Aktualności

Odblaski od WORD-u dla jasielskich „pierwszaków”

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie zorganizował (16.01) spektakl promujący zasady bezpiecznego poruszania się po drogach przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Spotkanie było adresowane do pierwszoklasistów z jasielskich szkół podstawowych.

Spotkanie odbyło się w Jasielskim Domu Kultury, a zorganizowali je: zastępca dyrektora WORD Bogusław Kolarczyk i Wacław Dusza, radny Rady Miejskiej Jasła. Na zaproszenie do udziału w nim odpowiedzieli: II Zastępca Burmistrza Miasta Jasła Leszek Znamirowski, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle Andrzej Wędrychowicz, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Jaśle Andrzej Przebięda oraz dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego reprezentował prezes Zarządu Józef Biernacki.

(DP)