Aktualności

„Medal za Zasługi dla Policji”

W dniu 27 lipca 2017 r. w Nisku na Placu Wolności odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Podkarpackiej Policji, na które pismem z dnia 12 lipca br. podpisanym  przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie został zaproszony działacz Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

Pismo zawierało informację, że Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka Józef Biernacki został wyróżniony złotym
„ Medalem za Zasługi dla Policji”.

W czasie tych uroczystości ww. z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztofa Pobuta – Józef Biernacki został odznaczony.

Wnioskodawcą o nadanie zaszczytnego odznaczenia była Komenda Powiatowa Policji w Jaśle na czele z Komendantem Powiatowym Policji nadkom. Jackiem Krzyżakiem.

Bez tytułu 1

Medal

(JB)