Aktualności

Zabezpieczenie Medyczne Turnieju

W dniu 21 marca br. na obiektach MOSiR Jasło w ramach programu prewencji kryminalnej „Bezpieczny Powiat” został‚ zorganizowany turniej koszykówki dla uczniów Szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego przez Komendę™ Powiatową… Policji w Jaśle, przy udziale Starostwa Powiatowego i MOSiR Jasło. Zabezpieczenie medyczne uczestnikom turnieju zapewniś‚ JKMiRD.