Aktualności

V Posiedzenie Zarządu Klubu i KR

W dniu 24 listopada 2015 r. w siedzibie Klubu odbyło się V Posiedzenie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyli:

Zarząd Klubu:

Józef Biernacki – prezes Zarządu,
Roland Szafarz – wiceprezes Zarządu,
Krzysztof Godek – wiceprezes Zarządu,
Zdzisław Maciocha – skarbnik
Jerzy Adam – sekretarz.

Członkowie KR

Juniusz Rak – przewodniczący KR,
Stanisław Radzik – wiceprzewodniczący KR,
Marian Baran – sekretarz KR.

1. Informacja o przygotowaniach do WZ,
2. Wyznaczenie daty 26.11.2015 r. celem posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
3. Sprawy różne.

(JB)