Aktualności

Finał Miejski OT BRD w Jaśle

W dniu 26.04.2017 r. odbył się w (gm. Miejskiej Jasło) Finał Miejski Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szkole Podstawowej nr 11 w Jaśle.

Do finału przystąpiło 5 reprezentacji Szkół Podstawowych
i 2 reprezentacje Szkół Gimnazjalnych.

I – miejsce a zarazem reprezentowanie Gminy Miejskiej Jasło

w Finale Powiatowym zajęły zespoły:

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle w składzie; Patrycja Mirus, Julia Mamroł, Łukasz Machowski, Eryk Żaczek.. Opiekun – Jacek Śliz.

Gimnazjum nr 2 w Jaśle w składzie; Czech Artur, Leśniak Aleksandra, Handzel Gabriela. Opiekun – Adam Śmorul.

W uroczystym rozpoczęciu Turnieju udział wzięli:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaśle,

Z-ca Burmistrza Miasta Jasła Elwira Musiałowicz – Czech,.\

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle młodszy inspektor Mirosław Kawa. 

Obsługa Turnieju: policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP Jasło. JKMiRD reprezentował J. Biernacki .

(JB)