, M. Baran, obsługa sędziowska: B. Dzik, M. Dobrucki, J. Biernacki, B. Szatkowska,

W dniu 30 czerwca br. odbył się w Warszawie Krajowy Zjazd PZM w którym uczestniczyli; jako Delegat JKMiRD Józef Biernacki oraz zaproszony Gość Andrzej Lubas.

Lipiec.

W dniu 05 lipca br. zabezpieczenie Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków przez działaczy JKMiRD: R. Szafarz. D. Kmińska, A. Mercik, P. Paczosa, J. Żołna, M. Baran, J. Biernacki, B. Muszyński, M. Błasik, L. Czechowicz.

W dniu 08 lipca br. obsługa konkurencji sportowych na Festynie sportowym w Lublicy; J. Biernacki, M. Baran.

W dniu 11 lipca br. odbyło się posiedzenie członków Zarządu i KR ZO PZM Rzeszów w którym uczestniczył reprezentując JKMiRD;  J. Biernacki.

W dniu 20 lipca br. w remizie OSP Wola Dębowiecka odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu (wznowieniu)  umowy użyczenia terenów do jazd samochodami terenowymi. Obecni na spotkaniu Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec, Sypień Wanda – Sołtys Wsi Wola Dębowiecka, Nowak Marian – radny RG Dębowiec, Bolek Jadwiga Rada Sołecka, Mroczka Bożena – Rada Sołecka, Stanek Jarosław – Rada Sołecka, Mroczka Bożena – Przewodnicząca Rady Sołeckiej, Nowak Marian – Rada Sołecka ze strony JKMiRD: Józef Biernacki – prezes i Bogdan Muszański – sekretarz Sekcji 4×4 TRAPER.

W dniu 2 lipca br. spotkanie  członków komitetu w sprawie budowy MRD w siedzibie Klubu.

W dniu 27 lipca br. udział; J. Biernackiego, w uroczystościach z okazji  Święta Policji w Jaśle.

Sierpień.

W dniu 05 września br. w posiedzeniu GK BRDiOŚ w Warszawie uczestniczył; J. Biernacki.

W dniu 01.08.br. odbiór leg. czł. z ZO PZM Rzeszów, odbiór dokumentacji rejestrowej KRS.

W dniach 10 -11 br. sierpnia obsługa sędziowska oraz zabezpieczenie medyczne 16 Rajdu Rzeszowskiego przez osoby: Sędziowie B. Szatkowska. M. Adam, M. Baran, J. Biernacki, Zabezpieczenie medyczne Rajdu G. Kłusek, A. Kłusek.

W dniu 12 sierpnia br. organizacja „ IV Zlotu Samochodów Terenowych” Wola Dębowiecka. pod Honorowym Patronatem Posła na Sejm RP Stanisława Zająca oraz  Wójta Gminy Dębowiec. Dyrektor Zlotu: Roland Szafarz. Sędziowie: K. Godek, M. Adam, M. Baran. P. Paczona. Organizator: J. Biernacki. Kierownik biura Zlotu: I. Hawliczek, Kierownik komisji obliczeń: Raczka, Kierownik trasy: B. Muszański.

W dniu 17 sierpnia br. udział J. Biernackiego w zebraniu organizacyjnym Delegatury Jarosławsko – Przemyskiej w Jarosławiu.

Wrzesień.

W dniu 01.09.br.   obsługa Super OS organizowanego przez A. Biecz jako członek ZSS brała udział: B. Szatkowska.

W dniach  od 01 – 02 września br. obsługa sędziowska XI Zlotu Samochodów Terenowych Czarnorzeki – Korczyna organizowanego przez UG Korczyna, GOK Korczyna oraz  JKMiRD;

J. Biernacki – Komandor Zlotu, W. Tomkiewicz – Dyrektor Zlotu,

R. Szafarz – Sędzia Główny. M. Baran, B. Biernacki, J. Adam – sędziowie odcinków,

L. Rychlicka i E. Szafarz – asystenci sędziego.

W dniach od 08 – 09 września br. załogi JKMiRD w składzie; A. Borkowski – J. Borkowski, B. Szatkowska – D. Kamińska, J. Tarkowski – A. Malawska, M. Przywara – M. Kluz, M. Baran – W. Zapór, G. Kłusek – A. Kłusek w IX Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Ratowników Drogowych PZM – Czudec.

W dniach od 14 – 16 września br. ratownicy drogowi JKMiRD brali udział X Jubileuszowych Mistrzostwach Polski Ratowników Drogowych PZM w składzie; A. Borkowski – J. Borkowski, B. Szatkowska – D. Kamińska, J. Tarkowski – A. Malawska, M. Przywara – M. Kluz, A. Borkowski – J. Borkowski zdobyli indywidualnie Mistrza Polskie w Ratownictwie Drogowym, JKMiRD zdobył Mistrza Polski w kategorii Klubowej. Natomiast załogi jako reprezentacja ZO PZM Rzeszów zdobyła wicemistrzostwo Polski w kategorii Okręgów PZM.

Październik.

W dniu 02 października br. odbyło się uroczyste spotkanie u Pani Marii Kurowskiej Burmistrz Miasta Jasła z Mistrzami Polski w Ratownictwie Drogowym  A. Borkowski – J. Borkowski oraz prezesem JKMiRD J. Biernackim.

W dniu 07października br organizacja „ V Zlotu Samochodów Terenowych” pod Honorowym Patronatem Posła na Sejm RP Stanisława Zająca oraz  Burmistrza Miasta Jasła Pani Marii Kurowskiej oraz Wójta Gminy Dębowiec, Wicemarszałka Woj. Podkarpackiego Bogdana Rzońcy oraz Dyrektora WORD Krosno Jerzego Czecha.

W dniach 13-14 października br. obsługa Wyścigu Górskiego Korczyna przez sędziów i ratowników JKMiRD: M. Adam. M. Baran, B. Dzik, M. Dobrucki, J. Biernacki, G. Biernacki, B. Szatkowska.

W dniu 20 października br. udział w Środowiskowej Naradzie Delegatów GKBRDiOŚ w Warszawie J. Biernacki mandat nr 2 i M. Baran mandat nr 32.

Listopad.

W dniu 04 listopada br. udział w VIII Eliminacji Mistrzostw Okręgu PZM w KJS organizowanym przez A. Małopolski jako przewodniczący ZSS Kol. J. Biernackiego, sędziowie JKMiRD:  J. Adam, M. Adam, B. Szatkowska, M. Baran.

W dniu 05 listopada  br. odbyło się IV posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 11 listopada br. organizacja „VII Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości” który był jednocześnie X Eliminacją  Mistrzostw Okręgu PZM w KJS. Dyrektor Rajdu Roland Szafarz, w Rajdzie wzięło udział 41 załóg.

Po zakończeniu Rajdu odbyło się  podsumowanie sezonu 2007 na, którym to Przewodniczący Kapituły „ORŁY 2006” Pan Józef Folcik wręczył zasłużonym osobom  za wspieranie działalności

Klubu na rzecz BRD dzieci i młodzieży kolejnych 9 kolejnych  numerowych statuetek „ORŁY 2006” dla nw. osób;

Stanisław Bolek Prezes Firmy LAMP-ART  Nr 19,

Maria Kurowska Burmistrz Miasta Jasła, NR 20,

Andrzej Dybaś Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Jasła, Nr 21,

Jan Krzyżak Prezes Firm WOD – Kan. Jasła, Nr 22,

Stanisław Zając Prezes Firmy LAMP-ART Nr 23,

Stanisław Jureczko Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, Nr 24,

Jerzy Czech Dyrektor WORD Krosno, Nr 25,

Adam Matuszewski Prezes RDP Jasło, Nr 26,

Jan Jędrzejko Wiceprezes ZO PZM Rzeszów, Nr 27.

Ponadto zostały wręczone Medale PZM za wspieranie sportów motorowych dla:

Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło, oraz Panów:

Zbigniewa Myśliwca,

Bogdana Rzońcy,

Andrzeja Przebiędy,

Zbigniewa Staniszewskiego,

Franciszka Labuta.

W dniach od 14 – 17 listopada br. przeprowadzono zajęcia z pierwszej pomocy dla pracowników IPN Rzeszów przez J. Biernackiego.

V Ogólnopolskie Warsztaty Szkoleniowe dla Instruktorów Ratownictwa Drogowego, Lublin, 24 -25 listopad br. Organizator: Zarząd Okręgowy PZM Lublin.

Udział w warsztatach szkoleniowych uczestniczyli: Beata Szatkowska, Dorota Kamińska, Mariusz Przywara.

W dniu 21 listopada br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przeprowadził spotkanie: Józef Biernacki  na temat „Uczę się bezpiecznie poruszać się po drogach”.

W dniu 24 listopada br. w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi Jasielskie Centrum Kształcenia przeprowadzono zajęcia dla studentów II roku SUM o kierunku psychopedagogika specjalność  „Promocja Zdrowia”  z pierwszej pomocy które  przeprowadził: Józef Biernacki.

Podpisanie umowy z LOTOS Gdańsk na przeprowadzenie akcji w 2008 r.; „Droga bezpieczna do szkoły z LOTOSEM” – światełka odblaskowe  i konkurs rysunkowy o tej samej tematyce.

Grudzień.

W dniu 02 grudnia br. w obsłudze KJS organizowanego przez A. Biecz jako członek ZSS brała udział: Beata Szatkowska.

W dniu 07- 08 grudnia br. przeprowadzono zajęcia z pierwszej pomocy dla pracowników Domu Dziecka w Strzyżowie przez J. Biernackiego.

W dniu 12 grudnia br. złożenie wniosku przez J. Biernackiego w KRS Rzeszów o dokonanie zmian w Statucie JKMiRD oraz składzie Zarządu Klubu jaki nastąpił po WZ.

W dniu 19 grudnia br.  posiedzenie WR BRD Urząd Marszałkowski Rzeszów udział: J. Biernacki.

W dniu 28 grudnia br. odbyło się V posiedzenie Zarządu Klubu.

W dniu 31 grudnia br. przygotowania do spisu z natury w siedzibie Klubu przez komisję spisową w osobach; Marian Baran, Lesław Czechowicz, Radosław Sajdak.