Aktualności

Konferencja BRD

W dniu dzisiejszym tj. 12 lutego 2016 r. o godz. 10,00  w sali narad nr 339 III piętro w Starostwie Powiatowym  w Jaśle odbyła się konferencja na temat BRD
i organizacji Finałów Powiatowych. Na konferencje zaproszono przedstawicieli Urzędów Gmin powiatu jasielskiego, przedstawicieli Szkól Ponadgimnazjalnych oraz  media. Spotkanie poświęcone było organizacji Turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2016 r. Konferencje prowadzili; Przewodniczący Komitetu – Józef Biernacki, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Przebięda, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Sekretarz Komitetu – Damian Palar, JKMiRD oraz Jerzy Adam – skarbnik JKMiRD.

(JB)