Turnieje 2024

Informacje dotyczące organizacji eliminacji powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych (Memoriał Józefa Biernackiego) oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

ORGANIZATORZY

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
38-200 Jasło, ulica Piotra Skargi 86/9

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Wydział Ruchu Drogowego
38-200 Jasło, ulica Tadeusza Sroczyńskiego 7


KOMITET ORGANIZACYJNY

eliminacji powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący komitetu:
Stanisław Radzik – prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego;

Zastępca przewodniczącego komitetu:
asp. sztabowy Ryszard Przewoźnik – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle;

Sekretarz komitetu:
Duda Weronika – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego;

Członkowie komitetu:
Marian Baran – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego;
Adam Smorul – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle;
Artur Domasławski – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle;
aspirant. Daniel Goleń – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle;
aspirant Bartosz Czech – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle;
Marek Bara – zastępca dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy;
Dariusz Szczepanik LO im.Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach;
Jacek Śliż – Zespół Szkół Miejskich Nr.2 w Jaśle

Zadania komitetu organizacyjnego:

 1. promocja idei Turnieju m.in. poprzez współpracę z mediami;
 2. zapewnienie środków finansowych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji;
 3. określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac organizacyjnych;
 4. podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych;
 5. opracowanie pytań testowych oraz zadań do konkurencji praktycznych dla danego etapu Turnieju;
 6. powołanie Sędziego Głównego danego etapu Turnieju;
 7. zapewnienie zabezpieczenia medycznego podczas trwania Turnieju;
 8. prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości przebiegu danego etapu Turnieju i przesłanie go do organizatora wyższego etapu, ze wskazaniem najlepszej drużyny;
 9. zorganizowanie uroczystego zakończenia danego etapu Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Siedziba komitetu organizacyjnego:
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
38-200 Jasło, ulica ks. Piotra Skargi 86/9


KOMITET HONOROWY

eliminacji powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

 1. Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. inspektor Krzysztof Łopuszański;
 2. Starosta jasielski Adam Pawluś;
 3. Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian;
 4. Wójt gminy Brzyska Rafał Papciak;
 5. Wójt gminy Dębowiec Marcin Bolek;
 6. Wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś;
 7. Wójt gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz;
 8. Wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara;
 9. Wójt gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski;
 10. Wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz;
 11. Wójt gminy Tarnowiec Agata Augustyn;
 12. Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Dominik Noworul;
 13. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Ryszard Siepietowski;
 14. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle Stanisław Święch;
 15. Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr. 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel – Kijowska;
 16. Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr.2 Izabela Skóra;
 17. Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy Katarzyna Koś;
 18. Dyrektor LO im Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie Piotr Kudłaty;
 19. Dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach Antoni Salacha;

SĘDZIA GŁÓWNY

kom. Bartłomiej Świerczek – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle


TERMINY

 1. Finał miejski Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – Szkoły Podstawowe: ZSM nr.2 w Jaśle (Gamrat) – 9.04.2024r.
 2. Finał powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego: LO im. Marii Skłodowskiej–Curie w Kołaczycach – 17.04.2024r. Termin zgłoszeń drużyn: 11.04.2024.
 3. Finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkoły Podstawowe: ZSM nr.3 w Jaśle – 30.04.2024r.
  Termin zgłoszeń drużyn: 25.04.2024.

WAŻNE INFORMACJE:

Wzorem poprzednich edycji planujemy organizację spotkania informacyjnego dla burmistrzów miast, wójtów gmin, pracowników urzędów odpowiedzialnych za oświatę, pedagogów oraz zaproszonych gości, podczas którego przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące miejsca, terminu oraz zasad przeprowadzenia eliminacji. Planowany termin został wyznaczony na dzień 6 marca 2024r., między godzinami 9:00, a 11:00, w siedzibie Generatora Nauki (GEN) przy ulicy Bednarskiej 2 w Jaśle.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkie zainteresowane strony.
Osobą odpowiedzialną za organizację Turnieju z ramienia Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego jest Marian Baran (adres e-mail: bmarian604@gmail.com, tel. mobilny: 603 495 849).


DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Regulamin OTBwRD
 2. Regulamin OMTM
 3. BRD – zgoda rodziców
 4. BRD – wizerunek
 5. BRD – oświadczenie o stanie zdrowia
 6. OMTM – zgoda rodziców
 7. OMTM – wizerunek
 8. OMTM _oświadczenie o stanie zdrowia
 9. OMTM – karta zgłoszenia do finału powiatowego
 10. BRD – karta zgłoszenia do finału powiatowego, grupa I
 11. BRD – karta zgłoszenia do finału powiatowego, grupa II

PATRONI MEDIALNI

 1. Portal wirtualnejaslo.pl
 2. Internetowa Telewizja Południe
 3. Telewizja Jasło
 4. Jasło112 – portal ratowniczy
 5. Miesięcznik „Obiektyw Jasielski”
 6. Trendy Radio
 7. Telewizja Obiektyw
 8. Portal terazJaslo.pl

SPONSORZY

 1. Miasto Jasło
 2. Gmina Jasło
 3. Gmina Brzyska
 4. Gmina Dębowiec
 5. Gmina Krempna
 6. Gmina Tarnowiec
 7. Miasto i Gmina Kołaczyce
 8. Gmina Skołyszyn
 9. Gmina Nowy Żmigród
 10. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie
 11. Stal-Res sp. z o.o. Rzeszów
 12. Ubezpieczenia Bożena Ankier Jasło
 13. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.