Aktualności

XVIII Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie

W dniu 31 marca 2019 roku odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego reprezentowali jako delegaci:

 1. Stanisław Radzik
 2. Roland Szafarz
 3. Zdzisław Maciocha
 4. Magdalena Adam
 5. Wojciech Tomkiewicz

Podczas obrad Zjazdu:

 • ustalono kierunki działalności Okręgu,
 • zatwierdzono sprawozdania Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 • udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgowemu,
 • wybrano nowy skład Zarządu Okręgowego Związku, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesa Zarządu Okręgowego i Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 • wybrano delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM w Warszawie,
 • rozpatrzono wnioski zgłoszone przez władze okręgowe i członków związku,
 • podjęto uchwały dotyczące wniosków na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM w Warszawie.

Podczas Zjazdu wybrano na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie – Pana Zdzisława Grzyba .

Został wybrany 14 –osobowy Zarząd Okręgowy (w tym Prezes), w skład którego wszedł Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego – Pan Stanisław Radzik.

Ponadto Okręgowy Zjazd wybrał 3-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną oraz
9 delegatów na Walne Zgromadzenie PZM w Warszawie.