Aktualności

Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZM i OKR

 

W dniu 7 marca 2018 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej- tematyką posiedzenie było:
Przyjęcie „Sprawozdania Finansowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie za rok 2017 r.

Powołanie Komitetów Finałów Wojewódzkich:

  • Ogólnopolskiego Turnieju BRD – dla uczniów Szkół Podstawowych,
  • Ogólnopolskiego Turnieju BRD – dla uczniów Szkół Gimnazjalnych,
  • Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego – dla uczniów ponadgimnazjalnych.

Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego „REGA MIX TEAM ROPCZYCE”
z siedzibą w Ropczycach na członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczył Josef Biernacki przewodniczący OKR

(JB)