Aktualności

700 RATOWNIKÓW DROGOWYCH na 10-lecie szkoleń w Naftówce!

1 grudnia 2021r. miało miejsce uroczyste zakończenie kolejnego kursu na stopień Ratownika Drogowego PZM. W Naftówce takie szkolenia prowadzone są od 2011 roku, w tym roku szkolnym 86 uczniów klas licealnych o profilach bezpieczeństwa wewnętrznego i ratowniczo-obronnych uzyskało nowe kwalifikacje w zakresie ratownictwa drogowego. GRATULACJE !

„Te kursy to jedna z wielu propozycji podnoszenia kompetencji medycznych, w tym przypadku w zakresie ratownictwa drogowego dla uczniów klas ratowniczych i bezpieczeństwa wewnętrznego. Odkąd organizowane są te kursy w Naftówce, tj. od 10 lat, zostało przeszkolonych już ponad 700 uczniów klas licealnych. Dzięki takim szkoleniom umiejętności ratownicze młodych użytkowników dróg pozwolą na właściwe zachowania w obliczu tragedii na naszych drogach. Jest to także nasz wkład, nasza cegiełka w realizację Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 „, gdzie m.in. chodzi o kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu oraz zmniejszenie ciężkości wypadków” – mówił Zbigniew Moskal, główny organizator kursu, Instruktor Ratownictwa Drogowego PZM, opiekun klas ratowniczych i bezpieczeństwa wewnętrznego w Naftówce. Kursy prowadzone są od początku pod egidą Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Pierwszy kurs RD w Naftówce poprowadził Ś.P. Józef Biernacki, działacz JKMiRD pasjonat ratownictwa drogowego który „zaraził” szkołę ratownictwem na drogach. Doposażył także szkołę w sprzęt ratowniczy, m.in. deskę ortopedyczną dla dzieci, alkogogle, nosze „podbierakowe”, kamizelkę do ewakuacji z pojazdu.

Po ukończeniu szkolenia Ratownicy Drogowi PZM zabezpieczają wyścigi samochodowe, biorą udział w Zlotach Ratowników Drogowych w województwie i na szczeblu krajowym.

Wszystkim nowym ratownikom złożyli gratulacje zaproszeni goście w osobach: Jan Jędrzejko, V-ce Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie, Stanisław Radzik, Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, także z tego Klubu działacze Magdalena Adam i Marian Baran, Bogusław Kolarczyk, z-ca Dyrektora WORD Krosno, Dorota Krygowska kier. BRD WORD Krosno, Paweł Grześ komisarz KW Policji w Rzeszowie, Jerzy Szwast nadkomisarz KM Policji w Krośnie.

Z kolei Joanna Kubit, dyr. ZSN-G w Krośnie i Zbigniew Moskal, poza gratulacjami wyrazili także dumę z postawy uczniów w obliczu zagrożenia zdrowia i życia o czym często mogli się przekona. Do szkoły bowiem często docierają informacje z podziękowaniami dla uczniów za podejmowane przez nich działania ratownicze wobec potrzebujących.

Podobnie jak w poprzednich latach sponsorzy, tj. Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Zarząd Okręgowy PZM w Rzeszowie, Wojewoda Podkarpacki, ufundowali młodzieży sporo przydatnych w ratownictwie przedmiotów m.in. wielofunkcyjne latarki życia, kamizelki odblaskowe z nadrukiem „Ratownik Drogowy PZM”, atlasy samochodowe z instrukcją udzielania pomocy, apteczki, odblaski. Dodatkowo WORD Krosno przekazał ponad 900 odblasków dla wszystkich uczniów Naftówki.

Patronat medialny nad uroczystością objął portal ratowniczy Krosno112.pl

(JKMiRD)