Aktualności

Odszedł Ryszard Dzik

W minioną sobotę 03.02.2018 r. po ciężkiej chorobie odszedł do Domu Pana św. pamięci Ryszard Dzik – jasielski działacz społeczny i samorządowy, założyciel i jego prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle prowadzone przez Niego Stowarzyszenie było sfederowane również w Polskim Związku Motorowym. Ryszard Dzik wraz że Stowarzyszeniem współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi w regionie Jasła , m.in. z Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego, z którym to przez wiele lat organizował co roku dla niepełnosprawnych Jasielski Turystyczno – Nawigacyjny Rajd Samochodowy „Podkarpacie”.

W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej Jasła III kadencji, dzięki staraniom Ryszarda Dzika, Miasto Jasło przystąpiło do programu „Jasło bez barier”. Dzięki podjętym działaniom umożliwiono osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu codziennym.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 lutego w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ( Fara) w Jaśle, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zielonej – stary cmentarz.

Zarząd i działacze JKMiRD składają wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego i członkom Stowarzyszenia.

(JB)