Statut Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

Statut JKMiRD