Aktualności

Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego z udziałem działaczy JKMiRD

W sobotę, 11 marca 2023 roku, w siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego, odbył się XIX Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie. Na wydarzenie udała się czteroosobowa delegacja Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Nz. (od lewej): Marian Baran, Stanisław Radzik, Weronika Duda, Zdzisław Grzyb (ustępujący prezes ZO PZM w Rzeszowie), Zdzisław Maciocha.

Nz. (od lewej): Marian Baran, Stanisław Radzik, Weronika Duda, Zdzisław Grzyb (ustępujący prezes ZO PZM w Rzeszowie), Zdzisław Maciocha.

Delegatami JKMiRD na Zjazd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie byli: Stanisław Radzik, Zdzisław Maciocha, Weronika Duda i Marian Baran.

Podczas spotkania podsumowano działalność Związku w mijającej kadencji i dokonano wyboru nowych władz na lata 2023-2026.

Nasi działacze wzięli aktywny udział w pracach komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków.

Prezesem Zarządu Okręgowego PZM został wybrany kol. Dominik Noworól z Automobilklubu Rzeszowskiego.

W składzie Zarządu, po raz drugi z rzędu, znalazł się prezes JKMiRD Stanisław Radzik.

(MB)