Aktualności

Wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu RD

W dniu 24 lutego 2017 r. w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego  Łukasiewicza

w Krośnie odbyło się wręczenie uczestnikom kursu

„Ratownik Drogowy PZM” zaświadczeń oraz legitymacji

Klubowej i Ratownika Drogowego.

W spotkaniu uczestniczyli:

Joanna Kubit – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

Bogusław Kolarczyk – z-ca dyrektora  WORD Krosno,

Jan Jedrzejko – wiceprezes ZO PZM Rzeszów,

oraz wykładowcy – instruktorzy ratownictwa drogowego JKMiRD
Zbigniew Moskal i Józef Biernacki.

Młodzież otrzymała ponadto kamizelki RD i latarki życia

ufundowane przez WORD w Krośnie.

(JB)

1 2 3