XV Jubileuszowy Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości

[IMPREZA ZAKOŃCZONA]

XV Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości

XV Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości

Termin i miejsce:
11 listopada 2105 r. od g. 7:00 do 17:00
Miasto Jasło, Miasto i Gmina Kołaczyce, Gmina Brzyska

Próby sprawnościowe:
1 – Plac manewrowy Trans-Wiert sp. z .o.o. (Jasło, ulica Przemysłowa 11)
2 – Zielony Rynek (Jasło, Plac Bartłomieja)
3/5 – Kołaczyce, Aleja Jana Pawła II (droga gminna koło Liceum w kierunku Sowiny)
4/6 – Błażkowa (droga gminna „Na Sorys”)

Organizatorzy:
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Rzeszowie

Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Jaśle
Miasto Jasło
Miasto i Gmina Kołaczyce
Gmina Brzyska
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
Trans-Wiert sp. z o.o. w Jaśle

Partnerzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach
Jasielski Dom Kultury
Jasło112 – ratownictwo powiatu jasielskiego

Zabezpieczenie imprezy:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle – Wydział Ruchu Drogowego, Posterunek Policji w Kołaczycach
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Ochotnicza Straż Pożarna (KSRG) Brzyska
Ochotnicza Straż Pożarna (KSRG) Sieklówka
Ochotnicza Straż Pożarna Błażkowa
Ochotnicza Straż Pożarna Jasło-Niegłowice
Centrum Ratownictwa Medycznego Jerzy Tarkowski
Szpital Specjalistyczny w Jaśle – Dział Pomocy Doraźnej (na wezwanie)
Straż Miejska w Jaśle
Ratownicy drogowi PZM
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach (klasa mundurowa)
Zespół Szkół SASR im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy (klasa mundurowa)

Patroni honorowi:
Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz- Śmigielska
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
Starosta jasielski Franciszek Miśkowicz
Burmistrz Jasła Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha
Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak

Patroni medialni:

Sponsorzy:
Miasto Jasło
Starostwo Powiatowe w Jaśle
Trans-Wiert sp. z o.o.
Adam Krzyżak Wod. Kan. Gaz. Co. Wolica

Materiały do pobrania:
Regulamin (.pdf)
Karta zgłoszenia (.doc)
Zgoda na użyczenie pojazdu (.doc)
Mapy prób (.pdf)

Zgłoszenia:
Zgodnie z regulaminem, punkt 3.3.3. „Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub uczestnika”. Prosimy stosować się do w/w punktu, inne formy nie będą respektowane.

KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA RAJDU

Data: 04.11.2015 (środa) Godz. 14.25 Dok. 1.1
Temat: KOMUNIKAT NR 1
Od: Dyrektora Rajdu

Do: Wszystkich Zawodników

W związku ze spełnieniem punktu 3.4.1. regulaminu zamykam listę zgłoszeń do udziału w V Rundzie Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w Konkursowej Jeździe Samochodem – „Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości”.

Dyrektor Rajdu
Kinga Wilczak

DO POBRANIA:
Wyniki oficjalne 11.11.2015 (.pdf)

JNFORMACJA ORGANIZATORA
Załogom, które dokonały wpłaty za udział w XV Rajdzie Niepodległości 11.11.2015 r. po zamknięciu listy zgłoszeń – wpisowe zostało zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu.

Ramowy program imprezy:
– Otwarcie listy zgłoszeń 26.10.2015
– Zamknięcie listy zgłoszeń – I termin 07.11.2015 godz. 24:00
– Prowizoryczna lista zgłoszeń – publikacja na stronie JKMiRD 09.11.2015 godz. 16:00
– Zamknięcie listy zgłoszeń – II termin 11.11.2015 godz. 8:00
– Odbiór administracyjny 11.11.2015 godz. 7:00
– Badanie kontrolne BK 1 11.11.2015 godz. 7:10
– Pierwsze posiedzenie ZSS 11.11.2015 godz. 9:30
– Odprawa uczestników 11.11.2015 godz. 9:40
– Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 11.11.2015 godz. 9:45
– Start 11.11.2015 godz. 10:00
– Meta 11.11.2015 godz. 14:20
– Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 11.11.2015 godz. 16:00
– Rozdanie nagród 11.11.2015 godz. 17:00