Aktualności

Komunikat w sprawie organizacji 20. OMTM w Jasle

Lokalny Komitet Organizacyjny 20. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uprzejmie informuje,
że w  związku z majowymi egzaminami maturalnymi następuje zmiana terminu eliminacji powiatu jasielskiego z dnia 12 maja o godzinie 9:30 na dzień 26 kwietnia o godzinie 10:00. Miejsce turnieju pozostaje bez zmian – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. W związku
z powyższym zmianie ulega również termin nadsyłania zgłoszeń – na reprezentacje poszczególnych szkół oczekujemy do dnia 15 kwietnia włącznie (na specjalnym formularzu przesłanym wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jozef@jkmird.pl). Wzór formularza oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie internetowej: www.terazjaslo.pl/turnieje2016.

Przewodniczący Komitetu – Józef Biernacki, Sekretarz Komitetu – Damian Palar.