Aktualności

Konferencja „Powstrzymaj Pijanego Kierowcę”

W dniu 17 maja 2017 r. w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyła się Konferencja „Powstrzymaj Pijanego Kierowcę” organizatorem konferencji był  Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian , Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Krosno.

 Program konferencji obejmował:

– wystąpienie Burmistrza Miasta Jasła,

– przywitanie zaproszonych gości i uczestników konferencji,

Panel I – prezentacja multimedialna  „Powstrzymaj Pijanego Kierowcę”

  Zespół Miejskiej Komisji Rozwiązywania  Problemow Alkoholowych w Jaśle,

– przerwa kawowa,

Panel II – symulator dachowania, symulator zderzeń, alko gogle – WORD Krosno,

– zakończenie konferencji.

Partnerem tej konferencji był m.in. Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.

JKMiRD reprezentowali na konferencji Jerzy Adam i Józef Biernacki.

W Konferencji uczestniczył m.in. Jan Jędrzejko wiceprezes Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie.

1 2 3 4 5 6

(JB)