Aktualności

III Posiedzenie PWR BRD

W dniu 28 października 2016 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 4 odbyło się III w 2016 r. posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tematyka posiedzenia PWR BRD: Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kraju i województwie podkarpackim w III kwartałach 2016 r. Propozycje podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Podkarpaciu.

W posiedzeniu uczestniczył Józef Biernacki działacz JKMiRD

(JB)