Aktualności

Finał Gminny Turnieju BRD w Brzyskach

W dniu  27 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Brzyskach odbył się  Finał Gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Finale Gminnym uczestniczyły reprezentacje z terenu Gminy Brzyska:  Kategoria Gimnazja: cztery reprezentacje, Kategoria Szkoły Podstawowe: cztery reprezentacje.  Do Finału Powiatowego zakwalifikowali się reprezentanci:  Szkolą Podstawowa w Zespole Szkół w Wróblowej  w składzie: Karolina Maguda, Weronika Żrebiec, Tomasz Tutro, Kamil Filipek  – opiekun drużyny Anna Nowak.  Gimnazjum w Zespole Szkół w Wróblowej  w składzie: Paulina Żrebiec, Patryk Piątek, Marta Papciak  –  opiekun drużyny Anna Nowak.  Sędzią Głównym Turnieju Gminnego reprezentując JKMiRD  był  – Józef Biernacki. (JB)