Aktualności

Posiedzenie PWR BRD w Rzeszowie

W dniu 22.03.2016 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu

Drogowego w Rzeszowie odbyło się I w 2016 r.

posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

W posiedzeniu uczestniczył dzialacz JKMiRD Józef Biernacki.

Tematyka posiedzenia PWR BRD:

1. Zatwierdzenie planu pracy PWR BRD na rok 2016,

2. Informacja o wykonaniu budżetów WORD-ów w części przeznaczonej na bezpieczeństwo ruchu drogowego w roku 2015 i zatwierdzenie planu wydatków w tym zakresie na rok 2016.

3. Ocena poziomu i zakresu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego realizowania wychowania komunikacyjnego,

4. Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży na Podkarpaciu,

5. Sprawy różne.

(JB)