Aktualności

Walne Zebranie Członków JKMiRD

ZAPROSZENIE

na Walne ( Sprawozdawczo- Wyborcze) Zebranie Członków Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

które odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 roku
( piątek ) o godzinie 18:00 w pierwszym terminie

o godzinie 18:30 w drugim terminie

Zebranie odbędzie się w siedzibie
Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

38-200 Jasło, ul. Piotra Skargi 86/9

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania i powitanie gości

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania

 3. Zatwierdzenie porządku obrad

 4. Wybór Komisji:
  a. Mandatowej
  b. Wyborczej
  c. Uchwał i Wniosków

 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego za okres 2019-2022

 1. Przedstawienie sprawozdania pracy Komisji Rewizyjnej JKMiRD za okres 2019-2022

 2. Stwierdzenie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania

 3. Głosowanie w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

 4. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 5. Wybór Delegatów na Walny Zjazd Zarządu Okręgowego PZM

 6. Dyskusja

 7. Sprawozdanie Komisji Wyborczej

 8. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej (15 minut)

 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

 10. Przyjęcie wniosków i uchwał

 11. Zakończenie Zebrania

Przypominamy, że w Walnym Zebraniu Członków mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które uregulowały składki członkowskie za 2023 rok.

Wysokość składki członkowskiej JKMiRD w 2023 roku wynosi 60 zł.

Nr konta JKMiRD do wpłat składek: Bank Pekao SA I Oddział w Jaśle

46 1240 2337 1111 0010 9874 6410

Składkę członkowską można będzie również uiścić gotówką przed Walnym Zebraniem Członków w siedzibie Klubu.

Zarząd JKMiRD