Aktualności

Wybór Komitetu Organizacyjnego Finalów Powiatowych Turnieju BRD i Motoryzacyjnego w Jaśle

Lokalny Komitet Organizacyjny 39. OTBwRD oraz 20. OMTM w powiecie jasielskim:

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU – Józef Biernacki

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Andrzej Przebięda

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

SEKRETARZ KOMITETU – Damian Palar

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego

CZŁONKOWIE KOMITETU

Jerzy Adam – Skarbnik Jasielskiego  Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, Grzegorz Smagacki – Wydział Ruchu Drogowego Komenda Powiatowa Policji w Jaśle,

Artur Domasławski – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle,

Adam Smorul – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Terminy Finałów Powiatowych:

Finał Powiatowy 39 Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. godz. 9,30 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Final Powiatowy 20 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 9,30   w LO Nowy Żmigród

Konferencja na temat BRD i organizacji Finałów Powiatowych  zaproszonych osób i mediów odbędzie się w sali konferencyjnej nr 339 III piętro Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 w dniu 12 lutego 2016 r. o godz. 10,00.

Final wojewódzkie:

Wojewódzki Finał OTBwRD dla gimnazjum odbędzie się 25 maja 2016 r. Zgłoszenie zespołów odbywać się będzie w Zespole Szkol w Czarnej powiat Dębicki w godz. 8,00 – 8,45

Wojewódzki Finał OTBwRD dla szkól podstawowych odbędzie się 20 maja 2016 r. Zgłoszenia zespołów odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruchniku powiat jarosławski w godz. 8,00 – 8,45

Wojewódzki Finał OMTM dla młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych odbywać się będzie dnia 14 maja 2015 r. na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu na ul. Topolowej 7 Zgłoszenie zespołów w godz. 8,00 – 8,45.

Finały krajowe:

Finał OTBwRD dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się w dniach od 6-8 czerwca 2016 roku w Krośnicy (woj. Opolskie).

Finał XX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2016 roku w Nowym Sączu (woj. Małopolskie)

 (JB)