36.OTBwRD

[ZAKOŃCZONE]

36. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
FINAŁ KRAJOWY

Termin: 4-6 czerwca 2013 r.
Miejsce: 38 – 200 Jasło

Logotypy

KRAJOWY KOMITET ORGANIZACYJNY
Robert Werle – Przewodniczący GK BRD PZM – Przewodniczący Komitetu,
Przedstawiciel Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
Przedstawiciel Komendy Głównej Policji,
Marek Konkolewski – Komenda Główna Policji,
Grzegorz Giziński – Mazowiecka KWP z siedzibą w Radomiu,
Łukasz Kucharski – Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD,
Wojciech Morawski – Polski Związek Motorowy,
Mirosława Świdzińska – Komenda Główna Policji,
Zbigniew Kogut – Polski Związek Motorowy,
Zdzisław Grzyb – Prezes ZO PZM w Rzeszowie.

KOMITET HONOROWY
Marszałek Województwa Podkarpackiego – przewodniczący Komitetu,
Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki,
nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji,
Jolanta Zaborska – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP w Warszawie,
Andrzej Witkowski – Prezes Polskiego Związku Motorowego,
Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Alicja Zając – Senator Rzeczpospolitej Polskiej,
Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP,
Małgorzata Marcinkiewicz – Poseł na Sejm RP,
Adam Kmiecik – Starosta Jasielski,
Andrzej Czernecki – Burmistrz Miasta Jasła,
insp. Zdzisław Stopczyk – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
insp. Andrzej Sabik – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
Łukasz Tur – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie,
Antoni Wydro – Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie,
Stefan Pinderski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie,
Ryszard Kulej – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu,
Wiesław Lichota – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu,
Michał Wilk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
Marian Duda – prezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie,  
Dariusz Sobieraj – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

REGIONALNY KOMITET ORGANIZACYJNY
Andrzej Czernecki, burmistrz miasta Jasła – przewodniczący Komitetu;
Adam Kmiecik, starosta jasielski – zastępca przewodniczącego Komitetu;
Józef Biernacki, prezes JKMiRD – sekretarz Komitetu;
Leszek Znamirowski – II Zastępca Burmistrza Miasta Jasła,
Paweł Rzońca – Sekretarz Miasta Jasła,
Elżbieta Bernal – przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła VI kadencji,
Aleksandra Zajdel-Kijowska – dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle,
Ludomir Mastej – dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy,
Jan Jędrzejko – wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie,
Krzysztof Godek – wiceprezes JKMiRD,
Roland Szafarz – wiceprezes JKMiRD,
Jerzy Adam – sekretarz JKMiRD,
Zdzisław Maciocha – skarbnik JKMiRD,
Janusz Rak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej JKMiRD,
Stanisław Radzik – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej JKMiRD,
Marian Baran – sekretarz Komisji Rewizyjnej JKMiRD,
Kazimierz Barański, Adam Smorul, Artur Domasławski i Damian Palar – działacze JKMiRD,
Zbigniew Myśliwiec – prezes firmy Trans – Wiert Jasło sp. z o.o. w Jaśle,
Edward Gierut – prezes Fabryki Armatur JAFAR Jasło,
Dorota Krygowska – specjalista d/s BRD w WORD Krosno,
Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarządu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie,
Jan Lech – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu UMWP w Rzeszowie,
Bogusław Kręcisz – przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego IV kadencji,
Zbigniew Dranka – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji,
mł. insp. Wiesław Dybaś – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie,
nadkom. Zdzisław Sudoł – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie,
podinsp. Waldemar Pieniowski – Wydział Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie,
mł. insp. Andrzej  Wędrychowicz – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle,
podinsp. Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydziału RD KPP w Jaśle,
st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle,
ppłk Andrzej Nykiel – komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle,
Stanisław Święch – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle,
Ryszard Mastej – komendant Straży Miejskiej w Jaśle,
Tadeusz Dzięglewicz – prezes OSK „RENOMA” Jasło,
Wiesław Dymiński – prezes Automobilklubu Małopolskiego Krosno.

DANE ADRESOWE ORGANIZATORA
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
38-200 Jasło, ul. Piotra Skargi 86/9
Tel. 13 446 47 47 kom. 602 581 659
e-mail jozef@jkmird.pl, http//www.jkmird.pl

ZAKWATEROWANIE
Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy
Trzcinica 79, 38-207 Przysieki
tel. (13) 442 90 28, e-mail: zs@zstrzcinica.pl
http://www.zstrzinica.pl

MIEJSCE ROZEGRANIA KONKURENCJI
Zespół Szkół Miejskich nr 3
38-200 Jasło, ulica Szkolna 38
Tel. (13) 446 58 85
E-mail: gimnazjum@gim2jaslo.edu.pl
Internet: www.gim2jaslo.edu.pl

PATRONAT MEDIALNY
Portal regionalny terazJaslo.pl
Telewizja Obiektyw
Miesięcznik „Obiektyw Jasielski”

AKREDYTACJE
Akredytacje dla zainteresowanych dziennikarzy (za okazaniem legitymacji prasowej) wydaje w dniu rozgrywania konkurencji Damian Palar (tel. 606 922 512).

Mapa dojazdowa
(od Ronda „Solidarności” w Jaśle – DK73 do Zespołu Szkół w Trzcinicy – zjazd 300 m z DK28)

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU

4 czerwca (wtorek)
13:00-17:00 przyjmowanie uczestników (Zespół Szkół w Trzcinicy)
17:00-18:00 przedstawienie komisji sędziowskiej i omówienie Regulaminu
18:00-19:00 pierwsza konkurencja (test pisemny)
odprawa opiekunów (losowanie numerów startowych)
19:10-20:00 obiadokolacja
20:10 ogłoszenie wyników testu pisemnego
20:20-22:00 spotkanie integracyjne

5 czerwca (środa)
7:40-8:40 śniadanie
9:00-9:20 przejazd na płytę Rynku w Jaśle
9:30 uroczyste otwarcie finału krajowego 36. OTBwRD
10:00-10:30 przemarsz uczestników ulicami miasta na obiekty ZSM nr 3
11:00 wyjazd uczestników (gimnazja) do „Karpackiej Troi”
11:00-14:00 konkurencje dla uczniów szkół podstawowych (Miasteczko Ruchu Drogowego i Rowerowy Tor Przeszkód)
14:30-15:30 wspólny obiad (stołówka ZSM nr 3)
15:30 wyjazd uczestników (szkoły podstawowe) do „Karpackiej Troi”
15:30 konkurencje dla uczniów szkół gimnazjalnych (Miasteczko Ruchu Drogowego i Rowerowy Tor Przeszkód)
18:30 ogłoszenie wyników po rozegraniu trzech konkurencji
19:20 powrót do Zespołu Szkół w Trzcinicy (kolacja i nocleg)

6 czerwca (czwartek)
8:00-8:40 śniadanie
8:40-9,00 wyjazd do Jasła
9:00-11:30 konkurencja pierwszej pomocy przedmedycznej
9,30-13:00 występ zespołu „Gwiazdeczki” i Mateusza Mijala
12:30 ogłoszenie oficjalnych wyników Turnieju
12:00-13:00 wspólny obiad
13:00 oficjalne zakończenie Turnieju, rozdanie nagród

Na podstawie rozdziału X, punkt 13 Regulaminu Turnieju: „Organizatorzy Finału Ogólnopolskiego Turnieju zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie dla drużyny i jej opiekuna, oraz dla jednego policjanta ruchu drogowego z każdego województwa, który może zostać powołany w skład zespołu sędziowskiego. Uczestnicy Finału przyjeżdżają na własny koszt.”

SĘDZIOWIE

Sędzia główny: podinsp. Marek Konkolewski (Biuro Ruchu Drogowego KGP w Warszawie)

„Test pisemny”
Kierownik konkurencji: Ryszard Musiał (egzaminator WORD Krosno)
Sędziowie pomocniczy: Anna Nawracaj-Rozwadowska, Leszek Gągoł, Ewelina Nechrebecka, Andrzej Zając, Jerzy Niepokój (egzaminatorzy i inspektorzy WORD Krosno).

„Miasteczko Ruchu Drogowego”
Kierownik konkurencji: Kazimierz Barański (KPP Brzozów)
Sędziowie pomocniczy: kom. Wojciech Szczepański, podkom. Renata Mazan, podkom. Grzegorz Kiebała, mł.asp.Paweł Grześ (WRD KWP w Rzeszowie), Bartosz Świerczek, Andrzej Zajdel, Grzegorz Smagacki (KPP Jasło), Roland Szafarz, Krzysztof Godek, Bogusław Muszański (JKMiRD).

UWAGA! Konkurencje praktyczne jazdy rowerem przeprowadzane są na rowerach zapewnionych przez organizatora. Uczestnik startujący w konkurencjach praktycznych jazdy rowerem powinien wykonać zadanie we własnym kasku ochronnym.

Dla szkół podstawowych: rower typu SKŁADAK – koła 24 cale
Dla szkół gimnazjalnych: rower typu GÓRSKI – koła 26 cali

„Rowerowy Tor Przeszkód”
Kierownik konkurencji: Adam Smorul (ZSM nr 3 w Jaśle)
Sędziowie pomocniczy: uczniowie klasy mundurowej ZS w Trzcinicy

Dla szkół podstawowych: rower typu SKŁADAK – koła 24 cale
Dla szkół gimnazjalnych: rower typu GÓRSKI – koła 26 cali

„Pierwsza pomoc przedmedyczna”
Kierownik konkurencji: Zbigniew Moskal, Justyna Puchyrska (JKMiRD)
Sędziowie pomocniczy: Anna Sikora, Magdalena Adam, Mateusz Domaradzki, Wioleta Zawadzka (JKMiRD)

KOMISJA OBLICZEŃ:

Kierownik komisji: Jerzy Adam (JKMiRD)
Członek komisji: Artur Domasławski (ZSM nr 3 w Jaśle), Jan Jędrzejko (ZO PZM Rzeszów)

ZGŁOSZONE REPREZENTACJE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa w Lipie (Janina Korybska, Stanisław Krosnowski, Aurelia Wolska, opiekun Danuta Zaworska)
Gimnazjum: Gimnazjum w Wiadrowie (Kacper Korman, Elżbieta Krosnowska, Kornel Kupiec, opiekun Anna Minosora)
Przedstawiciel Policji: –

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie (Jakub Konieczny, Przemysław Jemioła, Antonina Bembnista, opiekun Marcin Adamczyk)
Gimnazjum: Publiczne Gimnazjum w Grabkowie (Mateusz Olak, Dariusz Ormiński, Arkadiusz Osmałek, opiekun Paweł Ogłodziński)
Przedstawiciel Policji: zostanie podany później

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa w Krynce (Maciej Czerski, Aleksander Jurek, Michał Bartosiewicz, opiekun Bogusława Kędziora)
Gimnazjum: Publiczne Gimnazjum w Zalesiu (Mateusz Wstawowski, Mateusz Taranowicz, Jakub Kurowski, opiekun Bogumiła Wosztan)
Przedstawiciel Policji:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku (Kacper Materna, Błażej Sikora, Sebastian Kmieciak, opiekun Mirosław Malinowski)
Gimnazjum: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bojadłach Artur Puchalski, Waldemar Wawrzynowicz, Tobiasz Lange, opiekun Mariola Sowińska)
Przedstawiciel Policji: –

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (Wiktor Mroziński, Jakub Spała, Hubert Wożniak, opiekun Marek Kamiński)
Gimnazjum: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy (Krzysztof Pisarek, Bartosz Kowalski, Aleksander Próba, opiekun Mariusz Próba)
Przedstawiciel Policji: –

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach (Adrian Baran, Michał Pudło, Dominika Pudło, opiekun Stanisław Magiera)
Gimnazjum: Gimnazjum w Ropie (Sebastian Bochniak, Daniel Lisowicz, Damian Motyka, opiekun Grzegorz Milczek)
Przedstawiciel Policji: –

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Szkoła Podstawowa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie (Adrian Muranowicz, Karol Kotyński, Szymon Koziński, opiekun Tomasz Augusiewicz)
Gimnazjum: Publiczne Gimnazjum im. Św. St. Kostki w Starym Gralewie (Natalia Deptuła, Kamil Drozdowski, Konrad Jasiński, opiekun Ireneusz Wierzbicki)
Przedstawiciel Policji: Wojciech Haruba (KWP z/s w Radomiu)

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Szkoła Podstawowa: Zespół Szkół Gminy Izbicko Publiczna Szkoła Podstawowa Krośnia (Wiktoria Hurek, Karolina Hurek, Natalia Hurek, opiekun Piotr Besz)
Gimnazjum: Zespół Szkól Gminy Izbicko Publiczne Gimnazjum Izbicko (Kevin Warzecha, Mirela Hendel, Brygida Hurek, opiekun Wioletta Besz)
Przedstawiciel Policji: –

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej (Grzegorz Kulik, Patryk Matuszczak, Bartosz Żyła, opiekun Jacek Pawłowski)
Gimnazjum: Gimnazjum w Czarnej (Grzegorz Stawarz, Martyna Sasak, Maciej Para, opiekun Jerzy Ostręga)
Przedstawiciel Policji: –

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa w Olszynach (Dominika Cwalina, Karol Komorowski, Dawid Żochowski, opiekun Stanisław Rółkowski)
Gimnazjum: Gimnazjum w Krasnopolu (Maciej Ślązak, Kinga Hołdyńska, Michał Rydzewski, opiekun Robert Jan Razin)
Przedstawiciel Policji: –

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa w Myślicach (Marcin Chojnacki, Radosław Chojnacki, Kacper Krauze, opiekun Halina Sielawa)
Gimnazjum: Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie (Sylwia Belczewska, Rafał Tafliński, Paweł Templer, opiekun Bronisław Belczewski)
Przedstawiciel Policji: Joanna Skręt

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Szkoła Podstawowa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach (Krzysztof Kamieński, Kamil Łukowicz, Amadeusz Iskrzycki, opiekun Ewa Zeman)
Gimnazjum: Gimnazjum w Mazańcowicach (Dawid Rozmus, Paweł Kamiński, Stanisław Światłoch, opiekun Eugeniusz Moskała)
Przedstawiciel Policji: mł. asp. Krzysztof Stankiewicz (WRD KMP w Bielsku-Białej)

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Włoszczowej (Julia Kozieł, Łukasz Domaradzki, Filip Sztuka, opiekun Marcin Sztuka)
Gimnazjum: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Włoszczowej (Daniel Szwajkowski, Marcin Fatyga, Albert Krakowiak, opiekun Marcin Sztuka)
Przedstawiciel Policji: mł. asp. Dariusz Nowak

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Szkoła Podstawowa: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Iławie (Kacper Weron, Krzysztof Białaś, Wiktor Rólkiewicz, opiekun Jolanta Kopczyńska)
Gimnazjum: Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Iławie (Dawid Kopczyński, Mateusz Zieliński, Michał Świniarski, opiekun Wojciech Kopczyński)
Przedstawiciel Policji: Krzysztof Marciszewski

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa w Jeziorkach (Mateusz Królik, Maciej Maciejewski, Arkadiusz Skóra, opiekun Bogumiła Błaszyk)
Gimnazjum: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu (Monika Białek, Szymon Gogół, Jakub Strąk, opiekun Kazimierz Orszulak)
Przedstawiciel Policji: –

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawowa w Zielinie (Szymon Skowyra, Bartłomiej Dymidów, Leon Dziedziuch, opiekun Henryk Madera)
Gimnazjum: Gimnazjum w Mieszkowicach (Dawid Łuszczek, Mariusz Dymidów, Kamil Kuśpiś, opiekun Krzysztof Karolak)
Przedstawiciel Policji: –

WYNIKI
Klasyfikacja generalna (szkoly podstawowe | gimnazja)

INTERNETOWE RELACJE Z TURNIEJU:
http://www.terazjaslo.pl/final-krajowy-36-otbwrd-testy-pisemne/5693
http://www.terazjaslo.pl/final-krajowy-36-otbwrd-uroczyste-otwarcie-i-przemarsz-ulicami-miasta/5695
http://www.terazjaslo.pl/final-krajowy-36-otbwrd-konkurencje-sprawnosciowe-rtp-i-mrd/5696
http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/spoleczne/final-36-ogolnopolskiego-turnieju-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym-w-jasle/11332133
http://www.itvpodkarpacie.pl/index.php/wiadomosci/jaslo/1336-36-ogolnoploski-turniej-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym
http://www.jaslonet.pl/aktualnosci/final-krajowy-turnieju-brd-rozpoczety,11530.html
http://www.miastojaslo.pl/aktualno%C5%9Bci/item/424-turniej-bezpiecze%C5%84stwa-w-ruchu-drogowym-%E2%80%93-jas%C5%82o-%E2%80%93-fina%C5%82-krajowy.html
http://www.terazjaslo.pl/dzieki-turniejom-brd-dla-mlodziezy-na-polskich-drogach-ginie-coraz-mniej-osob/5698
http://www.wirtualnejaslo.pl/artykul/36._ogolnopolski_turniej_bezpieczenstwa_w_ruchu_drogowym_dla/5350/
http://www.wirtualnejaslo.pl/galeria/turniej_bezpie36._ogolnopolskiczenstwa_w_ruchu_drogowym_w/369/
http://www.jaslo4u.pl/galeria/kategoria/1025/4
http://www.jaslo4u.pl/czego-sie-jas-nauczy-to-w-przyszlosci-jan-bedzie-umial-newsy-jaslo-15112
http://www.jaslonet.pl/fotogaleria/final-krajowy-36-otbwrd,674.html
http://www.terazjaslo.pl/final-krajowy-36-otbwrd-pierwsza-pomoc/5699
http://www.terazjaslo.pl/final-krajowy-36-otbwrd-zakonczenie/5700
http://www.terazjaslo.pl/trzydniowe-zmagania-uczestnikow-finalu-krajowego-36-otbwrd-zakonczone/5701
http://www.miastojaslo.pl/aktualno%C5%9Bci/item/432-xxxvi-og%C3%B3lnopolski-turniej-bezpiecze%C5%84stwa-w-ruchu-drogowym-dobieg%C5%82-ko%C5%84ca.html
http://www.miastojaslo.pl/galerie/zakoczenie-krajowego-finau-turnieju-brd.html
http://www.jaslo4u.pl/uczniowie-z-lodzkiego-mistrzami-polski-w-brd-newsy-jaslo-15117
http://www.twojejaslo.pl/subiektywnym-okiem/item/11605-bezpiecze%C5%84stwo-jest-towarem#.UbHSHNjwGSo
http://www.twojejaslo.pl/subiektywnym-okiem/item/11605-bezpiecze%C5%84stwo-jest-towarem#.UbHSHNjwGSo
http://www.twojejaslo.pl/component/k2/item/11602-36-fina%C5%82-otbwrd-w-ja%C5%9Ble#.UbG8B5z2No8
http://www.jaslo.pl/Aktualnosci/one_news_form?ktab=18&f_kat=18&n_id=news2013-06-07-125939867&b_start:int=0
http://itvpodkarpacie.pl/index.php/wiadomosci/jaslo/1354-final-xxxvi-ogolnopolskiego-turnieju-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/komendy-miejskie-i-powiatowe/kpp-jaslo/wydarzenia/art1432,uczniowie-z-lodzkiego-mistrzami-polski-w-brd.html
http://www.itvpoludnie.pl/wiadomosci/Ogolnopolski-Turniej-Bezpieczenstwa-w-Ruchu-Drogowym,1486/

UBEZPIECZENIE TURNIEJU:

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie NWW