Aktualności

Zjazd Okręgowy PZM w Rzeszowie (zapowiedź)

Sześciu delegatów wybranych podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków będzie reprezentował‚o Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego podczas Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, który odbędzie się™ w dniu 27 marca 2011 roku. Początek obrad o godzinie 11-stej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

Otwarcie Zjazdu i powitanie gości.

Wybór Przewodniczącego Zjazdu, jego Zastępcy i Sekretarza.

Wręczenie odznaczeń„ i wyróżnień„.

Zatwierdzenie regulaminu obrad i regulaminów Komisji Zjazdowych.

Wybór Komisji Zjazdowych:

a/ mandatowej

b/ Wyborczej

c/ Wniosków i Uchwał‚

Sprawozdanie z dział‚alności Zarządu Okręgowego PZM w latach 2007-2010.

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

Dyskusja.

Rozpatrzenie wniosków wysuniętych przez Okręgową… Komisję™ Rewizyjną….

Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Wybory władz okręgowych PZM i delegatów na Krajowy Zjazd PZM.

Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał‚.

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

Podjście uchwał‚y programowej.

Zamknięcie obrad.

 

Delegatami JKMiRD będą…: Jan Jędrzejko, Józef Biernacki, Zdzisław Maciocha, Jarosław Skolik, Jerzy Tarkowski i Roland Szafarz.

 

Damian Palar

(JKMiRD)