Turnieje 2015

[ZAKOŃCZONE]

Komitet organizacyjny finału powiatowego 38. OTBwRD i 19. OMTM
– PRZEWODNICZĄCY – Józef Biernacki, prezes Zarządu JKMiRD
– ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Andrzej Przebięda, Naczelnik WRD KPP Jasło
– SEKRETARZ – Damian Palar, JKMiRD
– CZŁONEK – Grzegorz Smagacki, WRD KPP Jasło
– CZŁONEK – Adam Smorul, ZSM nr 3 w Jaśle
– CZŁONEK – Artur Domasławski, ZSM nr 3 w Jaśle
– CZŁONEK – Bogusław Muszański, JKMiRD

Spotkanie organizacyjne poświęcone finałom powiatowym turniejów:
25.02.2015, g. 10:00 – sala narad Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Ulica Tadeusza Kościuszki 26

XXXVIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Cele:
– Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
– Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
– Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
– Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu;
– Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz BwRD;
– Promocja regionu.

Uczestnicy:
– uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych powiatu jasielskiego;
– uczniowie klas 1-3 szkół gimnazjalnych powiatu jasielskiego.

Etapy:
– szkolny (w klasach) – do 20 kwietnia 2015
– gminny – do 30 kwietnia 2015
– powiatowy – do 15 maja 2015
– wojewódzki – do 31 maja 2015
– ogólnopolski – do 20 czerwca 2015

Eliminacje gminne powinny odbyć się pod patronatem Burmistrza Miasta lub Wójta Gminy. Za ich organizację odpowiedzialne są urzędy miast i gmin (inspektorzy ds. oświaty). Z każdych eliminacji należy przygotować wersję elektroniczną uwzględniającą: opis przebiegu wydarzenia, zaproszone osoby funkcyjne, reprezentacje biorące udział wraz z opiekunami, wykaz nagród i sponsorów, itp. Relację wraz z dokumentacją fotograficzną należy przesłać drogą elektroniczną na adres: jozef@jkmird.pl w celach promocyjnych przedsięwzięcia (publikacja na stronie internetowej stowarzyszenia, ewentualnie w zaprzyjaźnionych środkach masowego przekazu).

Zgłoszenie do finału powiatowego powinno zawierać (imię i nazwisko reprezentantów, imię i nazwisko opiekuna, pełne dane placówki edukacyjnej) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jozef@jkmird.pl w terminie do 25 kwietnia 2015 roku (włącznie).

Terminy:
– finał miejski w Jaśle (28.04.2015, g. 9:00 – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle)
– finał powiatowy (7.05.2015, g. 9:00 – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle)
– finał wojewódzki (29.05.2015 r. godz.8,00 Tryńcza Szkoly Postawowe, natomiast Szkoly Gimnazjalne 26.05.2015 r. godz.8,00 Sędziszow Małopolski)
– finał krajowy Szkoły Podstawowe Włoszczowa (woj. świętokrzyskie 8-10.06.2015 r. Gimnazja Włoszczowa (woj. świetokrzyskie) 10-12.06.2015 r.

Organizatorzy szczebla powiatowego:
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego,
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle – Wydział Ruchu Drogowego,
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
Urzędy Miast i Gmin powiatu jasielskiego,
Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle,
Inne zainteresowane podmioty i/lub osoby fizyczne.

Patroni honorowi:
Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Paweł Filipek
Starosta jasielski Franciszek Miśkowicz
Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian

Patroni medialni:
Portal regionalny terazJaslo.pl
Miesięcznik „Obiektyw Jasielski”
Internetowa Telewizja Południe

Uczestnicy finału powiatowego – szkoły podstawowe:

Reprezentuje Nazwa placówki oświatowej Drużyna
Miasto Jasło  Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12  Mikołaj Rak, Aleksandra Leśniak, Artur Czech, Gabriela Hendzel, opiekun Adam Smorul
Miasto i Gmina Kołaczyce  Szkoła Podstawowa w Bieździedzy  Jonatan Maciejowski, Gabriel Hołda, Julia Ochałek, Wioleta Foryś, opiekun Wojciech Wiejowski
Gmina Brzyska  Szkoła Podstawowa w Wróblowej  Monika Szęszoł, Weronika Źrebiec, Tomasz Tutro, Łukasz Maguda, opiekun Anna Nowak
Gmina Dębowiec  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach Dębowieckich  Damian Burda, Mateusz Czajka, Urszula Łonicka, Natalia Rak, opiekun Magdalena Borowska
Gmina Jasło  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepli  Zuzanna Rec, Aleksandra Gałuszka, Piotr Bieszczad, Adrian Dunaj, opiekun Tomasz Porębski
Gmina Krempna  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krempnej  Eliza Potera, Weronika Miśkowicz, Adam Olchawa, Arkadiusz Źrebiec, opiekun Agnieszka Skocz
Gmina Osiek Jasielski  Szkoła Podstawowa Integracyjna im. św. Jana Kantego w Samoklęskach  Wioleta Szuma, Kinga Mastaj, Łukasz Toropiła, Kamil Gronek, opiekun Elżbieta Piwowar
Gmina Nowy Żmigród  Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie  Mateusz Dorociak, Szymon Sudyka, Oliwia Nawracaj, Justyna Głodziak, opiekun Barbara Marszał
Gmina Skołyszyn  Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Przysiekach  Karolina Głowacka, Karolina Lignar, Jakub Wszołek, Dawid Zwoliński, opiekun Agnieszka Wieczorek
Gmina Tarnowiec  Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim  Julia Zajchowska, Izabela Kubik, Przemysław Pęcak, Przemysław Syrek, opiekun Renata Syrek

Uczestnicy finału powiatowego – gimnazja:

Reprezentuje Nazwa placówki oświatowej Drużyna
Miasto Jasło  Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  Antoni Pasiowiec, Kacper Flis, Rafał Wiśniewski, opiekun Adam Smorul
Miasto i Gmina Kołaczyce  Gimnazjum w Bieździedzy  Szymon Sikora, Tomasz Gwiżdż, Ewelina Salacha, opiekun Wiesław Wiejowski
Gmina Brzyska  Gimnazjum w Wróblowej  Paulina Źrebiec, Patryk Piątek, Szymon Nowak, opiekun Anna Nowak
Gmina Dębowiec  Publiczne Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Cieklinie  Piotr Klimkiewicz, Paweł Sroka-Lewosz, Artur Szudy, opiekun Iwona Mikoś
Gmina Jasło  Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Szebniach  Paweł Szczyrba, Szymon Wójtowicz, Jakub Dubiel, opiekun Artur Antas
Gmina Krempna  Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Krempnej  Eryk Grzywacz, Sandra Leśniak, Szymon Bernacki, opiekun Agnieszka Skocz
Gmina Osiek Jasielski  Gimnazjum Integracyjne w Osieku Jasielskim  Tomasz Wasąg, Artur Pykosz, Krzysztof Śnieżek, opiekun Sylwia Toropiła
Gmina Nowy Żmigród  Gimnazjum w Nienaszowie  Krzysztof Więcek, Wojciech Munia, Piotr Mastej, opiekun Aneta Brągiel
Gmina Skołyszyn  Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie  Michał Syzdek, Marcin Sarnecki, Natalia Papciak, opiekun Monika Socha
Gmina Tarnowiec  Gimnazjum w Tarnowcu  Albert Dubiel, Wiktor Kobak, Gabriel Świstak, opiekun Stanisław Cichoń
Starostwo Powiatowe w Jaśle Gimnazjum Sportowe w ZS SASR w Trzcinicy Anna Bajorek, Krystian Wszołek, Piotr Czajka, opiekun Marek Bara

 

Do pobrania:
Regulamin – szkoły podstawowe (aktualny z dnia 11.08.2014) – .pdf
Regulamin – gimnazjum (aktualny z dnia 11.08.2014) – .pdf
Karta zgłoszenia – szkoły podstawowe – .pdf
Karta zgłoszenia – gimnazjum – .pdf
Zgoda na udział i oświadczenie o stanie zdrowia – .pdf
Zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych – .pdf

XIX OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY
Cele:
– Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej;
– Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego;
– Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
– Przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych;
– Promocja regionu.

Uczestnicy:
– pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego, posiadający prawo jazdy kategorii „B” (I Liceum Ogólnokształcące im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle, Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Jaśle, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. gen. Józefa Hallera w Jaśle, Zespół Szkół Budowlanych im. króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle, Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle, Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego SASR w Trzcinicy, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie)

Etapy:
– szkolny (w klasach) – do 30 kwietnia 2015
– powiatowy – do 15 maja 2015
– wojewódzki – do 31 maja 2015
– ogólnopolski – do 15 czerwca 2015
Eliminacje szkolne powinny odbyć się pod patronatem Dyrektora Szkoły. Za ich organizację odpowiedzialne są w/w placówki edukacyjne. Zgłoszenie (imię i nazwisko reprezentantów, imię i nazwisko opiekuna, pełne dane placówki edukacyjnej) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jozef@jkmird.pl.

Terminy:
– finał powiatowy Uwaga: termin ulegnie zmianie z dnia 14 maja na wcześniejszy! Ostateczny termin to: 29 kwietnia (środa) 2015 r. godz. 9,00
– finał wojewódzki 08 maja 2015 r. WORD Rzeszów
– finał ogólnopolski OMTM Żarnowiec (woj. śląskie) 12-13.06.2015 r.

Organizatorzy szczebla powiatowego:
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego;
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle – Wydział Ruchu Drogowego;
Starostwo Powiatowe w Jaśle;
Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie;
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie;
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie.

Patroni honorowi:
Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Paweł Filipek
Starosta jasielski Franciszek Miśkowicz
Wójt Gminy Nowy Żmigród

Patroni medialni:
Portal regionalny terazJaslo.pl
Miesięcznik „Obiektyw Jasielski”
Internetowa Telewizja Południe

Uczestnicy finału powiatowego:

Reprezentuje Drużyna
I Liceum Ogólnokształcące im. kr. Stanisława Leszczyńskiego JASŁO  Amadeusz Bubniak, Paweł Paszyński, Bartosz Krygowski, opiekun Iwona Kamińska-Smorul
II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego JASŁO  BRAK ZGŁOSZENIA
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września JASŁO  Michał Jaskółka, Łukasz Turek, Karol Zabawa, opiekun Krzysztof Płaziak
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. gen. Józefa Hallera JASŁO  BRAK ZGŁOSZENIA
Centrum Kształcenia Praktycznego JASŁO  Krzysztof Świątek, Marcin Szynal, Adrian Szczepanik, opiekun Dominik Mitoraj
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego JASŁO  Patryk Ślusarczyk, Krystian Krajewski, Robert Leśniak, opiekun Krzysztof Krupiński
Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II JASŁO  BRAK ZGŁOSZENIA
Zespół Szkół Budowlanych im. kr. Kazimierza Wielkiego JASŁO  BRAK ZGŁOSZENIA
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO JASŁO  WYCOFANA
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika NOWY ŻMIGRÓD  Kamil Socha, Stanisław Mastaj, Agata Kwiatek, opiekun Radosław Krajciewicz
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie KOŁACZYCE Kamil Biernacki, Adrian Kranc, Klara Pawlik, opiekun Artur Gałuszka
Zespół Szkół SASR im. prof. Teodora Marchlewskiego TRZCINICA  Rafał Dudek, Marcin Setlak, Żaneta Frat, opiekun Marek Bara

Do pobrania:
Regulamin (aktualny z dnia 26.11.2014) – .pdf
Karta zgłoszenia – .pdf
Zgoda na udział i oświadczenie o stanie zdrowia – .pdf
Zgodna na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych – .pdf