Aktualności

IV Posiedzenie PWR BRD

W dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 10,00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 4, odbyło się IV Posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tematyka posiedzenia PWR BRD:

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w III kwartałach 2017 r. i ocena działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Podkarpacia.

Informacja o działaniach podejmowanych w zakresie   bezpieczeństwa ruchu drogowego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2017r..

Informacja o realizacji nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców realizowanego przez Starostów na przykładzie Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Informacja o działaniach realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez instytucje i organizacje pozarządowe na przykładzie Automobilklubu Mieleckiego.

Sprawy rożne.

Na zakończenie posiedzenia sekretarz Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Janusz Stachowiak złożył uczestnikom posiedzenia życzenia świąteczne łamiąc się opłatkiem.

W posiedzeniu uczestniczył Józef Biernacki działacz JKMiRD.

(JB)