Aktualności

IV Posiedzenie PWR BRD

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 4 odbyło się IV w 2016 r. posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tematyka posiedzenia PWR BRD:

Informacja o realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,

Informacja o działaniach podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie,

Informacja o realizacji nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców sprawowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu,

Postępy w utworzeniu ODTJ na Podkarpaciu,

Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczył Józef Biernacki działacz JKMiRD

(JB)