Aktualności

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej JKMiRD

W dniu 26 listopada 2015 r. w siedzibie Klubu odbyło się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w którym uczestniczyli:

Juniusz Rak – przewodniczący KR,
Stanisław Radzik – wiceprzewodniczący KR,
Marian Baran – sekretarz KR.

Informacji udzielał Józef Biernacki – prezes Zarządu

1. Komisja dokonała weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji finansowo- księgowej przed WZ,
2. Sprawy różne.

(JB)