Turnieje 2023

[ZREALIZOWANE]

Informacje dotyczące organizacji eliminacji powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych (Memoriał Józefa Biernackiego) oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

ORGANIZATORZY

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
38-200 Jasło, ulica Piotra Skargi 86/9

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Wydział Ruchu Drogowego
38-200 Jasło, ulica Tadeusza Sroczyńskiego 7


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący komitetu:
Stanisław Radzik – prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego;

Zastępca przewodniczącego komitetu:
st. asp. Ryszard Przewoźnik – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle;

Sekretarz komitetu:
Damian Palar – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego;

Członkowie komitetu:
Marian Baran – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego;
Adam Smorul – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle;
Artur Domasławski – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle;
Daniel Goleń – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle;
Marek Bara – zastępca dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy.

Zadania komitetu organizacyjnego:
1. promocja idei Turnieju m.in. poprzez współpracę z mediami;
2. zapewnienie środków finansowych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji;
3. określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac organizacyjnych;
4. podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych;
5. opracowanie pytań testowych oraz zadań do konkurencji praktycznych dla danego etapu Turnieju;
6. powołanie Sędziego Głównego danego etapu Turnieju;
7. zapewnienie zabezpieczenia medycznego podczas trwania Turnieju;
8. prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości przebiegu danego
etapu Turnieju i przesłanie go do organizatora wyższego etapu, ze wskazaniem najlepszej drużyny;
9. zorganizowanie uroczystego zakończenia danego etapu Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Siedziba komitetu organizacyjnego:
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
38-200 Jasło, ulica ks. Piotra Skargi 86/9


KOMITET HONOROWY

1. Komendant Powiatowy Policji w Jaśle podinsp. Krzysztof Łopuszański;
2. Starosta jasielski Adam Pawluś;
3. Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian;
4. Wójt gminy Brzyska Rafał Papciak;
5. Wójt gminy Dębowiec Marcin Bolek;
6. Wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś;
7. Wójt gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz;
8. Wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara;
9. Wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz;
10. Wójt gminy Tarnowiec Agata Augustyn;
11. Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie;
12. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Ryszard Siepietowski;
13. Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Jaśle Stanisław Święch;
14. Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel – Kijowska;
15. Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy Katarzyna Koś;
16. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska;
17. Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca.


SĘDZIA GŁÓWNY

kom. Bartłomiej Świerczek – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle


TERMINY

 1. Finał miejski OTBwRD – 30.03.2023 r., godz. 9:30 – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle (Gamrat);
 2. Finał powiatowy OMTM – 18.04.2023 r., godz. 9:00 – Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy;
 3. Finały szkolne / gminne OTBwRD – do 05.05.2023 r.;
 4. Finał powiatowy OTBwRD – 09.05.2023 r., godz. 9:00 – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle;
 5. Finał wojewódzki OTBwRD (grupa II) – 18.05.2023 r. – Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu, gmina Zarszyn, powiat sanocki;
 6. Finał wojewódzki OTBwRD (grupa I) – 25.05.2023 r. – Szkoła Podstawowa w Pustkowie-Osiedlu, powiat dębicki;
 7. Finał wojewódzki OMTM – 30.05.2023 r. – WORD w Przemyślu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Regulamin OTBwRD
 2. Regulamin OMTM
 3. BRD – zgoda rodziców
 4. BRD – wizerunek
 5. BRD – oświadczenie o stanie zdrowia
 6. OMTM – zgoda rodziców
 7. OMTM – wizerunek
 8. OMTM _oświadczenie o stanie zdrowia
 9. OMTM – karta zgłoszenia do finału powiatowego
 10. BRD – karta zgłoszenia do finału powiatowego, grupa I
 11. BRD – karta zgłoszenia do finału powiatowego, grupa II

PATRONI MEDIALNI

 1. Portal terazJaslo.pl
 2. Portal wirtualnejaslo.pl
 3. Internetowa Telewizja Południe
 4. Telewizja Jasło
 5. Jasło112 – portal ratowniczy
 6. Miesięcznik „Obiektyw Jasielski”
 7. Trendy Radio
 8. Telewizja Obiektyw

SPONSORZY

 1. Miasto Jasło
 2. Gmina Jasło
 3. Gmina Brzyska
 4. Gmina Dębowiec
 5. Gmina Krempna
 6. Gmina Tarnowiec
 7. Miasto i Gmina Kołaczyce
 8. Gmina Skołyszyn
 9. Gmina Nowy Żmigród
 10. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie
 11. Stal-Res sp. z o.o. Rzeszów
 12. Ubezpieczenia Bożena Ankier Jasło
 13. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.