Aktualności

III Posiedzenie PWR BRD 2017

W dniu 21 września 2017 r. o godz. 10,00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie odbyło się wyjazdowe III Posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tematyka posiedzenia PWR BRD:

1). Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2). Ocena systemu egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców.

3). Informacja o działaniach w zakresie brd podejmowanych przez WORD-y w pierwszej połowie 2017 r. na przekładzie WORD Tarnobrzeg.

4). Sprawy różne.

5). Korzystanie z infrastruktury Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Stopnia Podstawowego w Krośnie.

W posiedzeniu uczestniczył członek PWR BRD Józef Biernacki – działacz JKMiRD.

(JB)