Aktualności

Zakończenie kursu”Ratownik Drogowy”w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie

4 marca 2024r. w Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych w Krośnie odbyło się uroczyste zakończenie kursu Ratownik Drogowy gdzie 105 uczniów klas licealnych otrzymało zaświadczenie Ratownik Drogowy Polskiego Związku Motorowego,legitymacje Ratownik Drogowy oraz karty członkowskie JKMiRD. WORD Krosno ufundował wielofunkcyjne latarki życia,kamizelki odblaskowe z nadrukiem”Ratownik Drogowy” a JKMiRD apteczki. Głównym organizatorem kursu jest opiekun klas ratowniczych i bezpieczeństwa wewnętrznego w Naftówce mgr. Zbigniew Moskal, który kursy Ratowników Drogowych prowadzi od 2011r. Ogółem przeszkolonych zostało już 970 uczniów tej szkoły. Kursy od początku są prowadzone przy współpracy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. JKMiRD na uroczystości reprezentowali: Prezes JKMiRD Stanisław Radzik i skarbnik klubu Marian Baran. PZM Rzeszów Jan Jędrzejko,V-ce Prezes Zarządu Okręgowego, WORD Krosno Pani Wioletta Turek-Dyląg, Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych Pani V-ce dyrektor Dorota Rohan.

Na wniosek JKMiRD Polski Związek Motorowy odznaczył Panią Dyrektor Joannę Kubit brązową odznaką Honorową PZM, natomiast Zbigniew Moskal został odznaczony srebrną odznaką Honorową PZM, zostały też wręczone tym osobom podziękowania za współpracę od jasielskiego klubu.

/mb/