Aktualności

40. Ogólnopolski Turniej BRD Finał Powiatowy w Jaśle zakończony

W dniu dzisiejszym tj. 10 maja 2017 r. na obiektach

Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle spotkały

się drużyny wyłonione w drodze wcześniejszych

eliminacji zorganizowanych na poziomie

poszczególnych gmin powiatu jasielskiego.

Bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego to idea organizacji współzawodnictwa , który adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych i odbywa się już w tym roku po raz czterdziesty.

W poszczególnych kategoriach tj. szkół podstawowych i gimnazjalnych udział wzięły wszystkie reprezentacje gminne a zwyciężyli w obydwu kategoriach reprezentanci miasta Jasła.

Patronat honorowy nad wydarzeniem w powiecie jasielskim objęli: senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Bogdan Rzońca, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle nadkomisarz Jacek Krzyżak, starosta jasielski Adam Pawluś, burmistrz Jasła Ryszard Pabian, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, dyrektor Zespołu Szkół SASR im. Prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy Ludomir Mastej, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel – Kijowska oraz prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Stanisław Radzik.

Turniej składał się z czterech konkurencji wiedzy o przepisach regulujących prawidłowe uczestnictwo w ruchu drogowym oraz kształtowanie nawyków i zachowań w kierowaniu rowerem a także z umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej ofiarom  wypadków i nagłych zdarzeń losowych jakie czyhają na pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Rozpoczęcie Turnieju  swoją obecnością uświetniła Wiceburmistrz Miasta Jasła Elwira Musiałowicz – Czech.

Całość turnieju  nadzorowali: jako sędzia główny Józef Biernacki, sędziowie: wiceprezes Grzegorz Smagacki, pierwsza pomoc przedmedyczna: Magdalena Adam, komisja obliczeń:Artur Domasławski, przygotowanie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz Rowerowego Toru Przeszkód Adam Smorul JKMiRD a także funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Jaśle: Ryszard Przewoźnik, Dariusz GoslarDaniel Goleń
i Krzysztof Wojdyła.

Finał Wojewódzki BRD dla Szkół Podstawowych odbędzie się w Ustianowej w dniu 16.05.2017 r.

Po kilku godzinach zmagań wyłoniono zwycięzców, którzy będą reprezentować nasz powiat na etapie wojewódzkim. W kategorii szkół podstawowych bezkonkurencyjni okazali się uczniowie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle. Drugie miejsce zajęli wychowankowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Bruna w Skołyszynie, a trzecie uczniowie Szkoły Podstawowej we Wróblowej. Skład zwycięskiej drużyny:  Dominik KobaKinga MoskalJagoda RakKrzysztof Królikowski, opiekun – Adam Smorul.

Finał Wojewódzki BRD dla Szkół Gimnazjalnych odbędzie się w Jedliczu w dniu 25.05.2017 r.. 

W Turnieju dla  gimnazjalistów zwyciężyła reprezentacja Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle. Dwa pozostałe miejsca na podium zajęli gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum w Krempnej oraz Gimnazjum we Wróblowej. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie Artur CzechAleksandra LeśniakGabriela Hendzel, opiekun – Adam Smorul.
Laureaci otrzymali okolicznościowe dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez wsparcie finansowe wszystkich Gmin Powiatu Jasielskiego a dodatkowe nagrody rzeczowe ufundował Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.

W uroczystym zakończeniu turnieju udział wzięli m.in., Adam Pawluś Starosta Jasielski, Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła, mł. insp. Mirosław Kawa Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, mł. asp. Ryszard Przewoźnik p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP
w Jaśle,  Aleksandra Zajdel – Kijowska Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, Wioletta Turek – Dyląg przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie oraz Magdalena Adam z Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Zwycięskim drużynom, które będą reprezentowały nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich życzymy dalszych sukcesów.

Zarząd JKMiRD składa podziękowanie dla Urzędów Miast i Gmin powiatu jasielskiego za wsparcie finansowe 40. Ogólnopolskiego Turnieju BRD i Turnieju Motoryzacyjnego Finał Powiatowy w Jaśle oraz dyrekcji WORD Krosno.

Wyniki Szkoły Podstawowe:

wyniki_szkoły_podstawowe

Wyniki Gimnazja:

wyniki_gimnazjum

303-128134 303-128136

(JB)