Aktualności

II Posiedzenie PWR BRD

W dniu 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 4, odbyło się II Posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Tematyka posiedzenia PWR BRD:

  1. Informacja o działaniach realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez instytucje i organizacje pozarządowe na przykładzie Automobilklubu Mieleckiego.
  2. Nowa podstawa programowa, a wychowanie komunikacyjne.
  3. System Ratownictwa Drogowego na Podkarpaciu.
  4. Ratownictwo Drogowe Polskiego Związku Motorowego.
  5. Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  6. Sprawy różne: „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.

W posiedzeniu uczestniczył i prezentację multimedialną przedstawił na temat „Powstrzymaj pijanego kierowcę” Józef Biernacki działacz JKMiRD.

(JB)