Aktualności

Odliczamy dni do Powiatowego Turnieju BRD

Odliczamy dni do eliminacji powiatu jasielskiego 45. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – Memoriału Józefa Biernackiego. Przypominamy, że spotykamy się już w przyszły wtorek, 9 maja w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Będzie nam niezwykle miło widzieć wszystkich uczestników i zaproszonych gości po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

W zmaganiach wezmą udział uczniowie szkół podstawowych – reprezentanci miasta Jasła, poszczególnych gmin powiatu jasielskiego wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach środowiskowych oraz gospodarze Turnieju – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Uczestnicy będą rozwiązywać test wiedzy dotyczący aktualnych przepisów ruchu drogowego oraz sytuacji na skrzyżowaniach, udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej ofierze symulowanego wypadku drogowego i jeździć na rowerze po wyznaczonym torze przeszkód. Wyruszą też na trasę przyszkolnego miasteczka ruchu drogowego im. Ryszarda Libuchy, na którym za pomocą znaków poziomych i pionowych odwzorowano naturalny ruch uliczny.

Mamy nadzieję, że rozegranie poszczególnych konkurencji umożliwią nam warunki pogodowe. Prognoza dla miasta Jasła na najbliższy wtorek jest optymistyczna. Spodziewane jest niewielkie zachmurzenie, temperatura do 14 stopni Celsjusza, lekki wiatr nie przekraczający 18 km/h, wilgotność powietrza do 54%.

Po raz pierwszy Turniejowi towarzyszyć będzie Memoriał Józefa Biernackiego – założyciela naszej organizacji, jej wieloletniego prezesa, który poświęcił całą swoją działalność społeczną działaniom na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na drogach powiatu jasielskiego. W 2002 roku zainicjował i organizował powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Przypominamy, że wydarzenie organizują wspólnie Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Uczestnicy Turnieju:

Gospodarz – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3;
Miasto Jasło – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 2;
Miasto i Gmina Kołaczyce –
Gmina Brzyska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej;
Gmina Dębowiec – brak zgłoszenia;
Gmina Jasło – Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warzycach;
Gmina Krempna – Zespół Szkół w Krempnej;
Gmina Nowy Żmigród – Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kątach;
Gmina Osiek Jasielski – brak zgłoszenia;
Gmina Skołyszyn – brak zgłoszenia;
Gmina Tarnowiec – Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Umieszczu, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Gliniku.

Program dnia*:
9:00 – uroczyste otwarcie, powitanie zaproszonych Gości, odprawa z opiekunami drużyn;
9:15 – test pisemny;
10:00 – odpoczynek, ocena testów przez komisję;
10:15 – 13:00 – konkurencje sprawnościowe: pierwsza pomoc przedmedyczna, jazda sprawnościowa rowerem, miasteczko ruchu drogowego;
13:30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie Turnieju.
* harmonogram może ulec zmianie w trakcie

Koordynatorem Turnieju z ramienia Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego jest Marian Baran (adres e-mail: bmarian604@gmail.com, tel. mobilny 603 495 849).

Patroni honorowi Turnieju: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle podinsp. Krzysztof Łopuszański, Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska, Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Dominik Noworól, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Ryszard Siepietowski, Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Stanisław Święch, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel – Kijowska, Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce Stanisław Żygłowicz, Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak, Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek, Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn.

Sponsorzy i darczyńcy: Miasto Jasło, Miasto i Gmina Kołaczyce, Gmina Brzyska, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Skołyszyn, Gmina Tarnowiec, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, firma Stal-Res sp. z o.o. w Rzeszowie, Ubezpieczenia Bożena Ankier Jasło.

Patroni medialni: portal regionalny terazJaslo.pl, portal wirtualneJaslo.pl, TVJ Telewizja Jasło, Obiektyw Film Studio, Internetowa Telewizja Południe, Miesięcznik „Obiektyw Jasielski”, Trendy Radio, Jasło112 – portal ratowniczy miasta Jasła i powiatu jasielskiego.

(DP)